Vnitřní zateplení Multipor v budově Slováckého muzea

Památkově chráněná budova Slováckého muzea v Uherském Hradišti je jako první v ČR zateplena pomocí vnitřního zateplení Multipor.


Slovácké muzeum, založené v roce 1914, dnes patří mezi nejvýznamnější regionální muzea. Jeho rozsáhlá přístavba od architekta Bohuslava Fuchse byla realizována v letech 1936–1937. V roce 2012 začala její rekonstrukce. Na to, aby zůstaly zachovány všechny autentické prvky této stavby včetně fasády, dohlíželi pracovníci památkové péče. Jejich požadavek však kolidoval se snahou investora o snížení nákladů na provoz a především na vytápění budovy. Proto ke spolupráci přizval firmu TexColor Ostrava, která se specializuje na sanace historických staveb pomocí systémů vnitřního zateplení na bázi kapilárně aktivních materiálů.
 
Systém vnitřního zateplení bez parozábrany
V případě muzea se jedná o systém Tex Therm IN, který využívá tepelněizolační desky Multipor WI. Tato technologie je u nás nová a otevírá možnosti energetických rekonstrukcí staveb.
 
„Protože vnější zateplení nebylo možné použít a zároveň jsme museli předejít problémům s vlhkostí a plísněmi, rozhodli jsme se pro vnitřní zateplení typu Multipor WI, který nepoužívá parozábranu a s vlhkostí cíleně pracuje – zvýšenou vlhkost pohlcuje a když je v místnosti suchý vzduch, uvolňuje ji do prostoru, takže pomáhá udržovat vyvážené klima,“ říká Ing. Aleš Břenek.
 
Dosud používané systémy vnitřního zateplení bývají zdrojem problémů s vlhkostí, protože neumožňují difuzní otevřenost stavebních konstrukcí.
Výpočet tloušťky izolantu
Aby se systém mohl vyhodnotit jako funkční, byly vytvořeny simulační prostředky, ve kterých je možné konstrukci spočítat a predikovat vlhkostní chování v porézních strukturách. Poté se navrhují funkční tloušťky izolantu tak, aby nedocházelo k projevům vlhkosti a zároveň byl splněn požadavek na energetickou úsporu. Návrhu předchází stavební průzkum doplněný o zakreslení kritických detailů v materiálové skladbě. Výpočet se provádí v softwaru Delphin, který zohledňuje kapilární transport vlhkosti v porézních materiálech za nestacionárních podmínek dané klimatické oblasti. Software Delphin byl od roku 1983 vyvíjen ve spolupráci s Německou univerzitou stavební fyziky v Drážďanech, kdy se naměřené hodnoty ověřovaly na historických stavbách. Výpočet zohledňuje obsah vlhkosti zabudované v celém průřezu konstrukce: hodnotu relativní vlhkosti vzduchu na povrchu vnitřních vrstev a množství vznikajícího kondenzátu v průřezu materiálové skladby zdiva. Smyslem návrhu není zamezit vzniku kondenzátu v izolační struktuře, ale připustit jen takové množství kondenzace, které nebude mít vliv na funkci a životnost systému. Systém tvoří kalciumsilikátový izolant, lepidlo, stěrka, podkladní zdivo a povrchový nátěr. Kapilárně aktivní vnitřní zateplení odvádí kondenzát na povrch, odkud se vypaří do vnitřního prostředí. K transportu dochází neustále a u správně navržených systémů je tento stav dlouhodobý a bezproblémový.
 
Mineralni desky Multipor
Tepelněizolační desky Multipor pro vnitřní zateplení jsou vyrobeny z přírodních surovin. Jsou tvarově stálé, mechanicky odolné, nehořlavé a paropropustné. Přinášejí účinné řešení v boji proti vlhkosti, plísním a tepelným ztrátám. Jsou součástí certifikovaného systému pro vnitřní zateplení Tex Therm IN.
Další informace najdete www.ytong.cz.
podle podkladů firmy XELLA CZ

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*