Systémy štandardných detailov

Fotogalerie ke článku (2)

perex

perex

Obálka knihy

Obálka knihy
Celá fotogalerie (2)

Vydavateľstvo EUROSTAV vydalo na jar tohto roku voľné pokračovanie úspešnej knihy Atlas štandardných detailov z roku 2004 pod názvom Systémy štandardných detailov. V tejto knihe už nejde len o jednotlivé konštrukčné detaily, ale aj o ich voľné kombinovanie a systémové spojenie do rezov budovy. Kniha a CD-nosič obsahujú 35 rezov budovou a 145 detailov stavebných konštrukcií s popisom prác a materiálov a s cenami v eurách.

Recenzuje Ján Ilkovič
Knižná publikácia nemeckého autora Petra Beinhauera je na slovenskom odbornom knižnom trhu vítaným titulom v oblasti navrhovania konštrukčných detailov budov. Doposiaľ sme boli zvyknutí najmä na publikácie z oblasti architektúry jednotlivých typologických oblastí, sanácie a rekonštrukcie budov, či publikácií o materiálovej báze s rôznou mierou ich praktického zhodnotenia. Reedícia a doplnenie „Atlasu štandardných detailov“ z roku 2003 o ďalší praktický rozmer — komplexnú charakteristiku materiálov s uvedením aktuálnej súčasnej cenovej hladiny na stavebnom trhu v dolnej a hornej hranici je publikáciou, ktorá je zameraná na tvorbu štandardného konštrukčného detailu budovy. Už na prvé prelistovanie publikácie je zrejmé, že ide o obsahovo systematicky štruktúrovaný a graficky prezentovaný súbor používaných detailov budov pozemných stavieb. Po metodickej stránke je usporiadaný do štyroch celkov.


Prvý celok tvorí terminologický kľúč s číselnými kódmi, ktoré sú zároveň legendou k prezentovaným obrázkom. Opiera sa o normu DIN 276 (Deutsche Norm), ktorá je kompatibilnou európskou normou. Označenie číselnými kódmi v rozpätí 101 — 843 v podstate kopíruje „technologický postup“ projektovania a realizácie budovy od základových konštrukcií, resp. výkopových prác až po konštrukcie zastrešenia v nasledovnom slede: A — Zakladanie a výkopy (101 — 160) B — Vonkajšie a vnútorné steny (201 — 367) C - Stropy a balkóny (401 — 475) D — Okná a dvere (601 — 674) E - Strechy (701 — 794) F — Všeobecné (801 — 843)

Druhý celok je súborom 35 „rezov vonkajšou stenou“ zostavených na základe 10 konštrukcií obvodových stien, s použitím rôznych materiálovo-konštrukčných kombinácií s označením materiálov. Uvedená je ich technická charakteristika, jednotková cenová bilancia, s prezentovaným detailom a odporúčaniami pre dodržanie technologických postupov pri navrhovaní a realizácii uvedených konštrukčných detailov.


Tretí celok je venovaný detailom s popisom časti stavebných konštrukcií a s uvedením súčasnej cenovej hladiny v eurách. Táto časť v knižnej publikácii obsahovo dominuje. Dokumentuje celú škálu technických riešení detailov budov v rôznych materiálovo-technologických variáciách v logickej postupnosti navrhovania a realizácie budovy smerom od spodnej stavby, cez konštrukcie obvodového plášťa až po skladbu vrstiev strešného plášťa (zakladanie, vonkajšie steny, vnútorné steny, okná, dvere, stropy a balkóny, strechy). Z dôvodu absolútnej prehľadnosti by bolo vhodné zaradiť do uvedenej kapitoly schému budovy s označením bloku detailov. Je to kapitola, ktorá nesie znaky maximálnej miery využitia v projekčnej praxi v celom spektre flexibility materiálov a predvídania projektových situácií s detailným popisom charakteristiky stavebných materiálov. Táto kapitola je poznačená maximálnou mierou praktickosti s logikou prehľadností detailov. Je na škodu veci, že sa v jednotlivých katalógových listoch konštrukčných riešení neobjavuje synergia údajov techniky riešenia a jednotlivých stavebno - fyzikálnych parametrov konštrukčných fragmentov. Vysoko hodnotím „fundamentálnosť“ detailov s predpokladom ich obmeny v konkrétnej projektovej praxi. Nesmierne dôležitým faktom pri uvedenej publikácii je aj jej digitálny rozmer na nosiči CD (vo formáte dwg, dxf, pdf, ako aj systematická praktická metodika cenových nákladov stavby vo formáte excel), čo znásobuje jej univerzálnosť praktického využitia.


Štvrtý celok tvorí príloha s údajmi o odborných poradenských miestach, všeobecných technických zmluvných podmienkach a prehľade rozsahov výkonov podľa zoznamu štandardných výkonov pre stavebníctvo. Je nosením „dreva do lesa“ konštatovanie, že uvedená publikácia by nemala chýbať na stoloch projektantov - architektov, realizátorov, ale ani pracovníkov v štátnej správe. Odporúčam ju aj do knižnice študentov fakúlt architektúry a príbuzných stavebných zameraní. Publikácia a CD nosič „Systémy štandardných detailov“ sú doposiaľ najvýraznejším príspevkom k racionalizácií projektového procesu v oblasti konštrukcií budov.  


Doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD., autorizovaný architekt, vedúci Ústavu konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb, Fakulta architektúry STU, Bratislava  


Recenzuje Ivan Kubík

Keď som sa dňa 27.03.2008 zúčastnil v hoteli Bôrik na krste publikácie “Systémy štandardných detilov “(autor Peter Beinhauer), ktorú vydalo v slovenskej mutácii vydavateľstvo Eurostav, netušil som, aké vyspelé a inteligentné “decko“(obsahujúce aj CD-ečkoâ?¦) sme uviedli do nášho života. Určite sa stretne (min. na našich knižných poličkách) so svojim starším bratom “Atlas štandardných detailov" od toho istého autora. “Systém “ je však od “Atlasu" oveľa vyspelejší, komunikatívnejší , jednoducho lepší:
-                                  zobrazuje konštrukčné detaily v súvislostiach, -                                  poskytuje odborný návod na “zloženie" adekvátneho stavebno-fyzikálneho riešenia od základov po atiku,
-                                  umožňuje kreatívne preskupenie detailov do konkrétnej, architektom požadovanej konštelácie,
-                                  signalizuje — “koľko čoho je" a “koľko to asi stojí",
-                                  z priloženého CD sa dajú pohodlne načítať údaje a tieto si ľubovoľne prispôsobiť na konkrétne riešenie.  
Ak je Neufert bibliou typológie (1) — tak sú Beihauerove knihy bibliami konštrukčných detailov (2) — potom už ostáva len na našej kreativite a talente (3) umne “to" skĺbiť, aby vzniklo kvalitné dielo. P.S.: Ten posledne menovaný artikel (3) sa však nedá nikde kúpiť...  


Ing. arch. Ivan Kubík, autorizovaný architekt SKA, (Business Centrá 1-5, Bratislava, IURIS House Bratislava, budova Orange Banská Bystrica, a iné)  

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*