Tetrarc Architects: Mervau housing v Saint-Gilles Croix de Vie

V Saint-Gilles Croix de Vie, známém atlantickém přístavu, navrhli architekti z Tetrarc bydlení s podtónem kraje Vendée. Je to už několikátá realizace ateliéru, která zajímavě řeší renovaci centra menšího města.klient: Vendée habitat
architect: Tetrarc architects
manažer projektu: Claude Jolly
ředitel projektu: Josselin Bourneuf
soutěž: 2012
studie: 2009/10
plocha: 2757 m2
foto: archiv autorů

Tetrarc architects se rozhodli prokázat, že projekty renovace ve městech se mohou s jejich stávající strukturou slučovat a nikoli ji traumatizovat, a chopili se příležitosti předvést to v prostředí kraje Vendée. Rozhodli se strhnout deset zchátralých rodinných domků z šedesátých let stojících na pozemku o rozloze 3553 m2 a postavit místo nich 36 domů pro více než stovku obyvatel. Stavbu přitom nepojali jako vertikální nebo horizontální konstrukci, jež by byla v rozporu s místním městským prostředím, ale jako osadu. Zajistili tak jednak vhodný urbanistický kontex, jednak zvýšili zastavěnost pozemku (101 bytů). Vnitřek zástavby tvoří dobré podmínky pro sociální interakci obyvatel.

Tento přístup vyžaduje, aby každému urbanistickému mikrokontextu byla věnována dostatečná pozornost a aby se vyloučil případný masový efekt, jenž by nastal, kdyby bylo upřednostňováno kolmé rozvržení. Naopak každý byt má výhled na ulici právě proto, že ta se vine podél linie průčelí. Klidnou povahu obytné lokality si osada zachovává také tím, že příjezd do parkoviště je v nárazníkové oblasti mezi zahradami a novou komunitou. Další výhoda tohoto uspořádání spočívá v propojení domů s veřejnými a poloveřejnými prostory, jichž je řada a jež jsou navrženy se značnou rozmanitostí.

Obyvatelé mají příležitost k řadě sociálních interakcí: na dětských hřištích, při kontaktu mezi sousedy, během pořádání společných oslav atd. Mají k dispozici všechny prvky, které potřebují sociálně aktivní obyvatelé. Detaily, jako hranice mezi domy a byty, ploty zahrádek, vchody do domů, zábradlí, rampy a balustrády, jsou navrženy s mimořádnou péčí. Poštovní schránky a měřiče elektřiny jsou zabudovány do celkového schématu s nejvyšší citlivostí. Stínicí zařízení je příležitostí k hravému využití vernakulárních vzorů, design fasád způsobuje, že domy vypadají, jako by na ně vrhal stín borovicový les, typický pro Vendée.

Velká pozornost bylasamozřejmě věnována ohledům na životní prostředí a optimalizaci spotřeby energie. 


 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*