Udržitelná výstavba budov v Praze již potřetí (CESB13)

Ve dnech 26. – 28. června 2013 se na Fakultě stavební ČVUT v Praze koná již třetí ročník mezinárodní konference Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě (Central Europe towards Sustainable Building 2013 – CESB13).

Fotoreportáž z loňského ročníku 2012

Hlavním tématem konference je výstavba budov, které jsou šetrné k životnímu prostředí, poskytují vysoce kvalitní prostředí pro své uživatele a vyznačují se trvalou hodnotou v čase. Pro konferenci je přihlášeno 256 příspěvků z 42 zemí v těchto tematických skupinách:

  • Šetrné rekonstrukce stávajících budov
  • Regenerace průmyslového dědictví
  • Low-tech a high-tech materiály pro udržitelné budovy
  • Integrované navrhování budov
  • Metody a nástroje pro hodnocení
  • Udržitelná výstavba budov ve výuce.


Posluchači se mimo jiné mohou těšit na klíčové řečníky, kteří jsou špičkou ve svých oborech – Tatsuo Oka, Ray Cole, Ronald Rovers, Serge Salat, Peter Walker a Rasmus Radach.
Jako doprovodný program jsou naplánovány exkurze se zaměřením na průmyslové dědictví a low-tech/natural stavební materiály a technologie. Společenský večer se bude konat v unikátní národní kulturní památce – ve staré čistírně odpadních vod v Bubenči.
Konference je určena především pro odborníky z oboru, projektanty, architekty, specialisty, výrobce stavebních materiálů a výrobků, environmentalisty a v neposlední řadě i zástupce státní správy. Konference je také akreditovaná ČKAIT do programu celoživotního vzdělávání za 3 body.
Akce je pod záštitou čtyř mezinárodních organizací iiSBE, CIB, UNEP-SBCI a FIDIC. Místními organizátory jsou Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov a tři instituty ČVUT v Praze: Centrum udržitelné výstavby při Fakultě stavební, Kloknerův ústav a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB).
Více informací: Ing. Martin Vonka, Ph.D., martin.vonka@fsv.cvut.cz, tel.: 224 355 450; www.cesb.cz

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*