Tři rodinné domy Libocká

Řadové rodinné domy jsou zasazeny do stávající zástavby podél ulice Libocká. Na východní straně k novému objektu přiléhá trojice domů původní řadové zástavby, která pevně drží uliční čáru. Na západní straně pozemek sousedí s cestou na bývalý hřbitov při Oboře Hvězda, který k parcele přiléhá na jihu. Za touto cestou se nachází expresivněji pojatá rodinná vila, která je od uliční čáry výrazně ustoupena a vygradována k nárožní hmotě. 

Soubor tří rodinných domů byl navržen jako jednoduchý objekt hmotově reflektující kontext, s tvarem i materiály odvolávajícími se na tradiční architekturu, avšak použitými tak, aby došlo ke sjednocení stavby do prosté homogenní hmoty. Parter rytmizují dva bloky vstupních schodišť, jeho zbytek je ustoupen výrazně pod hlavní hmotu stavby. Opticky tedy stavba umožňuje rozšíření velmi stísněného uličního profilu, zároveň je ale pevně držena historická uliční čára, výška říms i hřebene. Veřejný parter je od soukromé zahrady oddělen výškově. Do rušné ulice na severní straně jsou v domě orientovány převážně servisní provozy, z čehož (spolu s energetickým konceptem) logicky plyne nižší fenestrace této fasády. Objekt je koncipován jako energeticky pasivní, vybavený tepelnými čerpadly vzduch-vzduch a nuceným větráním s rekuperací tepla.

Projekt: 2015 – 2016
Realizace: 2016–2017, dokončení interiérů 02/2018
Autor: Martin Čeněk 
Spolupráce: Jiří Bartoň, Lenka Brandejská, Jan Margold, Jindřiška Hüttnerová, Tomáš Balažovič, Jakub Nová, Petr Fůsek, Petr Adamec
Užitná plocha: 778 m2
Zastavěná plocha: 293 m2
Obestavěný prostor: 3165 m3

podle podkladů společnosti VELUX
Foto: Martin Čeněk

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*