Tělocvična ve Frýdlantu nad Ostravicí

Areál škol ve Frýdlantu nad Ostravicí doplnila na podzim novostavba tělocvičny. Prostor náměstí tak získal novou identitu, invazi rozměrného objektu eliminují mírné odklony od pravoúhlých systémů a vložení mezičlánků. Hala tělocvičny má železobetonovou konstrukci, která společně s dřevěnými prvky dotváří interiér, ale svoji roli má i v exteriéru.
Autoři měli v podstatě jedinou možnost, kam budovu tělocvičny umístit, ale mírně ji odklonili od pravoúhlé osnovy. Objem stavby tak reaguje na konfiguraci náměstí T. G. Masaryka s areálem škol z 80. let minulého století a přirozeně je urbanisticky definuje.

Stavbu hranolového tvaru charakterizují mírně šikmé plochy, střešní rovina a konvexně vyklopená kratší stěna svírají úhel 75 %. Akcentuje se tak a zvyšuje kratší průčelí stavby – „příď“. Boční průčelí prolomilo horizontální okno. Hlavní hmotu rozvíjejí přidružené trakty: vestibul a nářaďovna s ochozem v patře, šatny jsou „na zádi“.
„Ve tvarování budovy jsme kombinovali progresivní i klasické motivy, které volně reagují na podhorské prostředí. Architektonicko-výtvarné řešení se odvíjí od tradičních priorit, nosnou konstrukci jsme v interiérech explicitně přiznali, střecha je dřevěná,“ říká architekt Vlastimil Krčmář a dodává: „Nosné i výplňové konstrukce jsou vždy organizovány s ohledy na pohledové uplatnění. Například u železobetonových částí jde o skladbu bednění, u akustických vyzdívek o vazby režných cihel. Vyskytují se i některé novodobé materiálové parafráze tradice, například exteriér je pojednaný v individuální skladbě laminátovými deskami formátu 4,1 x 1,8 m, u nichž jsme zvolili dřevěný dekor.“

Konstrukční řešení
Hala má železobetonovou konstrukci; soustavu pilířů v rozích ztužují monolitické stěny, čelní šikmá stěna je monolitická. Horní průvlak stupňovitě reaguje na šikmou střešní plochu, v zalomení je definováno místo pro kotvení střešních nosníků. Zdvojené dřevěné lepené nosníky nesou dřevěný rošt.
Vnější opláštění tělocvičny tvoří velkoformátové obkladové desky z vysokotlakých laminátů (FUNDERMAX). Fasádu realizovala společnost STYL 2000 z Brna. U přidružených traktů, obsahujících nářaďovnu s ochozem a vestibul, se uplatnil pohledový beton s prosklenými plochami. Stěny z pohledového betonu byly řešeny jako sendviče, v několika prostupech železobetonové konstrukce do exteriéru se vkládaly přerušovače tepelných mostů. Objekt šaten je vyzděn termoizolačními tvárnicemi a omítnut.

Stavba proběhla efektivně bez prodlev. Vynikajícím způsobem bylo organizováno bednění a odlévání železobetonové konstrukce. Technologové společnosti Česká Doka bednicí technika aplikovali systémové dílce na sestavy, které architekt bezprostředně korigoval, a na místě se téměř ihned aktivně bednilo. Dodavatelem dřevěné střešní konstrukce byla firma Střechy Potáček z Hranic na Moravě. Montáž zdvojených nosníků vyžadovala naprosto přesné osazení originálně tvarovaných ocelových kotev na horní stupňovitě formovaný průvlak, dále specifické uložení sofistikovaně řešeného třívrstvého dřevěného roštu v šikmé ploše.

-red-

Investor: Moravskoslezský kraj za přispění evropských fondů
Architektonický návrh a projekt: Vlastimil a Eva Krčmářovi z Ostravy, kteří spolupracovali s kolektivem odborných profesí
Generální zhotovitel: společnost Beskydská stavební, a.s., Třinec
Zastavěná plocha: 1200 m2
Obestavěný prostor: 12 000 m3

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*