Čtvrť Bubny-Zátory bude vytápět Ústřední čistírna odpadních vod

Pražští radní pověřili Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vypracováním studie zásobování sítěmi technické infrastruktury nové čtvrti Bubny-Zátory. Studie podrobně prověří veškeré projekty spojené se zásobováním energií, které se v území plánují, a navrhne harmonogram jednotlivých prací. Novou čtvrť pro 25 000 lidí by měla například v budoucnu vytápět a chladit Ústřední čistírna odpadních vod. Studie má být dokončena na konci srpna.

„Je skvělé, že se posouváme dál a plány na výstavbu čtvrti Bubny-Zátory pokračují. Technická infrastruktura je stěžejní část plánování města, kterou je potřeba nepodcenit. Chceme, proto být připraveni a prověříme, zda by bylo možné vytápět a chladit budoucí budovu Vltavské filharmonie a další objekty za využití nízkopotenciálního tepla z ÚČOV. Vše je potřeba koordinovat a připravovat již v zárodku,“ vysvětluje Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro územní rozvoj.

Vedení města řeší, jak budou vyřešeny sítě technické infrastruktury v budoucí městské čtvrti Bubny-Zátory. Plány na výstavbu sítí má sjednotit a zkoordinovat podrobná studie, kterou zpracuje IPR. Tato studie bude navazovat na územní studii Bubny-Zátory, která plánuje výstavbu nové čtvrti pro 25 000 lidí.

Součástí studie bude i podrobný harmonogram jednotlivých projektů, které se týkají vytápění, chlazení a zásobování energiemi budoucí čtvrť. Konkrétně chlazení a vytápění by mělo například být zajištěno Ústřední čistírnou odpadních vod. „Plánování nové městské čtvrti je komplexní disciplína, která zasahuje do mnoha různých sfér. Je tedy dobře, že nyní zpracujeme podrobnou studii, která prověří, jak bude území Bubny-Zátory v budoucnu zásobováno energií,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Na tvorbě studie se bude podílet i Pražská energetika, Pražská plynárenská, Pražská teplárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Pražské vodovody a kanalizace a Kolektory Praha.  Studie by měla být dokončena na konci letošního srpna.

Nová čtvrť Bubny-Zátory
Na konci loňského roku byla zveřejněná aktualizovaná územní studie, kterou zpracoval  atelier Pelčák a partner architekti s atelierem Thomas Müller + Ivan Reimann Architekten. Nyní se ještě čeká na veřejné projednání návrhu změny územního plánu, které by mělo proběhnout na konci letošního roku. To už je jeden z posledních zásadních kroků před samotnou výstavbou, která by mohla začít do 4 let.

tisková zpráva

Komentáře

 1. Čtenář Stavbawebu says:

  – O sítích jsou občas mylné zmínky na podporu zahušťování centra Prahy, kde údajně již jsou a na okrajích musí být nové.
  – Úvaha o využití ÚČOV je dobrá
  – Strategických plánů má Praha má dost, hezkých. Problém je jejich realizace. Nepromítají se do Metropolitního plánu ( Praha město vzdělanosti, centra evropské kultury, sídla významných vědeckých institucí atd).
  – Zdá se, že IPR, místo koncepce města, řeší změny územního plánu ve prospěch developerů. Je zřejmé, že u plánované čtvrti
  jsou nutné Změny ÚP v neprospěch koeficientů zeleně, hustoty a výšky zástavby = mj. znekvalitnění bydlení. Tomu napomohly již PSP např .regulací povinneho oslunění bytů.

 2. Čtenář Stavbawebu says:

  Doufám, že se povede všechny sítě nacpat do kolektorů. jejich výhody snad nikdo nezpochybňuje. Tak mě napadá, že se v žádném
  článku o dalších velkých developerských projektech o řešení sítí nic nepsalo.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*