Vinný sklep Konice

Stará budova byla součástí klasického venkovského stavení s hospodářstvím, v Konicích patří mezi původní historickou zástavbu. Sloužila jako lisovna a zároveň vstup do pískovcových sklepů. V návrhu byla změněna její funkce na zázemí ke sklepu. Prostorově malý půdorys neumožnil velkou přestavbu, uvnitř je pouze společenská místnost a sociální zázemí.
Architektonický návrh exteriéru byl jednoduchý: bílé tělo stavby spočívá na kamenné podezdívce z nasucho skládaných kamenů, zastřešení je klasickou střechou s tradičním sklonem i materiálem. Kameny na podezdívku byly použity ze spadlé opěrné stěny, omítka je klasická vápenná bez zateplení. Všechna okna a dveře jsou komponovány ve zlatém řezu se vzájemnou geometrickou vazbou a danými poměry.
V interiéru bylo navrženo horní chrámové osvětlení oknem pod střechou s průhledem do konstrukce krovu. V boční stěně je pouze jedno další okno s průhledem na stromkovou růži – navrženo bylo spíše jako obraz než pro klasickou funkci. Krov a záklop ze smrkových prken zvýrazňuje umělé osvětlení. Hlavním materiálem interiéru jsou staré cihly, kterými jsou obloženy obvodové stěny a z nichž jsou vyzděny i nové příčky. Cihly byly získány postupně z bouraných staveb v okolí. Pro vytápění slouží krb opláštěný cortenovým plechem. Všechny vnitřní dveře vyráběl truhlář, kované kliky jsou od kováře podle starého vzoru. Smyslem celého návrhu bylo použít všude, kde to bylo možné, původní, poctivé staré materiály nebo technologie a pokusit se o reinkarnaci ducha starých objektů v nové podobě 21. století.
Energetické zhodnocení: pro temperaci jsou použity elektrické přímotopy, pro vytápění krb (objekt slouží příležitostně, není trvale vytápěn). Střecha byla zateplena polystyrenem v nadkrokevní izolaci, stěny zatepleny nejsou.

Autorská zpráva
Foto: Tomáš Malý


 

Investor: WINTTER, spol. s r.o., Boris Vaculík
Autor: Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Ing. arch. Tomáš Dvořák
Dodavatel: DOLNÍČEK – DODO, s.r.o.
Zastavěná plocha: 62,2 m2
Obestavěný prostor: 326,55 m3

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*