Ulici Komořanská čeká proměna

V Komořanech bude nová tramvajová trať a městská třída s kvalitním veřejným prostranstvím. Pražská Rada 25. května 2020 uložila Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracovat zadání studie, která plánovanou proměnu ulice Komořanská detailně navrhne a zkoordinuje. Studii, která by měla být hotová na konci příštího roku, vypracuje Dopravní podnik (DPP).

V Komořanské ulici se aktuálně připravuje hned několik velkých projektů, které prolínají zájmy hlavního města a soukromého investora. V prostoru zaniklého průmyslového areálu Cukrovar Modřany připravuje společnost Skanska projekt na novou zástavbu. Tento projekt je úzce spjatý s projektem dopravního propojení městské části Praha 12 s Pražským okruhem, který má na starosti odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy. Dále je také v plánu rekonstrukce ulice Komořanská a výstavba nové tramvajové trati, která vyústí do Modřan.

Vzhledem k četnosti připravovaných projektů v tomto území se v dubnu 2019 konalo setkání všech zainteresovaných, tzn. zástupců hlavního města, MČ Praha 12, Skansky a IPRu. Na tomto setkání vznikla pracovní skupina, která navrhla doporučený postup.

„Inicioval jsem toto setkání, abychom společně prošli jednotlivá možná řešení, zjistili postoje každé ze zúčastněných stran a hledali společné řešení. Jen díky dialogu je totiž možné dosáhnout společné dohody a posunout projekty dál,“ vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Hlavní doporučení pracovní skupiny bylo zpracovat podrobnou studii, která upřesní prostorové a technické řešení budoucí tramvajové trati v koridoru Komořanské ulice včetně jejího napojení na stávající tramvajovou trať do Modřan.

„Díky tramvajové trati vznikne v oblasti městská třída a ne rušný dálniční přivaděč, kterého se místní obávali. Zároveň zde kapacitní kolejová doprava dává velký smysl, protože bude v budoucnu ekologicky přepravovat Pražany z nové městské čtvrti v Komořanech a Modřanech,“ popisuje Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

„Jsem velice rád, že se Rada hlavního města Prahy přihlásila k výstupům pracovní skupiny, jejíž ustanovení jsme iniciovali s náměstkem Hlaváčkem. Doporučení pracovní skupiny k dalšímu postupu přípravy komunikace Nová Komořanská se nyní budou dále rozpracovávat, Dopravní podnik by měl zpracovat studii tramvajové tratě spolu s urbanistickým a krajinářským přesahem. Těším se na výsledek a věřím, že se jedná o významný krok pro proměnu a zkvalitnění celého území,“ říká Vojtěch Kos, 1. místostarosta MČ Praha 12 a předseda pracovní skupiny.

IPR nyní připraví zadání studie, které by mělo být hotové již v polovině letošního roku. Dopravní podnik hl. m. Prahy na základě tohoto zadání zpracuje samotnou studii, která by měla být dokončena na konci roku 2021.

„Těší mě, že se kromě nové tramvajové trati plánuje i komplexní úprava okolních veřejných prostranství. Věřím, že díky tomuto přístupu vznikne další kvalitní místo, kde lidé rádi žijí a tráví čas,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR.
tisková zpráva IPR
___

Praha nechá připravit studii tramvajové trati podél Komořanské
(ČTK) – Pražský magistrát nechá vypracovat studii, která prověří možnost vedení tramvajové trati a rekonstrukce kolem ulice Komořanská v Praze 12. Schválili to radní. Stavba tramvajové trati souvisí také s plánem magistrátu napojit Modřany na Pražský okruh novou silnicí, tzv. Nové Komořanské. V oblasti chce stavět bytové domy firma Skanska, která navrhuje rekonstrukci Komořanské jako dopravní řešení do doby, než bude postavena nová silnice.

Skanska chce podle schváleného dokumentu stavět na místě zaniklého průmyslového areálu Cukrovar Modřany. Pro stavbu tramvaje je nutná změna územního plánu, jejíž pořízení na popud Prahy 12 schválilo zastupitelstvo loni a město ji nyní připravuje. Trať je obsažena ve strategii dopravního podniku rozvoje tratí do roku 2030.

Rada pověřila Institut plánování a rozvoje (IPR), aby připravil zadání studie, kterou poté zpracuje dopravní podnik. Městská část podle dokumentu požaduje, aby měla Komořanská mezi ulicemi Generála Šišky a U Soutoku charakter městské třídy. Zároveň má řadu dalších požadavků, například prověření lávky přes plánovanou novou silnici a přesun fotbalového hřiště a nahrazení tenisového kurtu. Radnice chce také nahrazení útulku pro psy a klubovnu pro vodáky Spartak Modřany.

Trasu napojení Modřan na silniční okruh odsouhlasilo zastupitelstvo městské části v dubnu 2006, změna územního plánu pro stavbu byla podána v roce 2009 a magistrát má ke stavbě zatím nepravomocné územní rozhodnutí, které napadly místní spolky. Vybraná varianta vede od tramvajového mostu v ulici Československého exilu k ulici U Soutoku.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*