Terminál hromadné dopravy Nová Paka

Celé území je důležitou částí města Nová Paka, je intenzivně využíváno jeho obyvateli. Urbanistické řešení vychází z kontextu místa, tj. ze struktury, podlažnosti a typu funkčního využití sousedního území. Projekt doplňuje odbavovací budovu budoucího Terminálu hromadné dopravy podél ulice Kotíkova, která navrženým umístěním uzavírá uliční frontu, svým zalomeným tvarem reflektuje přirozený tvar ulice a zachovává důležitý průhled na okolní památky. Funkčně budova tvoří centrum nového Terminálu veřejné dopravy, je umístěna na centrálním ostrůvku objízdného řešení terminálu. Zároveň odděluje samotné zastávky od ulice a zbytku města. Je tak jednoznačně vymezen prostor pro autobusy. Terminál je řešen jako objízdný s jednosměrným provozem. V centru je umístěna objekt Odbavovací budova, která zároveň vytváří zastřešení venkovního odbavovacího prostoru pro cestující. Čekárna v objektu zaručují plnou kontrolu nad přijíždějícími autobusy i nástupišti. Dále je v objektu řešeno veřejné WC a systém úschovy kol v režimu B+R (Bike and Ride). V okolním prostoru je řešeno parkování P+R. 
V rámci odbavovací budovy jsou navrženy dva samostatné prostory. Jeden bude sloužit jako čekárna a druhý (pokud nebude využit obdobným způsobem), může být využit jako multifunkční prostor.

Urbanisticko-architektonický kontext (krajinný a městský kontext)
Urbanistické řešení vychází z kontextu místa, tj. ze struktury, podlažnosti a typu funkčního využití sousedního území. Projekt doplňuje odbavovací budovu budoucího Terminálu hromadné dopravy podél ulice Kotíkova, která navrženým umístěním uzavírá uliční frontu, svým zalomeným tvarem reflektuje přirozený tvar ulice a zachovává důležitý průhled na okolní památky. Dále se vytváří nová ulice Biskupská, která se zapojuje do struktury sídla a zlepšuje jeho průchodnost.

Architektonické řešení

Funkčně budova tvoří centrum nového Terminálu veřejné dopravy, je umístěna na centrálním ostrůvku objízdného řešení terminálu. Zároveň odděluje samotné zastávky od ulice a zbytku města. Je tak jednoznačně vymezen prostor pro autobusy. Terminál je řešen jako objízdný s jednosměrným provozem. V centru je umístěna objekt Odbavovací budova, která zároveň vytváří zastřešení venkovního odbavovacího prostoru pro cestující. Čekárna v objektu zaručují plnou kontrolu nad přijíždějícími autobusy i nástupišti. 
Výrazným prvkem zelené střechy nové odbavovací haly je kulatý průhled, kterým jednoho dne vykoukne nad město strom. Jedná se o Jinan dvoulaločný, známý jako Ginkgo biloba a jeho výběr odkazuje na Český ráj, první evropský geopark UNESCO.

Stavebně-technické řešení 

Konstrukce výpravní budovy je železobetonová. Největším úkolem bylo především zastřešení. Splnění všech norem a tvarové dynamiky, při zachování minimální tloušťky desky, byl nelehký úkol pro statika. Samotná realizace byla také velmi náročná, byl kladem důraz na spárořez a pohledovou kvalitu betonu.

Udržitelnost stavby
Objekt je kvalitně zateplen, vytápění je kombinované s rekuperací. Plochá střecha je vegetační a pomáhá regulovat teplotu v letních měsících.
 
Místo: Nová Paka, Kotíkova ulice
Autor: Loca Plan s.r.o., Ing. arch. Ondřej Duchan, Ing.arch. Kryštof Kreisinger, Ing.arch. Jakub Chobotský, Ing. Jan Pavliš
Investor: Město Nová Paka
Realizace 2019–2021

Autorská zpráva

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    To se povedlo. Díky.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*