Úloha architektonické elity v českém prostoru

Podnět pro tuto diskusi vznikal delší dobu na základě sledování činností a profesního chování elitních architektů, nejen v prostoru realizací architektury, ale i v teoretickém prostoru územního plánování či účastí v prostoru architektonických soutěží. Mnohé kroky elitních osobností jsou celospolečensky vnímány spíše negativně, pozitivní jsou spíše nehodnoceny, či se o nich neví.
Zásadní inspirací pro tuto debatu byl proces snahy o demolici významné architektury bruselského stylu, nádraží v Havířově, kdy se přední čeští odborníci různých oborů a různých názorů, profesoři i děkani vysokých škol (elity?) shodli a požadovali u ministra kultury zachování tohoto objektu. Elita nebyla vyslyšena.
Do této diskuse architektů vstupuje reálná pozice české elity a její skutečná definice.

Diskutovat budou:
doc. Ing. arch. Jakub Cigler (jakub cigler architekti) Architekt, majitel předního českého architektonického ateliéru
Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph. D. (FSV UK)
Profesor sociologie, vyučuje na Fakultě sociálních věd UK, zabývá
se výzkumem elit.

Václav Němec, Ph.D. (FF UK)
Český filosof, zabývá se pozdně antickou a středověkou filosofií,
filosofií 20. stol. (filosofie existence, filosofická antropologie)
a filosofií práva.

JUDr. PhDr. Jiří Plos (FA ČVUT)
Právník, vysokoškolský pedagog, vyučuje právo a urbanismus.

Ing. arch. Jaroslav Wertig (A69 – architekti) Architekt a publicista, spolumajitel úspěšného českého architektonického studia, člen redakční rady časopisu Architekt

Debatu moderují architekti Josef Smutný a Martin Kloda

Více informací:
https://www.facebook.com/events/134299820491234/                           
https://www.clovekaprostor.cz/architektonicke-elity 

 
Základní otázky pro tuto debatu

–  kdo je elita
–  elita a její role v obdobích 1. republiky, socialismu, současnosti
–  etika elity
–  ztráta důvěry v elitu
–  nové nároky na elitu
–  proč elita nemá vliv na společenské děje
–  vliv elity na politiky, developery, významné veřejné investory
–  elita vers. autorita vers. elitářství
–  vliv výkonů elity na chování společnosti
–  ovlivňování kvality architektonických výkonů
–  co po elitě požadujeme
 
Vstup je zdarma.
Registrovat se můžete na adrese : clovekaprostor@gmail.com  – registrace není povinná

Za spolek Člověk a prostor, z.s. Ing. arch. Josef Smutný


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*