VELUX ocenil vize studentů o obytných podkrovích

Čtvrtý ročník soutěže s názvem „Rodinný dům s obytným podkrovím“, kterou pořádá společnost VELUX Česká republika, s. r. o., pro studenty středních průmyslových škol stavebních, zná své vítěze. Studenti, kteří postoupili do celostátního kola, dnes v Písecké bráně v Praze představili své práce a vítězové převzali ocenění. Porota udělila čtyři hlavní ceny bez určení pořadí.

„Jsme potěšeni vzrůstající kvalitou prací soutěžících studentů. Většina přihlášených projektů se vyznačuje nejen vysokou estetickou a funkční kvalitou, ale často se zabývají i aplikací nízkoenergetických principů, netradičních materiálů či recyklací. Ostatně posoudit kvalitu vítězných prací na téma obytné podkroví může veřejnost na výstavě v Písecké bráně až do 29. června 2008,“ sdělila Klára Bukolská ze společnosti VELUX v rámci slavnostního vyhlášení v pražské Písecké bráně.  
Do soutěže se přihlásilo celkem dvacet tři středních průmyslových škol stavebních z celé České republiky, z nichž odborná porota vybrala čtyři vítězné projekty. Vítězné práce jsou zpracovány na vysoké architektonické i grafické úrovni. Vybrané práce představují čtyři odlišné přístupy obdobné kvality zpracování a porota neshledala důvod pro odlišení těchto prací různými cenami, proto jsou hodnoceny stejně. V odborné porotě zasedli Ján Stempel,  Jiří Palacký a Klára Bukolská.  
Čtyři hlavní ceny soutěže „Rodinný dům s obytným podkrovím“ a odměnu 7500 Kč si odnesli tito studenti (uvedeni v abecedním pořadí dle příjmení):  
·                     Petr Koláček ze střední průmyslové školy technické v Uherském Hradišti. U něj porotci kladně hodnotili odvážné prostorové řešení základní hmoty domu a dále vytvoření příjemných prostor uvnitř i vně domu.  
·                     Jakub Meloun ze střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě. Na jeho práci porota ocenila výrazné hmotové řešení, které v souladu s terénem působí velmi extravagantně a přitom kultivovaně.  
·                     David Ptáček ze střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě. O udělení ceny rozhodla jednoduchá válcová forma zapuštěná do svahu, která se snaží o úsporu energie v kombinaci s příjemným obytným prostředím. Porota ocenila snahu o energeticky úsporný koncept budovy, jenž je také dobře zdokumentován. Rovnoměrného prosvětlení domu je dosaženo díky optimálnímu rozmístění střešních oken ve válcové střeše.  
·                     Jan Tesárek ze střední průmyslové školy stavební v Praze — Dušní. Autor si odnesl cenu za jednoduchý a čistý koncept s adekvátním dispozičním řešením. Porota ocenila i transformaci tradiční formy do moderního architektonického tvarosloví.  


Člen poroty Jiří Palacký zhodnotil letošní ročník a práce studentů: „Na celé soutěži nejvíce oceňuji její otevřené zadávací podmínky a otevřenost kreativitě. Předložené práce vykazovaly vesměs kvalitní technické provedení. Autoři vybraných prací mají dobré předpoklady pro přijetí na vysokou školu. U řady projektů bych uvítal alespoň základní světelné studie proměny prostorových kvalit navržené stavby vlivem působení přirozeného a umělého osvětlení ve vztahu k navrženému prosklení střešních a stěnových ploch.“  
„Kvalita předvedených prací mě mile překvapila, některé projekty by obstály i v hodnocení semestrálních prací ve vyšších ročnících vysokých škol,“ dodal Ján Stempel.  


Kromě čtyř vítězných projektů porota také ocenila dalších šest prací a mezi jejich autory rozdělila odměnu 12 000 Kč. Do soutěže se mohli přihlásit studenti jakéhokoli ročníku středních průmyslových škol stavebních, a to v období od 31. října 2007 do 31. prosince 2007. Z prvního kola postoupily do celostátního první tři návrhy z každé přihlášené školy, případně návrhy oceněné tzv. divokou kartou, které vybrala porota složená ze zástupců školy a společnosti VELUX. Cílem soutěže, a tedy i společnosti VELUX, je podpora budoucích architektů a projektantů a možnost dalšího vzdělání v oblasti obytných podkroví, kde jsou použita střešní okna jako hlavní zdroj prosvětlení. Záštitu nad čtvrtým ročníkem převzala Obec architektů a Design centrum České republiky.  


Zdroj: Tisková zpráva společnosti Velux, červen 2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*