Vladimír Balda, Jiří Janďourek: Rekonstrukce náměstí T. G. M., Frýdlant v Čechách

Autoři: Vladimír Balda, Jiří Janďourek
Projekt: 2003
Realizace: 2009-11
Foto: Aleš Jungmann, Jiří JiroutekZákladním konceptem návrhu je vytvoření volné svobodné plochy náměstí, nezastavěné, výrazně nečleněné, umožňující všemožné aktivity obyvatel a návštěvníků města. Centrální část náměstí obdélníkového tvaru je zcela volná vydlážděná čedičovou dlažbou, s výjimkou hlavní dominanty prostoru náměstí – kašny se sochou Albrechta z Valdštejna. Kašna je situována na osu Kostelní ulice při severní straně náměstí. Svou polohou opticky rozděluje centrální část náměstí. Toto rozdělení je využito v návrhu provozu na náměstí (trhy, divadlo, koncerty apod.). Toto základní a dominantní část náměstí je podpořena a jasně definována novým veřejným osvětlením a městským mobiliářem.

V severozápadní části náměstí před radnicí je navržena reprezentativní plocha pro shromažďování obyvatel se čtyřmi výraznými stožáry vlajkoslávy. Tento prostor lze využít i pro umístění mobilního pódia. Plocha je vydlážděna velkoformátovou žulovou dlažbou. V jihovýchodní části náměstí je navržena klidová zóna se stromy a lavičkami. Projekt počítá i se stávajícím provozem restauračních předzahrádek. Tento prostor je vydlážděn stejným typem dlažby, který je shodný s typem dlažby před radnicí. Do různé výdlažby chodníků z žulové dlažby okolo náměstí se abstraktním způsobem promítá současná parcelace náměstí.


Komunikace pro automobilovou dopravu jsou též zvýrazněny odlišným typem žulové dlažby a jejím kladením. Do prostoru náměstí jsou navržena parkovací stání v severovýchodní a jihozápadní straně. Pro vydláždění celé plochy náměstí je použito několik typů dlažeb i druhů kamene pro jasnější rozlišení typů prostorů Náměstí je realizováno jako bezbariérové s výjimkou povrchů parkovišť, které jsou sníženy o výšku běžného schodu.

Realizace proběhla na podkladě architektonické soutěže z roku 2002 a byla dokončena na přelomu let 2011 a 2012.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*