Systém TOPROCK pro zateplení šikmých střech

Správně zateplená střecha je základem každého domu. V létě izolace ve střeše omezuje prostup tepla dovnitř domu, v zimě zabraňuje tepelným únikům. Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou šikmou střechou může unikat až 30 % energie na vytápění. Proto bychom zateplení střechy neměli brát na lehkou váhu. Platí to jak v případě, kdy se bude v podkroví bydlet, tak i v případě, kdy prostory pod šikmou střechou zůstanou neobydlené.

Způsobů zateplení šikmé střechy je hned několik. Střechu můžeme zateplit tradičním způsobem – vkládáním izolace mezi a pod krokve nebo můžeme zvolit zateplení nad krokvemi. Díky tomu maximálně využijeme podkrovní prostor k bydlení a necháme vyniknout krásu dřevěného krovu. Z hlediska tepelněizolačních i akustických vlastností je tento způsob zateplení nejvýhodnější variantou.

Při navrhování střech s tepelnou izolací umístěnou nad krokvemi je nutné pamatovat na odlišný vzhled střechy obzvláště při rekonstrukcích, kdy dochází k jejímu zvýšení. Pokud se v ploše střechy nacházejí například vikýře, dojde k „zapuštění“ těchto konstrukcí do plochy střechy.

Spolehlivým řešením pro zateplení střechy nad krokvemi je řešení od společnosti ROCKWOOL – systém TOPROCK, který je vhodný pro rekonstrukce i novostavby a je ideální pro nízkoenergetické i pasivní domy. Použití systému TOPROCK umožní zateplovat izolací v tloušťce až do 300 mm.

Izolační desky z kamenné vlny ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS vkládáme mezi speciální nadkrokevní kovové držáky, které montujeme na bednění s parozábranou. Montáž kovových držáků provádíme v místě krokví. Druhou vrstvu izolace vkládáme mezi pomocné krokve, které jsou osazené v horní části kovového držáku. Výška pomocné krokve odpovídá tloušťce druhé vrstvy izolace. Následuje pokládka pojistné hydroizolace, montáž kontralatí, latí a montáž krytiny.

Systém TOPROCK nám dává možnost zateplit střechu v celkové tloušťce izolace od 200 do 300 mm. Způsob zateplení nad krokvemi můžeme rovněž kombinovat se zateplením mezi a pod krokvemi, což umožní použít podstatně vyšší tloušťku izolační vrstvy.

Čím se řídit při výběru izolace
Volba kvalitního zateplení je klíčová. Je důležité používat kvalitní izolace, které mají výborné tepelné, akustické i protipožární vlastnosti. Izolace z kamenné vlny jsou díky vyšší objemové hmotnosti tvarově stálé a pružné, v konstrukci nesesedají a neprověšují se, nevznikají spáry ani mezery, zachovávají svoji tloušťku a zůstávají plně funkční po desítky let. Jejich vyšší objemová hmotnost přináší vyšší užitnou hodnotu právě v oblasti tepelných, akustických i protipožárních vlastností.

Podkroví zateplené nehořlavou kamennou vlnou ROCKWOOL je zárukou komfortu a bezpečí, stejně jako zdravého a příznivého mikroklimatu v místnostech.

Halina Kučerová, ROCKWOOL, a. s.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*