V Kralupech nad Vltavou pokračuje obnova centra

(ČTK) – V Kralupech nad Vltavou na Mělnicku pokračuje obnova centra, hotová je druhá etapa, úprava prostoru v blízkosti bývalé budovy pivovaru. ČTK to dnes sdělil mluvčí kralupské radnice Aleš Levý.

V prostoru byl postaven nový chodník, který bude propojovat Žižkovu ulici a Palackého náměstí, přibyly nově vydlážděné plochy kolem budovy pivovaru i nová parkovací místa. „Počítáno je také s lavičkami a umělým osvětlením. Protože se ale realizátorovi akce nepodařilo dodat požadované lampy, bude prostor Pivovarské ulice zajištěn nejprve světly prozatímními. V lednu se následně definitivně dokončí osvětlení, a to dle požadovaných parametrů,“ uvedl mluvčí.

Do druhé etapy etapy patří také kašna a potok. Byly navrženy až po zahájení prací. „Při rekonstrukci povrchů jsme narazili na studnu, o které vůbec nikdo nevěděl. A protože se nám líbilo samotné provedení, rozhodli jsme se pro její zachování. Studnu nyní zdobí nové kamenné bloky a okrasná kovová mříž,“ doplnil Jindřich Karvánek, který má na kralupském městském úřadu na starosti stavební dozor.

Dokončení druhé etapy prací bylo několikrát posunuto. „Zdržení se vztahovalo k přeložce trafostanice z centra města. Primárně se jednalo o akci společnosti ČEZ, jež bohužel stála za oddalováním termínu realizace,“ dodala vedoucí městského odboru investic a správy majetku Marcela Horčičková.

Práce v centru města budou pokračovat na jaře třetí etapou. Podle mluvčího města zahrnuje vybudování nových ploch v Palackého ulici vedle kostela a na Palackého náměstí.

Doplněno Stavbaweb:
Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou na svém jednání v říjnu 2014 schválilo urbanistické a dopravní řešení prostoru „centra“ města, které zpracovaly projekční týmy Majo architekti a DUK atelier. Tento urbanistický návrh při řešení uvažuje s demolicí budovy bývalého hotelu Praha a je zpracován v souladu se studiemi arch. Picka a projekčního ateliéru CASUA, které byly zpracovány na řešení centra města. Urbanistický návrh dále rozpracovává i řešení dopravní obslužnosti – tj. parkování, pohyb vozidel a chodců, vjezdy a výjezdy na a z náměstí.
Demolicí budovy hotelu vznikne hodnotný ucelený prostor, který začíná u nové budovy městského úřadu a končí u tělesa dráhy – tj. na křižovatce ulic Jungmannova a Husova. Tím vznikne dostatečně veliká a variabilní plocha náměstí vzhledem k velikosti města. Na náměstí vzniknou jak tolik potřebné parkovací kapacity (samozřejmě v sadových úpravách), tak i volné plochy pro různé další využití – obchodní charakter, klidové pěší zóny, koncerty apod. Celková koncepce řešení náměstí navazuje na plánovanou revitalizaci bývalých areálů pivovaru a mlýna.
zdroj: mestokralupy.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*