Tomáš Valena: Vztahy. O vazbě k místu v architektuře

„Dům postavený na určitém místě vstupuje s tímto místem do dialogu, na němž se dům i místo podílejí stejnou měrou. Jelikož však každý z nich hovoří svým vlastním jazykem, záleží na styčných bodech: oběma je však společná jejich materiální a prostorová dimenze. Je nasnadě, že především v této rovině bude probíhat komunikace mezi nimi. Jde tedy o vazbu architektury k místu, o místo oslovené osobním „Ty“, o architekturu vztahu. To jistě není žádné nové téma, ale spíše všeobecně známý fakt architektury. Přesto však takový fakt, o němž se musí každá generace architektů znovu přesvědčit.“

Kniha Vztahy. O vazbě k místu v architektuře vyšla v německém originálu poprvé v roce 1994 a stala se důležitým zdrojem poznání historie architektury a stavby měst z perspektivy vztahu architektonického díla a fyzického místa, architektury a topografie. Téma fyzického prostředí architektury, chápané celostně jako kulturní fenomén, je v digitální době stále více aktuální. Kniha se těší stálému zájmu čtenářů a v roce 2014 vyšla po dvaceti letech ve druhém doplněném a rozšířeném vydání, z nějž je pořízen český překlad.

Tomáš Valena patří k významným středoevropským historikům architektury, v českém prostředí je známý zejména jako znalec díla Josipa Plečnika. Nakladatelství Zlatý řez nyní předkládá českým čtenářům jeho stěžejní teoretické dílo, jehož tématem je vztah architektury a fyzického místa. Autor nejprve zkoumá samotný pojem místa, poté uvažuje nad různými podobami „genia loci“ a konečně předkládá historický přehled dialogického vztahu architektury k místu nejen v evropské tradici. Ukazuje, jak přírodní a krajinné podmínky ovlivňují podobu architektonického díla a jak architektura svým pozorným čtením místa pomáhá člověku zabydlet se ve světě. Bohatě ilustrovaná kniha spojuje vysokou odbornou náročnost se čtenářskou přitažlivostí.

O autorovi
Prof. Dr. Tomáš Valena se narodil v roce 1950 v Praze, od konce 60. let žije v Německu. Studoval filosofii, dějiny umění, architekturu a urbanismus v Mnichově a na Cornell University ve Spojených státech. Vedl architektonický atelier v Mnichově a realizoval řadu projektů v měřítku mezi architekturou a urbanismem. Vyučoval na univerzitách v Ithace, Mnichově a v Lublani, je emeritním profesorem architektonického navrhování a urbanismu Hochschule v Mnichově.  Zároveň se věnuje vědecké a publicistické činnosti, jeho hlavní oblasti zájmu jsou architektura a topografie, vztah architektury a urbanismu a dílo Josipa Plečnika. Jako autor a architekt připravil dvě velké výstavy (Město a topografie 1990, Josip Plečnik – Architektura pro novou demokracii, Pražský hrad 1996, společně se Zdeňkem Lukešem a Damjanem Prelovšekem). V roce 2016 vyšla v českém jazyce jeho rozsáhlá monografie O Plečnikovi: Příspěvky ke studiu, interpretaci a popularizaci jeho díla.  

Tomáš Valena: Vztahy. O vazbě k místu v architektuře. Z německého originálu Beziehungen. Über den Ortsbezug in der Architektur přeložil Petr Kaška. Formát 210 x 315 mm. Počet stran 192. Vazba šitá, rovný hřbet. ISBN 978-80-88033-05-9. DPC 590 Kč.

___
Knihu lze zakoupit v síti prodejen Dobrovský, Kosmas a v některých menších specializovaných knihkupectvích, jejichž seznam je zde:  http://www.zlatyrez.cz/index.php/prodejni-mista
Knihu lze zakoupit i v redakci na Fakultě architektury, 7. patro, č. 742. 
Objednat na dobírku lze zde: http://www.zlatyrez.cz/index.php/objednavky-a-cenik

podle podkladů vydavatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*