UNICA — Klinika pro léčbu neplodnosti a ženských chorob

Adresa: Barvičova 53, Brno 616 00
Investor: Unica, s. r. o.
Architekt: Dalibor Borák, Helena Boráková
Projektant: Vladimír Čech
Profese: Statika — Jiří Prachař
Dodavatel: VZstav
Stavbyvedoucí: Zdeněk Staněk, Bohuslav Urban
Projekt pro ÚR (SP): 2001
Realizace: 2002
Plocha stavebního pozemku: 750 m2
Zastavěná plocha: 560 m2
Zpevněná plocha: 150 m2
Celkový obestavěný prostor: 4474 m3
Havní užitná plocha: 1084 m2
Vedlejší užitná plocha: 272 m2
Dopravní plocha: 190 m2
Celková podlažní plocha: 1356 m2

STAVEBNÍ NÁKLADY
Celkové náklady na rekonstrukci: 14,5 mil. Kč

UNICA, s. r. o.
rekonstrukce objektu restaurace a samoobsluhy na zdravotnické zařízení

POPIS STAVBY
Dům se nachází v Brně ve vyhledávané vilové čtvrti na ulici Barvičova. Je samostatně stojící na svažitém trénu. Ze strany ulice (severovýchodní) je dvoupodlažní, ze strany zahradní (jihozápadní) třípodlažní. Dříve sloužil v 2.NP jako restaurace, v 1.NP byla prodejna potravin. Suterén sloužil částečně pro restauraci, větší plocha byla nevyužitá.
Dům byl v technickém stavu, který odpovídal 25 letům užívání téměř bez údržby, monolitický skelet, s cihelnými vyzdívkami, vytápěný vlastní plynovou kotelnou. Obvodový plášť vyzdívaný ze Siporexu, okna převážně ocelová jednoduše zasklená, v menší míře dřevěná zdvojená.
Dům byl napojen na veřejný vodovod, plynovod. Kanalizace jednotná vede do obecní kanalizace v ulici Barvičově. Přípojka NN je z nedaleké transformovny jihozápadně od objektu.
Po rekonstrukci slouží dům jako zdravotnické zařízení pro léčení neplodnosti a ženských nemocí UNIKA s ambulancí a oddělením jednodenní operativy. Pracoviště ambulancí je umístěno v 1. podlaží a sestává z pohovorové místnosti, CTG vyšetřovny, gynekologicko-porodnické vyšetřovny a ultrazvukové vyšetřovny.
Ve 2. podlaží na oddělení jednodenní ambulantní péče se provádějí malé chirurgické zákroky, práce s kultivací a uchováváním embryí, pacientky zde odpočívají po anestezi a zákroku.
Oddělení není lůžkové, pracovníci a pacientky nezůstávají přes noc, v objektu není zajištěno stravování ani pro personál, ani pro pacienty.

KONSTRUKCE
Svislé konstrukce
Svislou nosnou konstrukci tvoří atypický montovaný skelet. Sloupy a průvlaky jsou staveništní prefabrikáty, stropní panely jsou řady PZD tl. 24 cm. Stropy jsou částečně monolitické (nad kotelnou).
Stěny vnitřní a obvodové
Obvodové zdi jsou z plynosilikátů v tl. 30 cm, vnitřní zdi výtahových šachet jsou z cihel CDm v tl. 25 cm. Původní obvodový plášť využit pokud to bylo možné, nový plášť z bloků Ytong tl. 30 cm. Plášť zateplen. Jihozápadní fasáda nadzemních podlaží a severovýchodní fasáda v 2.NP jsou na konzole — užit sendvič ze systému Knauf s kontaktním zateplovacím systémem.

Podlahy
Povrchy ve veřejných prostorách keramické, v ordinacích a pokojích PVC. Ve vybraných místnostech s medicínskou technikou podlahy PVC antistatické.

Střecha
Plochá střecha se dvěma vnitřními vtoky. Krytina z asfaltových pásů byla poškozená. Navrženo zateplení tuhou minerální rohoží Dachrock 1 v tl. 100 mm, krytina z PVC folie a zatížení kačírkem v tl. 50 mm.

Okna
Okna z bílého plastu, zasklená dvojsklem čirým k=2,0, infiltrace max. 0,9. Okapničky z plastu. Okna na slunečnou stranu mají vnější žaluzie. Horní profil oken kryje truhlík žaluzie.

Ústřední vytápění
Stávající kotelna upravena, ve velké míře bylo užito stávající zařízení. Rozvody zcela nové. Vytápění radiátory, ve vstupní hale vytápění teplovodní podlahové.

Vzduchotechnika
Odvětrání u vnitřních záchodů a předsíněk. Chlazení v zákrokovém sálku a laboratořích. Pro pokoje navrženy rozvody, strojní zařízení umístěno v suterénu.

Elektrorozvody vnitřní

V objektu jsou zcela nové rozvody. Pro důležitá zařízení navržen náhradní zdroj UPS a nouzové osvětlení. Elektrorozvody slaboproudé Napojení na veřejný telefon původní. V recepci umístěna telefonní ústředna. Kromě telefonů je v objektu rozvod zabezpečovacího systému, signalizace od pacientů do recepce a rozvod televizního
signálu.

Výtahy

Nově instalován výtah E-line 1000/0,63 s úpravou pro dopravu imobilních osob. Vnitřní půdorysné rozměry kabiny 1100/2100 mm, dveře samočinné š. 900 mm a malý nákladní výtah SKG ISO A 100 kg. Velikost kabiny 600/600 mm, povrch z pozinkovaného plechu. Strojovna nad šachtou.
Umístění tlakových nádob medicinálních plynů Ve stavební dispozici jsou určena místa pro uložení lahví. Ve 2.NP v místnosti filtru je velká láhev CO2, v zákrokovém sále je přístroj s lahví O2, a N2O. Rezervní láhve v tomto rozsahu jsou umístěny v místnosti na úrovni suterénu.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*