Tomáš Gelien – Mixed use development Na Knížecí

Mixed use development Na Knížecí
ateliér Kuzemenský & Synek, Fakulta architektury ČVUT

Lokalita Na Knížecí sa nachádza na rozmedzí nedokončeného a novovznikajúceho Smíchova. Spája svety vnútromestskej periférie a vnútroblokovej romantiky poprekrajovanej prozaickými výjavmi upadajúceho trhoviska. Stanica metra Anděl stojí medzi svetom nablýskaného centra a špinavosťou rušnej križovatky autobusovej stanice. Je to miesto nových nádejí na pokľudné životy strednej triedy a reprezentatívneho priestoru novej radnice.
Urbanistické riešenie experimentuje s prepojením dvoch umelo vytvorených osí. Prvá, realizovaná v deväťdesiatych rokoch ako predĺženie Anděla pasážou Zlatý Anděl, končí v ulici Bozděchova a naráža na dom, v súčasnosti kancelársky objekt. Druhá osa, zelený bulvár plánovaný ako súčasť developmentu Smíchov City, ústí do nevyužívaného biografiu. Návrh skúma možnosti ich prepojenia, prebúrania domov a zapojenia celého bloku do nového fungovania.
Pešie prepojenie prechádza do vnútrobloku, ktorý je zastavovaný obytnými domami s komerčným parterom. Vytvorené priestranstvá držia stávajúcu rôznorodosť dvorov – od vydláždených, verejne pobytových, až po zelené priestory intímnejšieho charakteru.
Zástavba spriestupňuje vnútroblok a vytvára nové komerčné vzťahy, ktoré sú podporované doplňovaním nových služieb a prevádzok, katalyzujú rozbehnuté otváranie dvorov verejnosti a spobytňujú inak zanedbaný priestor.

Hodnocení poroty
Tomáš Gelien se ve své práci zabývá průchodností a vnitřním světem nejen zadaného bloku, ale i jeho návazností na bloky v širším kontextu. V drobných schématech vysvětluje systém prostorů, které průchodnost umožnují a využívá hmotu navrhované stavby, aby tento systém doplnil. Vzniká útvar, který se skládá z objemů nejrůznějších měřítek počínaje největším objemem podél Ulice Ostrovského, až po drobné plomby, které nacházíme hluboko ve struktuře bloku. Tomáš Gelien využívá rigidní fasádu charakterizovanou rastrem velkoformátových oken, aby veškerou novou hmotu sjednotil do jednoho organizmu, který blokem prorůstá a na několika místech se z něho vynořuje. Tímto způsobem se daří i integrace výdechu metra do celkového útvaru.
Projekt Tomáše Geliena přesvědčuje svojí srozumitelností, robustností a jednoduchostí. Současně nabízí fascinující prostorovou rozmanitost.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*