Tribuna fotbalového hřiště

Architekt Štěpán Kubíček dostal za úkol vytvořit jednoduchou, lehkou a levnou tribunu u fotbalového hřiště v Zárybech. Rozhodl se pro zastřešenou ocelovou konstrukci. Stupně s lavicemi pro diváky nad terénem téměř levitují, k zemi je poutá jen několik trubek.

Tribuna byla navržena jako opakovatelná, modulová, ocelová konstrukce pro zhruba 75 diváků. Bylo postaveno sedm modulů o šířce 2,4 m, v budoucnu lze tribunu rozšiřovat o další moduly. Její nosnou konstrukci tvoří ocelové rámy svařené z žárově zinkovaného I profilu. Ortogonální rámy podepírá příhradová skloněná konstrukce z ocelových trubek. Záda a střecha tribuny jsou opláštěné vlnitým průsvitným polykarbonátem. Jednotlivé stupně tvoří ocelové nosné pororošty, na nich jsou osazena dřevěná masivní prkna pro sedící diváky.
„Na tribunách se jako rekreační sportovec pohybuji od dětství. A navíc mám rád kovové konstrukce – i můj diplomový projekt se týkal hokejové stadionu na Maninách, to je vlastně taky tribuna. Tribuna je krásné zadání, i když zdánlivě spíše technické, obyčejné,“ uvádí architekt Kubíček a dodává: „Na škole jsem chodil k panu profesoru Šaferovi, jedním z jeho témat byla ocelová prostorová konstrukce. Architektura kovových konstrukcí se vyvíjí od 19. století zejména v Anglii, Nicholas Grimshaw tento typ realizací posunul až k samotné hranici možností. A nebo třeba Mirko Baum, ten navrhuje skvělé stavby! V českém prostředí musí být podle mne člověk opatrný, aby se nedostal příliš blízko k hi-tech, protože tento způsob práce je výrobně příliš složitý a pro dané zadání i nákladný. V Čechách jsou velmi šikovní řemeslníci, ale myslím, že nám všem daleko lépe vyhovuje, když je stavba surovější, ne designová.“
Co se týče ocelové konstrukce na hřišti v Zárybech, měl Štěpán Kubíček štěstí na spolupráci s panem inženýrem Kocourkem, který je v tomto oboru erudovaným odborníkem a vypočítal její statiku. Shodli se na jednoduchých, běžně používaných spojích, které byly pro architekta Kubíčka hodně důležité. „Od začátku jsem si přál, aby tribuna byla realizována jako úplně jednoduchá věc. Přitom ale tvoří lehkou pavučinu, která se vznáší nad zemí. Je to taková skládačka, může se rozšířit na jednom hřišti nebo zopakovat na jiném. Tak trošku se podobá stavebnici Merkur, která má několik základních dílů a sestavíte z ní skoro všechno… Firma, která tribunu postavila, práci provedla skutečně velmi dobře, ve výsledku je to výborné. Viděl jsem, že to ty lidi bavilo, dělali to rádi.“

Hana Vinšová
Článek vyšel v časopise Stavitel 6-7/2017


Stavebník: TJ Záryby z.s., oddíl kopané
Autor: caraa.cz s.r.o. – Ing. arch. Štěpán Kubíček; spolupráce MgA. Jonáš Krýzl; statika Ing. Pavel Kocourek
Dodavatel: Mikrometal s.r.o.
Podlahová plocha tribuny: 61 m2
Obestavěný objem: 218 m3

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*