Vizitka ČTK nové budovy Národní technické knihovny v Praze

Praha 6. září (ČTK) – Vizitka nové budovy Národní technické knihovny v Praze, která bude 9. září otevřena veřejnosti.

– Architektonická soutěž na budovu NTK byla uzavřena v lednu 2001; zvítězil projekt studia AK Architekti (nyní Projektil Architekti), který představil osmipodlažní budovu tvaru zaobleného čtverce o rozměrech 70 krát 70 metrů; součástí byla i výstavba samostatného dvanáctipodlažního parkovacího domu.

– Stavba jednadvacet metrů vysoké knihovny započala na podzim roku 2006 a byla dokončena 31. prosince 2008. Přišla na 2,25 miliardy korun (letos v červenci napsaly Lidové noviny, že metr krychlový plochy stál 12.000 korun).

– Podle časového harmonogramu, který schválila vláda v roce 2000, měl být provoz nové knihovny zahájen v říjnu 2005. Podle informací z roku 2001 měla budova stát zhruba 1,5 miliardy korun a financována měla být ze státního rozpočtu. V roce 2004 předložila ministryně školství Petra Buzková do vlády materiál, podle kterého měla být NTK dokončena v červnu 2006 a stát 1,8 miliardy korun.

– Generálním dodavatelem knihovny bylo sdružení Sekyra Group, SG Projekt Management a SG Public Private.

– Financování stavby bylo zajištěno formou úvěru, který společnosti Sekyra Group poskytlo konsorcium Dexia Kommunalkredit Czech Republic a Česká spořitelna a který bude stát splácet do roku 2014.

– V šesti nadzemních podlažích jsou veřejné prostory a administrativní zázemí, které propojuje atrium. V přízemí je vstupní dvorana, kavárna, městská knihovna, konferenční a výstavní sál. V podzemí je depozitář a parkoviště. Budova je obklopena strohou betonovou plochou, na severovýchodě parčíkem.

– Budova ukrývá několik originálních řešení, unikátní je například systém vytápění a chlazení (využití akumulačních schopností stavebních konstrukcí).

– Knihovna nabízí individuální i týmové studovny, noční studovnu, zhruba 1300 studijních míst a několik set míst relaxačních, WiFi signál, počítače pro veřejnost, samoobslužné vypůjčování a vracení knih, kavárnu a parkoviště pro auta a kola.

– Budova má kapacitu pro více než 1,7 milionu knih. Zhruba 1,2 milionu svazků je možné uchovávat ve třech podzemních skladech. Zbytek se vejde do volného výběru ve čtyřech nadzemních patrech. V knihovně jsou uloženy kompletní fondy původní Státní technické knihovny (STK) a část fondů knihoven Vysoké školy chemicko-technologické a Českého vysokého učení technického.

– Centrální prostory knihovny v listopadu vyzdobil rumunský umělec Dan Perjovschi.

– Očekává se, že NTK ročně navštíví až 900.000 návštěvníků.

– Stavba dostala Cenu Klubu za starou Prahu pro nejlepší novostavbu v historickém prostředí.

– Budova je odborníky i veřejností vesměs kladně hodnocena, její výstavba však přinesla i některá negativa. Skutečnost, že vyrostla na místě parkoviště, ztížila možnost parkování v blízkosti konečné stanice metra Dejvická (to dále zkomplikoval zábor druhého zdejšího parkoviště pro výstavbu nové budovy fakulty architektury ČVUT). Parkovací dům, jehož výstavba byla součástí vítězného projektu, postaven nebyl.

– Vyměněny již musely být masivní dřevěné lavičky v přilehlém parčíku, které se zhruba rok od instalace začaly rozpadat.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*