Trojská kotlina projde razantní obměnou

Trojská kotlina je velmi cenným přírodním územím, které Pražanům nabízí klidné místo pro odpočinek od rušných ulic a náměstí. Značnou částí Trojské kotliny je i největší pražský ostrov – Císařský ostrov. Aby byla tato místa i nadále funkční, je nutné o ně správně pečovat a věnovat jim odborný dohled. Institut plánování a rozvoje (IPR) se území Troji již několik let intenzivně věnuje. Nabízíme virtuální prohlídku toho, co Císařský ostrov a celou Trojskou kotlinu v budoucnosti čeká. A projít se po území Pražané mohou i teď díky speciální informační okružní stezce. V neposlední řadě je ode dneška spuštěná participace na vybrané projekty. Občané tak mají možnost ovlivnit budoucí podobu Trojské kotliny.

Trojská kotlina je fragmentované území s řadou správců, majitelů a různorodých zájmů. Jedno je ale spojuje, a to je spoluodpovědnost za cenné krajinné území. Jak o takové území koordinovaně pečovat, odpovídají mimo jiné i dokumenty Koncepce Císařského ostrova a Akční plán, které vznikly na půdě IPR.

„Hlavní město v současnosti připravuje celý soubor projektů revitalizací pražské říční krajiny. Kromě Trojské kotliny je to Rohanský ostrov, Štvanice. Na jižní straně Prahy čeká rozvoj rekreační oblast soutoku Vltavy a Berounky. Praha se tak přiblíží Mnichovu, který je známý svojí úspěšnou revitalizací řeky Isar o délce osmi kilometrů, která se tak přiblížila lidem i přírodě,
“ vysvětluje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Z hlediska protipovodňové ochrany je Trojská kotlina jedno z nejkritičtějších míst v Praze. Proto vznikl soubor doporučujících kroků, který má za cíl zlepšení protipovodňové ochrany zoologické zahrady (ZOO) a zároveň citlivé začlenění opatření do nivní krajiny. Mezi další plánované intervence patří například revitalizace řeky nebo vytvoření nových přírodních a rekreačních ploch s kvalitním veřejným prostranstvím. Projekty nyní prochází náročnou fází povodňových modelů a intenzivní debatou se zainteresovanými aktéry. Finální výsledek bude schvalovat rada města v létě příštího roku.

„Trojská kotlina je z povodňového hlediska nejkritičtější místo v Praze. Povodňové modely ukazují, že by navrhované projekty mohly významně zlepšit současný stav při povodních nejen v Trojské kotlině, vliv bude znatelný až do centra města.  Na tyto projekty bude Praha usilovat o dotační tituly z Evropských fondů,“ vysvětluje Petr Hlubuček, náměstek primátora pro oblast životního prostředí.

Taje Trojské kotliny
Nejlépe Trojskou kotlinu Pražané poznají, když si ji sami projdou. Po nejzajímavějších místech je provede pilotní okružní stezka, kterou připravila Praha 7 společně s IPR. Podél Vltavy jsou rozmístěny cedulky s QR kódy, díky kterým se návštěvníci dozví informace o historii starých Holešovic nebo říční krajině. Na jednotlivých stanovištích jsou k dispozici informace o všech připravovaných projektech (např. park vodních sportů v Troji, úprava nábřeží Stromovky, myšlenka propojení Podbaby a Troji). Stezka je celkem 4,5 kilometrů dlouhá. Více informací naleznete zde.

Pražané jsou také srdečně zváni na procházku po Holešovickém nábřeží, kde natrefí na výstavu Společně pro Trojskou kotlinu v budoucím „Parku U Vody“ podél ulice Varhulíkova. Výstava podrobněji pojednává o vizi a budoucí podobě Trojské kotliny. „Městská část Praha 7 v září tohoto roku vyhlásila urbanisticko-krajinářskou soutěž na podobu nového parku u Vltavy mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Tzv. park U Vody se díky tomu dočká rozsáhlých úprav, jejichž cílem je zlepšit podmínky pro příjemné trávení volného času u řeky. Po levém břehu Vltavy a parkem povede také nová trasa pro pěší a cyklisty, která zkrátí a zpříjemní cestu do Stromovky i do Troji a do Podbaby,“ uvedla místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová. 

Co už se v Trojské kotlině podařilo změnit?
Podařilo se odstranit a upravit skládky a také se magistrát zahájil péči o zanedbané části Císařského ostrova. Začaly také přípravy na výsadbu nové zeleně, která je prvním krokem k uskutečnění popisovaných projektů. Aby byla Trojská kotlina ještě zelenější.

Jak se můžete zapojit do proměny Trojské kotliny?
Právě nyní máte možnost se zapojit do veřejného projednání tří projektů (níže) v tomto mimořádně zajímavém území. V online anketě vám tyto projekty detailně představíme. Zajímá nás váš názor, vaše postřehy a komentáře. Dotazník lze vyplnit od středy (18. 11. 2020) do pátku (27. 11. 2020). Výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro architekty k dopracování studií. Odkaz na anketu: trojskakotlina.urad.online.

K jakým projektům se nyní můžete vyjádřit?
1) Trojské nábřeží
Trojským nábřežím nazýváme prostor od obnovené lávky až ke konci areálu ZOO. Nyní se jedná převážně o neudržovaný inženýrsky upravený břeh s úzkou cyklostezkou. Kromě vybudování protipovodňové ochrany pro ZOO je v  plánu hned několik kroků, které podpoří biodiverzitu a které přispějí ke zlepšení prostředí pro návštěvníky. Mezi plánované intervence patří nové stepní trávníky, mokré louky nebo třeba dřeviny suchých biotopů. 

2) Divoká Vltava
Projekt Divoká Vltava obnovuje řeku podél Císařského ostrova. Cílem projektu je zlepšit protipovodňovou ochranu, podpořit biodiverzitu a vytvořit přírodní povodňový park – nové rekreační srdce Trojské kotliny. Protipovodňovou ochranu zlepší plánované rozšíření koryta řeky, kde vzniknou také nové štěrkové ostrůvky. Další důležitou součástí protipovodňové ochrany bude i tzv. „bezpečnostní průleh“ napříč Císařským ostrovem, tedy snížený travnatý příkop, ve kterém jsou koryta s tůněmi a brody. Tento systém regulovaně převádí vodu v povoleném množství z plavebního kanálu do hlavního koryta řeky. Průleh bude mít i významný vzdělávací potenciál – bude zde názorně ukázán přirozený vývoj morfologie koryt a nivní krajiny. Studii Divoké Vltavy bude schvalovat pražská Rada v létě 2021.

3) Nové zelené propojení: Troja, Císařský ostrov a Bubeneč
Urbanistická studie prověřuje různé možnosti nového pěšího a cyklistického propojenípřes Vltavu z Bubenče do Troji. Součástí nového propojení je i pěší lávka, která nabídne alternativu k dopravně přetížené pravobřežní cyklostezce nebo nové vycházkové okruhy návštěvníkům Stromovky i celé Trojské kotliny. Na pravém břehu bude lávka komfortně napojena na nábřežní cyklostezku i předprostor jižního vstupu do ZOO. Vznikne tak zcela nové zelené propojení Prahy 6 s Trojou a dále do Ďáblického háje. Na jaře 2021 bude hotový podklad pro aktuálně zpracovávanou změnu územního plánu. Součástí projektu je také návrh nového rychlého a bezpečného spojení střechy Nové vodní linky s ulicí Papírenskou. Po otevření střechy rozšíření čistírny velmi důležité infrastrukturní napojení.

Veškeré informace o Trojské kotlině naleznete na webových stránkách www.iprpraha.cz/cisarskyostrov

podle podkladů IPR Praha

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    |Po otevření střechy rozšíření čistírny velmi důležité infrastrukturní napojení.|
    Já nerozumět tento češtin.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*