V boji o prestižní titul STAVBA ROKU 2020 se utká výběr nejlepších staveb všech regionů

Již 28. ročník unikátní a jedinečné soutěžní přehlídky Stavba roku 2020 na www.stavbaroku.cz představuje všech letošních 87 přihlášených staveb a stavebních děl, z toho 84 přihlášených do Stavby roku 2020 a 3 stavby přihlášené do Zahraniční stavby roku 2020. Soutěží stavby různých velikostí, širokého typologického spektra a všech stavebních odvětví. Odborná pětičlená porota a Sbor expertů mají v letošním roce výrazně těžší úkol v návaznosti na téměř dvojnásobný počet letošních přihlášených staveb v historii soutěže. Výsledkem budou nominace na titul Stavba roku 2020, následné udělení titulů Stavba roku 2020 a udělení dalších cen. Nominace budou vyhlášeny 10. září 2020 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Slavnostní udílení titulů a Zvláštních cen proběhne na galavečeru 15. října 2020 tradičně v Betlémské kapli v Praze.

Hlavním organizátorem letošního již 28. ročníku jedinečné prestižní soutěže celorepublikového formátu je jako každoročně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

„Těší nás opětovně letošní obrovský zájem všech soukromých i veřejných přihlašovatelů. Jak vyplývá z komunikace se stavebními společnostmi, investory ze soukromého i veřejného sektoru, projektanty a autory, a dalšími aktéry staveb, většinou po svém vlastním interním „předkole“ vybírají a následně hlásí do této tradiční celorepublikové přehlídky to, co oni považují ze své činnosti za nejlepší a nejzdařilejší. V soutěži má tak opět nejen odborná, ale i široká veřejnost, možnost seznámit se s absolutní špičkou stavitelského umění a architektury,“ hodnotí průběh aktuálního ročníku Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., viceprezident SIA ČR – Rady výstavby, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a předseda rady programu Stavba roku, a dodává: „Ve Stavbě roku v letošním roce opět však nejde o kvantitu, ale jde hlavně o kvalitu a vysokou úroveň všech přihlášených. Jako zcela nezbytná, pro hodnocení staveb, se ukázala důležitost osobní návštěvy poroty na všech 84 přihlášených stavbách.“

Všechny regiony se opět utkají o prestižní celorepublikový titul Stavba roku
Přihlášené stavby představují opravdovou špičku stavitelského umění, kterým se přestavují v celorepublikovém klání tradičně všechny regiony. Nejsilněji je zastoupena Praha (23 staveb), následuje Středočeský kraj (13 staveb), Moravskoslezský (9), Liberecký (8), dalších 7 staveb má kraj Jihomoravský, po 4 stavbách mají kraje Ústecký a Plzeňský, kraje Královéhradecký a Pardubický jsou zastoupeny 3 přihlášenými stavbami, po 2 přihláškách přišlo z krajů Jihočeského, Karlovarského, Olomouckého, Vysočiny a Zlínského.

Přihlášená stavební díla přináší různorodost a typologickou pestrost
Mezi soutěžícími stavbami mají převahu novostavby nad rekonstrukcemi.

Typologicky se přihlásili rekonstrukce historických objektů, zámků, komerční a kancelářské budovy, obchodní prostory, průmyslové a výrobní stavby, bytové a rezidenční domy, rodinné domy, kulturní, vzdělávací a sportovní zařízení, dopravní stavby, úpravy veřejného prostoru, vodní díla i stavby infrastruktury. Mezi přihlášenými například najdeme i objekty projektované v BIM, objekty navazující na koncept Smart Cities i stavby energeticky soběstačné.

Výjimečnost této soutěžní přehlídky je právě v širokém záběru a šířce typologického rozsahu přihlašovaných staveb. Představuje nejen současnou architekturu, ale i výborné stavitelství, a nechybí zde ani stavby inženýrské i dopravní. Je otázkou, která díla natolik zaujmou a osloví hodnotitele a odnesou si z letošního soutěžního klání nominaci, titul nebo některou z dalších udělovaných cen.

Kolik úhlů hodnocení má kvalita?
Stavby jsou každoročně posuzovány z různých úhlů pohledu kvality díla – dle investičního záměru, účelnosti, začlenění do okolí, architektury, efektivnosti, inovativnosti, kvality stavebních prací a materiálů, trvalé udržitelnosti, energetické náročnosti, bezbariérovosti, provedení detailů, spokojenosti stavebníka a uživatele, součinnost projektantů, stavebních firem a investora v průběhu stavby, a dalšími kritérii souvisejícími s jejich realizací.

Spuštěno tradiční hlasování veřejnosti
Již každoročně můžete také na http://www.stavbaroku.cz/ dát svůj hlas Vaší favorizované stavbě v hlasování veřejnosti a to do středy 14. 10. 2020 do 12:00, kdy bude hlasování ukončeno a výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru ve čtvrtek 15. 10. 2020 v Betlémské kapli v Praze. Hlasování je možné ze všech přihlášených staveb. Cenu veřejnosti podporují i mediální partneři.

Odbornou porotu Stavby roku 2020 vede architekt Jan Vrana
Porota složená ze zástupců vypisovatelů z řad architektů a inženýrů pracuje letos v novém složení: Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana předseda poroty, Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF),  Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Porota navštívila postupně v rámci hodnocení všech 84 přihlášených staveb. Za Sbor expertů navštívíl většinu staveb spolu s porotou i prof. Ing. arch. Zděněk Jiran. Na cestě porotu doprovázel a všechny stavby zdokumentoval filmový štáb.

Vyhlášení nominací a udělení titulů Stavba roku 2020
Vyhlášení nominací proběhne ve čtvrtek 10. září 2020 od 19:00 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Slavnostní vyhlášení výsledků následně proběhne ve čtvrtek 15. října 2020 již tradičně v Betlémské kapli v Praze v rámci Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, a kromě ocenění Stavba roku 2020 se bude udělovat tradičně i ocenění v soutěžích Zahraniční stavba roku 2020 a Urbanistický projekt roku 2020.

Přihlášená, nominovaná i oceněná díla Stavby roku 2020 budou k vidění na výstavách, veletrzích a při dalších příležitostech v průběhu celého roku v České republice i v zahraničí. V letošním roce se můžete těšit na zcela výjimečnou výstavu všech 84 přihlášených staveb, která bude představena spolu s unikátním filmovým dokumentem.

Soutěž tradičně získala řadu záštit významných institucí, mimo jiné i záštitu prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva financí, primátora hlavního města Prahy, rektora ČVUT v Praze, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, všech krajů České republiky a také podporu nejrůznějších dalších odborných institucí.

Hlavními partnery jsou v letošním roce opět ČESKOMORAVSKÝ BETON a BAUMIT.
Soutěžní přehlídka Stavba roku 2020 děkuje všem partnerům i mediím za podporu.

Všechny přihlášené stavby na webu Stavby roku 2020 na www.stavbaroku.cz.
tisková zpráva Nadace ABF


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*