TP700 illmod EcoTech

Komprimační těsnicí pásky, které jsou na trhu již téměř dvě dekády, se vyvíjely různými směry, nejčastěji vylepšováním vlastností voděodolnosti a zvukotěsnosti, zdokonalováním chemické impregnace nebo laděním expanze čili procesu nabývání pásky ve spáře. Nikdy se však nešlo cestou, jež by výrazně vylepšovala samotné zpracování pásky uživatelem. Nyní však americká technologická skupina Tremco CPG (dříve Tremco illbruck) přichází na trh s novou generací komprimační pásky značky Illbruck bez krycí papírové fólie, která obvykle zakrývá samolepicí vrstvu pásky a chrání ji tak před slepením v navinuté roli.

Nový materiál s označením TP700 illmod EcoTech přebírá bezezbytku všechny vlastnosti robustní nabývací pásky: těsnost proti hnanému dešti 600 Pa, výtečnou zvukotěsnost a tepelněizolační vlastnosti a v neposlední řadě také šetrnost k životnímu prostředí. Ovšem tím hlavním, čím se páska může pochlubit, je zmíněná absence krycí papírové fólie (lineru).

Odviň a nalep
TP700 je opatřena kvalitním akrylovým lepidlem se speciální adhezní přísadou, která umožňuje přirozený odvin z role, aniž by docházelo k přilepení pásky na sebe samu. Uživatel tedy může s materiálem pracovat velmi jednoduše systémem „odviň a nalep”. Strhávání a odlepování krycích fólií je konec. A konec je rovněž se zbytkovým odpadem, který krycí linery představují. Při zpracování jedné role to možná nestojí za řeč, ale jestliže se aplikují stovky metrů pásky, jsou hromady stržených fólií další zbytečnou přítěží na stavbě.

Přenechte to pásce
Nabývací těsnicí pásky skýtají jednu obrovskou výhodu: ve spáře se nemusejí nijak zpracovávat. To se samozřejmě nedá říci o tmelech. Jestliže má být spára, zvláště nějaká široká, správně utěsněna tmelovým uzávěrem, musí být nejdříve vytvořeno lůžko v podobě těsnicího provazce, na který následně přijde tmel. Ten se však ještě musí potřebnými nástroji vyhladit do požadovaného stavu. Můžeme zde spekulovat o tom, jestli se na stavbách tímto způsobem postupuje. Podstatnější je však skutečnost, že u komprimačních pásek toto odpadá. Páska v příslušném rozměru se jednoduše vloží do spáry nechá se samovolně expandovat. Lidský faktor zde není vůbec zapotřebí. Odměnou je designově utěsněný detail, který je navíc i funkční – vodotěsný, zvukotěsný a UV stabilní.

Efektní náhrada tmelu
Zatímco utěsňování spár klasickými tmely je velmi zažitým postupem, používání komprimačních pásek je stále něčím mimořádným a neobvyklým. Komprimační pásky přitom mohou spolehlivě tmelové uzávěry plně nahradit, a to především na nejrůznějších fasádních konstrukcích, ať už prosklených, prefabrikovaných nebo dřevěných. Svou úlohu nacházejí v poslední době také při výrobě montovaných staveb.
podle podkladů firmy Tremco illbruck, s. r. o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*