Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně

Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích je moderní výukové a vědecko-výzkumné centrum pro 5000 studentů a přibližně 1100 vysokoškolských pedagogů, vědecko-výzkumných pracovníků a ostatních zaměstnanců. Je zde zázemí lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty a fakulty sportovních studií.

Nekončící koridory propojující jednotlivé pavilony se stropními systémy vyrobenými technologií OP.

místo stavby: Brno, Bohunice
účel stavby: výukové a vědecko-výzkumné centrum
investor: Masarykova univerzita
autoři: Jaromír Černý, Karel Tuza, Petr Uhlíř – A PLUS a. s.
realizace: 2006-2014
plocha pozemku: 42 200m2
foto: Jiří Pařízek

Masarykova univerzita byla zřízena na základě usnesení Národního shromáždění ze dne 28. ledna 1919. Předcházely tomu dlouholeté snahy všestranně se emancipující české společnosti o vytvoření druhého střediska národní vzdělanosti a kultury. Na počátku tohoto procesu stál Tomáš Garrigue Masaryk, který již od osmdesátých let 19. století usiloval o zřízení druhé české univerzity. Během téměř stoleté historie si prošla univerzita obdobím růstu i stagnace. Program novodobého rozvoje byl zahájen v roce 2002 projektovou přípravou výstavby areálu nového univerzitního kampusu MU v Bohunicích. Samotná výstavba UKB byla zahájena v roce 2004 a v roce 2010 byl Univerzitní kampus oficiálně otevřen. V roce 2012 se pokračovalo výstavbou pavilonů a objektů pro tři vědecko-výzkumná centra: CETOCOEN, CESEB a CEITEC.

Univerzitní kampus Bohunice je největší stavební projekt v oblasti vysokého školství ve střední Evropě. Proto byl kladen velký důraz na komplex technických parametrů, mj. i na dosažení optimálního akustického komfortu pro studenty a zaměstnance ve všech prostorách. V laboratořích byl kromě akustických parametrů kladen požadavek i na funkčnost podhledů jako je antibakteriálnost, dezinfikovatelnost nebo vzduchotěsnost. Jako nejvhodnější výrobky, které uměly splnit veškeré požadované parametry, byly dodány stropní podhledové systémy Armstrong.

„V rámci univerzitního areálu, který svým rozsahem nemá v České republice obdoby, jsme potřebovali najít solidního partnera, který by nám pomohl vyřešit všechny požadavky, které byly z naší strany na dodávku stropních podhledových systémů kladené. Byli jsme rádi, že dodavatelem většiny stropních podhledů byla společnost Armstrong, která dokázala, díky svému širokému portfoliu stropních systémů, najít pro nás vždy to nejvhodnější řešení do požadovaných prostor.“ říká architekt Jiří Babánek ze společnosti A PLUS.

„Splnění vysokých nároků architekta na parametry absorpce zvuku nebo zvukové izolace společně s požadavky na funkčnost systémů pro specifické aplikace, jak je nezbytné ve vědecko-výzkumném centru, bylo pro naši společnost tím, co nás dělá lídrem v oblasti stropních podhledových systémů. Dodávky materiálů zahrnovaly nejen akustické minerální systémy, ale mnoho kovových systémů například pro čisté prostory.“ říká obchodně-technický manažer společnosti Armstrong, Vít Zukal.

Celkové náklady na stavbu kampusu dosáhly cca 5 miliard korun. Projekt je financován ze státního rozpočtu podporovaného úvěrem Evropské investiční banky, z vlastních zdrojů Masarykovy univerzity a z prostředků města Brna.
podle podkladů společnosti Armstrong


 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*