Úprava ulice V Kotcích, Praha 1

Fotogalerie ke článku (3)

V Kotcích

V Kotcích

V Kotcích

V Kotcích

V Kotcích - pítko

V Kotcích - pítko
Celá fotogalerie (3)


Celková úprava ulice V Kotcích, Praha 1-Staré Město
Investor: Městská část Praha 1
Autor: MCA atelier, s. r. o., Pavla Melková, Miroslav Cikán
Realizace 2007
Foto: Archiv autorů


Motto návrhu
Nalezení, zdůraznění a doplnění skrytého půvabu ulice, který byl v době před rekonstrukcí znehodnocen způsobem užívání a posléze i vnímáním obyvatel. Ulice zanesená stánkaři, popelnicemi, odloženým nepořádkem, vnímaná jako druhořadý městský prostor, „zadní dvůr“.
Změna způsobu vidění v architektonickém návrhu a realizaci, která by měla způsobit i změnu vnímání a posléze způsobu užívání parteru obyvateli.
„Úklid, odstranění všeho navíc“.
Vytvoření čistého prostoru ve své původní základní kompozici.
Vložení novodobé vrstvy současné architektury, jejíž hlavní výrazové prostředky jsou materiály, struktury, jemný detail, dohromady tvořící nenápadné soudobé výtvarné dílo.
Jemná průběžná linka ve středu ulice — napětí vytvořené vložením jasné geometrie do chaosu historické dlažby.

Návrh
Předmětem návrhu byla rehabilitace parteru v rozsahu úpravy dlažeb, osvětlení, zeleně a mobiliáře. Oblasti nalezení funkční náplně odvislé od konkrétního využití přízemí okolních domů a úpravy fasád domů byly pojaty pouze ideově a vzhledem k tomu, že převážná většina okolních domů je v soukromém vlastnictví, řešení těchto oblastí musí vycházet z jednání a dohod z hlediska majetkoprávních vztahů.

Ulice v Kotcích je mimořádně cennou lokalitou jak pro svůj historický význam, tak pro jedinečný půvab prostoru. Této hodnotě by mělo odpovídat funkční využití parteru. Důležité je, aby ulice „žila“ a aby se zároveň stala místem klidu, místem pro zastavení, posezení, pozorování. Ulice by měla plně sloužit chodcům, doprava by měla být zcela vyloučena. Rovněž parkování by se mělo odehrávat mimo ulici v přilehlých oblastech. Navrženým využitím parteru je klidová pobytová plocha, sezení, stín, vodní prvek, venkovní sezení restaurací. Prvky mobiliáře a drobné architektonické prvky byly umisťovány umírněně a v omezeném počtu, aby nedošlo k přehlcení malé plochy parteru. Bylo respektováno dodržení možnosti volného průchodu ulicí. Drobným detailem upomínajícím na historickou funkci a charakter ulice je repasování a navrácení původních venkovních rolet, které jsou pozůstatkem dřívějších krámků.
Cílem návrhu bylo optické i funkční propojení přízemních prostor domů s parterem ulice. Prvním krokem k tomu je realizace úprav parteru, přinášejících jeho zkultivování. Na ni by pak měla navazovat oprava přilehlých domů, jejich fasád a především pak vložení nových funkcí do parterů budov, které budou odpovídat charakteru ulice a využijí potenciál, který jim upravená ulice nabízí.

Publikováno ve Stavbě č. 5/2009

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*