Tržnice na Hradčanské

Městská část Praha 6 vyzvala tři pražské architektonické týmy ke zpracování ideových návrhů na úpravu nevyužívaného prostranství u výstupu ze stanice metra Hradčanská při Dejvické ulici. Jedná se o prostor okolí výstupu z vestibulu metra, včetně plochy u kolejového přechodu pro pěší. V tomto městském prostoru s velkým potenciálem by mělo být nově vyřešeno dláždění, městská zeleň a měla by zde také vzniknout malá městská tržnice.
Osloveny byly ateliéry majo architekti, monom a architekt Jiří Gebert. Jejich návrhy budou prezentovány pomocí výstavních stojanů přímo na místě. Městská část Praha 6 nyní s architekty a inženýry připravuje zadání záměru na regeneraci zmíněného prostoru. Jak by se měla změnit podoba prostoru u Hradčanské, se městská část ptala občanů prostřednictvím veřejné ankety, která proběhla přímo na místě v únoru minulého roku. Podle průzkumu většina občanů změny uvítala. Představa, že neupravené místo, kterým každý den jen spěšně procházejí, dostane novou funkci, pro ně byla pozitivní. „Neutěšenost prostoru, kde není možné ani se posadit, pošlapané trávníky a chybí běžná údržba – to je to, co by měla plánovaná úprava řešit“, upřesnil Vojtěch Černý ze společnosti Agora, která dotazování prováděla. Podstatným výstupem ankety byl požadavek zachování a doplnění zeleně.

Chceme toto místo vrátit lidem
Pro většinu lidí bude vybudování tržiště vítanou změnou, předláždění nutné pro jeho provoz ovšem povede ke zmenšení plochy zeleně – byť trávníku či stromů tu dnes najdeme pomálu. „Rádi bychom úbytek zanedbaných trávníků kompenzovali vysazením stromů,“ komentoval výsledky šetření zástupce starosty a radní Ing. arch. Martin Polách.
V nejbližší době proběhne projektová příprava předláždění, přípojek a prostoru pro umístění stánkové galerie, jejíž výstavbu a provoz by měl zajistit soukromý investor. Realizace tržiště se pak předpokládá na konci roku 2017. Do doby zahájení stavebních úprav chce radnice vybavit prostor u kolejového přechodu dočasným mobiliářem a zelení a dát tak na Hradčanské občanům alespoň improvizovanou možnost posezení a nákupu.

Tisková zpráva

MAJO Architekti – Jan Jaroš, Štěpán Jablonský, Martin Poláček, Blanka Drašnarová
Monom – Igor Hobza, Michal Bernart, Lenka Iľová, Jan Bradáč, Tereza Vrbová, Sára Slavíčková
Architekt Jiří Gebert


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*