Více než třetina zahraničních stavebních zakázek byla zrušena

Dopad koronakrize na zahraniční stavební zakázky pocítilo 35 % dotázaných společností. Nejvíce jim zakázky komplikují ztížené podmínky pro práci dělníků, mezi které patří mimo jiné i jejich cestování přes hranice (70 %). Vlivem současné situace bylo zrušeno 37 % všech zahraničních zakázek a dalších 36 % bylo odloženo. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Z dotazovaných stavebních společností realizuje zahraniční zakázky 22 %. Devět z deseti z těchto společností uvádí, že koronakrize a související omezení měla vliv na realizaci těchto zakázek. Pro více jak třetinu dotázaných byly zahraniční zakázky ovlivněny zcela (35 %), pro tři pětiny potom pouze zčásti v některých ohledech (61 %). Pouze 4 % dotázaných žádné dopady vládních opatření na tyto zakázky nepocítila.

Pavel Med, generální ředitel společnosti Baumit spol. s.r.o., se řadí ke společnostem, jejichž zahraniční zakázky zasaženy nebyly: „Zatím překvapivě nijak negativně se koronakrize na našich zahraničních zakázkách neprojevila. Ve všech okolních zemích jsou prodeje našeho koncernu přinejmenším na loňské úrovni. Z pohledu Baumitu ČR očekáváme v příštím roce mírný růst exportu našich výrobků, a to zejména do Polska. Stavebnictví, a s tím i poptávka po našich výrobcích, zde řadu let významně roste. Produkce našich výrobních závodů je nicméně primárně orientovaná na domácí trh, export činí méně než 5 % našeho obratu.“

Zahraniční zakázky byly ovlivněny několika způsoby. Nejvíce se dotázané stavební společnosti setkávaly se ztíženými podmínkami pro práci dělníků, jako je například jejich cestování, práce na stavbě apod. (70 %). Tři pětiny dotázaných se také setkaly se zpomalením procesu výstavby (61 %). Dvě pětiny společností také byly nuceny u zahraničních zakázek odložit termín realizace, nebo se setkaly se zrušením celé zakázky ze strany investora (obojí shodně 39 %). Čtvrtina dotázaných také pociťuje nižší ochotu zahraničních investorů vypisovat zakázky (26 %) a více jak desetina dotázaných přijala do počátku koronakrize méně zahraničních zakázek (13 %).

Dopady krize jsou cítit také v sousedních státech, jak popisuje Jiří Weis, obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ: „Naše zahraniční aktivity jsou zaměřeny na sousední trhy. Zde jsme zaznamenali mírné zpomalení výstavby, zejména zpomalení přípravných prací staveb, spojené s chybějící pracovní silou.“

Dotázané stavební společnosti také uvádí, že v průměru byly nuceny odložit termín realizace u 36 % všech svých zahraničních zakázek. Dalších 37 % těchto zakázek bylo potom zcela zrušeno. Devět z deseti stavebních společností také uvádí, že často se měnící a mnohdy nejasná zaváděná opatření komplikují cestování tzv. pendlerů, což má dopad na realizaci zakázek a na vytíženost kapacit stavebních společností (91 %). Obtíže spojené s cestováním za hranice má také Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems: „Vlastní dodávky neklesly ba naopak a dodáváme naše průmyslová vrata jak do států Evropské unie, tak mimo. Omezení jsme byli a jsem v posílání našich projekt manažerů a šéf montérů.“

Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2020 bude zveřejněna na www.ceec.eu.

podle podkladů společnosti CEEC Research

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*