Tyršův most v Přerově

Nový most byl navržen jako společenská část pěší cesty do středu města. Nepředstírá, že by byl rekonstrukcí starého stavu, pouze přenáší některé vlastnosti původního mostu. Je ke středu vzepjatý, je stejně dělen do tří polí, je založen do původních pilířů a je ozdobně tvarovaný. Je však soudobý celkovou proporcí vlastní železobetonové mostovky a jeho sochařská výzdoba ho také musí datovat do dnešní doby.
Nositelem poselství je socha zubra s kruhem v nozdrách, která má původ v heraldice městského erbu. Ztvárněna byla jako monumentální figura energického a sebevědomého zvířete, měřítkem přizpůsobená architektuře mostu. Osazená je na soklu nad horizont pěších kolemjdoucích, umístěna tak, že vítá příchozí do starého města. Tuto sochu doplňuje socha ptáka, symbol volnosti a svobody, umístěná ve středu mostu, a dalším přírodní motiv – tři stromy na jeho protější straně.

Autorská zpráva

Autoři: Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, Ivana Šrámková, Ing. Ladislav Dvořák, Ing. Milan Komínek

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*