Veřejnost se může do středy vyjádřit k změnám územního plánu

Přestože hlavní město připravuje nový územní plán, který by měl platit od roku 2010, magistrát zvlášť projednává celoměstsky významné změny. Ty by se měly týkat ploch a území, které mají význam pro celou metropoli.

Pražská veřejnost se může do středy vyjádřit k návrhům celoměstsky významných změn, které se týkají mimo jiné Masarykova a Smíchovského nádraží nebo Nákladového nádraží Žižkov. Podle sdružení Arnika, které k návrhům zaslalo své připomínky, mohou změny způsobit úbytek zeleně, kolaps dopravy a umožnit předimenzovanou výstavbu.

Přestože hlavní město připravuje nový územní plán, který by měl platit od roku 2010, magistrát zvlášť projednává celoměstsky významné změny. Ty by se měly týkat ploch a území, které mají význam pro celou metropoli.

V tomto balíku změn, ke kterým mohou lidé zaslat do 28. ledna připomínky, jsou kromě tří pražských nádraží navrženy také změny spojené s výstavbou pražského okruhu, rekonstrukcí železničních tratí, ale také několik návrhů na obytnou zástavbu. Ta by mohla vyrůst například v Michli, Veleslavíně, Vokovicích, Sedlci nebo Dolních Měcholupech. Změny se týkají rovněž lokality Bubny – Zátory, Hagiboru, areálu věznice v Pankráci a plánované nové provozní budovy Muzea hlavního města Prahy nedaleko Florence.

„Tak zásadní počiny musejí vycházet z důkladné analýzy potřeb města a široké diskuse s veřejností. Nic z toho v Praze neproběhlo,“ kritizoval připravené změny územního plánu Martin Skalský ze sdružení Arnika. „Hlavním problémem je motiv změn. Tím jsou zjevně zájmy investorů a developerů, nikoliv potřeby města a jeho obyvatel,“ dodal Skalský. „Územní plán je vrcholem netransparentního rozhodování v Praze, přitom jde o dokument, který předurčuje podobu města na mnoho let dopředu. Bezprostředně s ním souvisí také kvalita životního prostředí,“ doplnila mluvčí Arniky Zora Kasiková.

Podle ředitelky odboru územního plánu Jitky Cvetlerové se už nyní na magistrátu sešly desítky připomínek. „Vyhodnoceny budou, odhaduji, do 14 dnů,“ řekla Cvetlerová. Návrhy celoměstsky významných změn pak musí projednat jednotlivé výbory zastupitelstva, rada a zastupitelstvo. Podle Cvetlerové bude celý proces schvalování trvat asi tři měsíce.

Vybrané návrhy celoměstsky významných změn:
území / navrhovaná / změna
Masarykovo nádraží – Florenc
(Praha 1 a 8) revitalizace území a začlenění do městské infrastruktury, uvolnění ploch Masarykova nádraží, omezení ploch Ústředního autobusového nádraží Florenc
Lhotka, Krč (Praha 12) změna trasy metra D, přemístění plánované stanice Thomayerova nemocnice
Břevnov (Praha 6) výstavba objektu Centrální dopravní ústředny a Stanoviště záchranných složek integrovaného záchranného systému
Bubny – Zátory (Praha 7) revitalizace území
Nákladové nádraží Žižkov a areál Vackov a. s. (Praha 3) zrušení železniční dopravy
Nové Město (Praha 8) výstavba výstavně provozní budovy Muzea hlavního města Prahy, parku, podzemního parkoviště a propojení mezi starou a novou budovou muzea
Hlubočepy, Smíchov (Praha 5) revitalizace území v souvislosti s plánovanou přestavbou železniční stanice Smíchov, polyfunkční a bytová zástavba
Radotín (Praha 16) vytvoření rekreační zóny Radotínská jezera
Sedlec, areál bývalých mrazíren (Praha 6) obytná zástavba, zklidnění území
Michle (Praha 10) obytná zástavba
Strašnice, Záběhlice, Vinohrady (Praha 10) vytvoření páteřní cyklotrasy

Zdroj: www.praha-mesto.cz

Zdroj: Zpráva ČTK 26.1:2009

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*