Vítězný architektonický návrh čtvrti Chytré Líchy

Židlochovická čtvrť budoucnosti Chytré Líchy bude vycházet z návrhu architektonické kanceláře Pelčák a partner architekti. Jako nejvhodnější pro koncepci plánované čtvrtě ho vybrala hodnotící komise, její doporučení schválila i Rada města Židlochovice. Ta plánuje do architektonického návrhu ve spolupráci s vybraným ateliérem zohlednit i požadavky obyvatel přilehlé čtvrti.

Výběrového řízení na nejlepší urbanisticko-architektonickou studii čtvrti Chytré Líchy v Židlochovicích se účastnilo pět předních tuzemských architektonických kanceláří. Sedmičlenná odborná komise označila jako nejvhodnější návrh kanceláře Pelčák a partner architekti. Doporučení komise posvětili na svém zasedání i radní Židlochovic. Ti tak plánují s kanceláří navázat úzkou spolupráci při vytváření územní studie čtvrti Chytré Líchy.

Návrh mimo jiné počítá s výrazně omezeným vjezdem aut do čtvrti, vozy by namísto toho měly parkovat na okrajích lokality. Celý projekt je podle starosty Jana Vituly maximálně participativní. Se svými připomínkami by se na něm měli podílet i obyvatelé Židlochovic. Vítězná kancelář by pak měla nejdůležitější aspekty do svého návrhu zanést. „Chceme eliminovat například obavy současných obyvatel okolních ulic, že jim lidé z nové čtvrti budou parkovat před domem. V návaznosti na to tedy bude oproti původnímu návrhu snížena bytová zástavba v Líchách, kapacity parkovišť na okraji ale zůstanou stejné. K redukci zástavby jsme přistoupili i kvůli připomínkám současných obyvatel skrz omezení výhledu z jejich domovů. V území zároveň zůstane rezerva na případné rozšíření parkovacích ploch, pokud by se ukázalo, že je to nutné,“ upřesnil starosta.

Právě univerzálnost a také možnost pružně upravovat návrh na základě připomínek obyvatel Židlochovic byla podle Vituly jedním z hlavních důvodů, proč tato koncepce zvítězila. Podle architekta města Židlochovice Pavla Jury zároveň návrh jako jediný z návrhů nevyžaduje zásadní změnu územního plánu z důvodů výstavby bytových domů. „Vítězný návrh počítá z velké části s trojdomy, přesněji s třemi bytovými jednotkami nad sebou, kdy má každá vlastní vchod. Taková koncepce bude mít pozitivní přesah do sociální oblasti. Díky těsnému sousedství jednotlivých domů se může vytvářet ucelená komunita,“ doplnil Jura. Podobně funkční projekt se stejně pojatými byty přitom funguje například ve Vídni.

Jedním z hlavních cílů čtvrti je její uhlíková neutralita. Vítězný architektonický návrh počítá také s výrazným využitím fotovoltaiky. „Na střechách včetně krytých parkovišť by měly být umístěny fotovoltaické panely. Celá lokalita bude technicky připravena tak, aby zde v budoucnu mohly fungovat jak klasické energetické koncepty, tak inovativní energetická společenství, energetické komunity nebo další modely. Díky centralizaci parkování by čtvrť zároveň měla být připravená na nástup elektromobility. Nabíjecí stanice budou umístěné u společných parkovacích ploch,” uvedl koordinátor projektu Chytré Líchy a zakladatel Centra pasivního domu Jan Bárta. Čtvrť kromě toho počítá pro tamní obyvatele také s nabídkou carsharingu.

V oblasti udržitelnosti pak vítězný návrh podle hodnotící komise výborně pracuje s prvky modrozelené infrastruktury, tedy s vzájemnou synergií vody a zeleně v lokalitě. Z hlediska vegetace je dominantním prvkem páteřní ulice čtvrti lemovaná stromy, zeleň by se samozřejmě měla nacházet i okolo všech bytových jednotek. Využíváno bude také zelených střech, které výrazně zpomalí odtok vody a umožní její zpětný odpar do ovzduší. Díky progresivnímu přístupu by měla čtvrť co nejvíce srážkové vody využít k provozu nemovitostí a během přívalových dešťů ji naopak bezpečně odvést mimo pozemek.

Vítězný návrh pak pracuje i se socializačními prvky, které umisťuje na okraji celé čtvrti, aby je mohli využívat i stávající obyvatelé. Počítá konkrétně s komunitním hubem, fitparkem, coworkingovými prostory, dětským hřištěm, sdílenými dílnami či komunitními zahrádkami.

tisková zpráva


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*