V Pardubickém kraji je navrženo 24 evropsky významných lokalit

Národní seznam evropsky významných lokalit v Pardubickém kraji se nejpíš kvůli Evropské komisi rozroste o další oblasti. Z nově sestaveného seznamu ministerstva životního prostředí vyplývá, že by mělo v kraji přibýt 24 nových lokalit. Pro kraj i obce znamená návrh komplikace, zejména při stavbě silnic a vodních děl. ČTK to řekl první náměstek hejtmana Roman Línek.

Z původního seznamu blokovalo stavby v kraji deset lokalit, ty jsme připomínkovali ministerstvu životního prostředí. Nyní zbývají čtyři, řekl Línek.
Podle Línka se jedná o přírodní rezervaci Psí kuchyně na Svitavsku, Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, lesopark Slavíkovy ostrovy a písník Labišťata na Pardubicku. „Psí kuchyně by se dotkla přivaděče R5 na Českou Třebovou a Ústí nad Orlicí. V Kladrubech se chystá velký rozvoj i z evropských peněz a posledně jmenované lokality by bránily případnému plánu na splavnění Labe,“ řekl Línek.
Kraj se již s ministerstvem životního prostředí vypořádal připomínkami například s oblastí Hřebečovský vrch, Buková hora, Brandýs, Střemošická stráň nebo Bohdalov. Lokality s významným biotopem se již nekřižují s plánovanými stavbami, podotkl Línek.
V soustavě chráněných území nazvaných Natura 2000 jsou již v kraji čtyři desítky evropsky významných lokalit. Česká republika musí doplnit seznam kvůli požadavkům Evropské komise, která jej shledala jako nedostatečný. „Doplněny mají být lokality pro některé evropsky významné druhy rostlin a živočichů a typy přírodních stanovišť v kontinentální oblasti,“ řekla Eva Škrabalová ze pardubického střediska Agentury ochrany přírody a krajiny.
Předběžný seznam schválila Evropská unie loni, kdy na něm bylo 27 lokalit, do letošního září by Česká republika měla odeslat do Bruselu definitivní verzi. Podle Škrabalové se soupis o nějakou dobu pozdrží. Pokud jej EU schválí, poběží šestiletá lhůta, kdy se oblasti stanou evropsky významnými lokalitami se zvláštním režimem ochrany.

Navržené evropsky významné lokality (EVL) v Pardubickém kraji:

Bohdalov
Brandýs
Dolní Chrudimka
Hemže-Mýtkov
Hřebčín v Kladrubech nad Labem
Hřebečovský hřbet
Hubský-Strádovka
Krkanka-Strádovské peklo
Labišťata
Litice
Mazurovy chalupy
Michnovka-Pravy
Moravská Sázava
Psí kuchyně
Ratajské rybníky
Rybník Malá Straka
Semínský přesyp
Slavíkovy ostrovy
Střemošická stráň
Třebovské stěny
U Pohránovského rybníka
Údolí Svratky u Krásného
Vadětín — Lanšperk
Žernov
lokalita Zaorlicko nyní nezasahuje do Pardubického kraje
u dvou stávajících EVL (Anenské údolí a Bohdanečský rybník a rybník Matka) byl měněn předmět ochrany

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR


Zdroj: ČTK, jlc tav, 2. 7. 2008.  

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*