Vinařství Lahofer

Budova je zakomponována do krajiny s vinohrady. Slouží jako výrobna, prostor pro návštěvníky i administrativní zázemí společnosti Lahofer. Hlavní myšlenkou návrhu byl motiv vinných řádků, jenž se přenáší dovnitř budovy v podobě konstrukčního systému. Architekti ke spolupráci přizvali umělce Patrika Hábla, který na betonové klenby aplikoval své malířské dílo.
Vinařství Lahofer, založené v roce 2003 ve Znojmě, dnes s 430 hektary vinic a roční produkcí až 800 tisíc lahví, patří k největším pěstitelům vína u nás. Stavba nové provozovny v Dobšicích u Znojma, která kromě výroby integruje návštěvnické centrum a administrativní zázemí společnosti, se stala dalším krokem v rozvoji firmy. Zasazena je do vinice a vlní se pod rozdílnou konstrukční výškou. Přirozeně tak reaguje na mírný sklon a charakter vinařského terénu.
„Nechtěli jsme do krajiny vstupovat s příliš velkým měřítkem. Rozdělením do tří hmot se celkový objem domu odlehčil,“ popisují koncepci architekti Chybík a Krištof. Nižší, avšak pohledově nejexponovanější je návštěvnická a administrativní část s velkoryse prosklenou fasádou orientovanou k jihu. Na ni navazují dvě výrobní haly s rozdílnou světlou výškou, které odpovídají výrobním procesům, jež se odehrávají uvnitř. Vzájemným natočením a průnikem hmot vznikla dvojice funkčně i opticky oddělených dvorů. Na jedné straně provozní dvůr, kde se soustřeďují výrobní a logistické procesy, na druhé straně prostor pro návštěvníky. Ten má formu měkce tvarovaného amfiteátru stoupajícího až na střechu budovy, odkud nabízí výhled do krajiny. Všechny části jsou sjednoceny výrazným přesahem střech a dřevěným obkladem fasády.
Střecha budovy je plochá, v části amfiteátru pro veřejnost je záměrně zborcená. Její monolitické železobetonové přesahy jsou od interiérů oddělené pomocí prvků pro přerušení tepelných mostů. V jedné části zborcené plochy – nad vinným sklepem – je stropní deska koncipovaná jako prostorová skořepina tvořená kombinací zakřivených rámů a střešní železobetonové desky.

Návštěvnická část přiléhající k návštěvnickému dvoru zahrnuje prezentační místnost se zázemím a barikový sklep. Hlavní převýšený prostor odkazuje na tradiční vinné sklepy v regionu: „V reprezentativní části dochází ke kolmému průniku archetypálního klenutého prostoru do konstrukčního systému tvořeného železobetonovými žebry, jejichž modul vychází z šířky vinného řádku a prochází celým domem,“ vysvětlují architekti.
Při pobytu v ní mohou návštěvníci zakusit estetický prožitek z pohledu na betonové klenby, pro něž navrhl a následně zhotovil své dílo umělec Patrik Hábl. Malířský koncept „Vrstvy“ vychází z barevnosti řezu půdy, která je specifická pro tuto oblast, stejně tak i pro kvalitu vína, o níž rozhodují další faktory a okolnosti, též označované francouzským termínem „terroir“. K podnětu pro spolupráci architekti dodávají: „Nápad nám vnukla samotná stavba vinařství, když jsme odkryli bednění mezi betonovými žebry, kam jsme zamýšleli umístit dřevěný podhled, a ukázala se povrchová kresba betonu, který původně nebyl navržený jako pohledový. Uvědomili jsme si krásu její struktury, do níž se propsaly minerály betonování, a zároveň nápadnou podobnost s díly Patrika Hábla, jež známe. S nadsázkou se dá říct, že se nám Hábl v betonu zjevil jako obraz z Turínského plátna.“
Prezentační místnost je pohledově propojena s prostorem pod prohnutou střechou, kde přes prosklení zůstává patrný průběh žeber i střechy. Celý prostor se otevírá směrem na jih do klesajícího svahu, z každého pole je výhled mezi řádky vinice. Architekti v interiéru uplatnili hlavně dřevo, beton a sklo. Venkovní amfiteátr na střeše návštěvnického centra je možné využít na pořádání kulturních a společenských akcí, jako jsou vinobraní, svatby nebo letní kina.
Na návštěvnické centrum navazují kanceláře. Řazeny jsou za sebou, oddělují je skleněné příčky s možností uzavření roletami, aby byl stále čitelný motiv klenby. Na severní straně jsou umístěny pomocné místnosti. Kancelářská část má samostatný vstup z provozního dvora.
V průsečíku obou funkcí se nachází vstup do výroby rozdělené do dvou samostatných hmot. Nižší hala v sobě zahrnuje provozy a zázemí výroby i zaměstnanců s přirozeným vnitřním prostředím a osvětlením pásovými okny pod střechou. Druhá pokrývá provozy s požadavkem na nižší teplotu – lisovnu, sklep a sklady lahvovaného vína.

Tisková zpráva
Foto: Alex shoots Buildings; Laurian Ghinitoiu


 
Tým: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Hanin Al-Gibury, Victor Cojocaru, Karolína Holánková, Martin Holý, Adam Jung, Vojtěch Kouřil, Ondřej Mundl, Zuzana Pelikánová, Matěj Štrba, Lenka Vořechovská, Zuzana Záthurecká
Malířský koncept: Patrik Hábl
Realizace: S-A-S STAVBY spol. s r.o., Znojmo
Zastavěná plocha: 3842 m2
Investice: 120 mil. korun bez technologií (na stavbu nebylo žádáno o státní dotace)

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Líbí se mi to čím dál tím víc a věřím, že naživo je dům ještě lepší. Stropní malba kolegovi připomíná korek, mně patinu oprýskané omítky.
    Muselo to stát ranec, ale majiteli se to určitě vrátí.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*