Vnitřní zateplovací systém na bázi dřevovláknitých desek

Stále vyšší ceny energií nás nutí k stále masivnějšímu zateplování stavebních konstrukcí. Starší a památkově chráněné budovy jsou před ztrátami energie chráněny buď nedostatečně, nebo vůbec. Aby nemusely být tyto atraktivní budovy skryty v izolačních systémech, nabízí se možnost vnitřního zateplení. Zateplení z vnitřní strany sebou však přináší řadu možných vážných rizik a komplikací. Jedním ze systémů, který se napříč evropským kontinentem osvědčuje již od roku 1989 je systém značky UNGER DIFFUTHERM®.

Skladba vnitřního zateplení systémem UdiIN
Alternativním řešením k parotěsným vnitřním izolacím je systém UdiIN RECO®. Díky tomuto systému mohou být starší budovy bez problémů sanovány izolací vnitřních stěn. Vnější vzhled domu přitom nehraje žádnou roli, stejně tak, jako složení konstrukce zdi. Je jedno, zdali se jedná o subtilní hrázděnou budovu, dvouplášťovou konstrukci s vnějším pláštěm z klinkeru nebo masivní zděnou stavbu.

Na rozdíl od polystyrenu nebo minerální vlny je vznikající kondenzát přijímán přímo dovnitř izolačního systému Udi IN RECO® a díky jeho schopnosti rychlého vyschnutí je opět uvolňován do interiéru nebo díky kapilaritě materiálu transportován ven. Nedochází tak k tvorbě plísní nebo nežádoucímu vzniku kondenzátu na povrchu. Sendvičové spojení materiálu s různou objemovou hmotností aktivně přispívá k ochraně proti hluku bez vzniku rezonancí.
Speciální patentovaná minerální omítka Udi MULTIGRUND® reguluje množství vodní páry a zajišťuje, že se v izolaci vlhkost nehromadí. Izolační systém je schopen vyrovnat nerovnosti stěny v rozsahu ± 20 mm, celkem tedy 40 mm, a to bez malty a lepidel. Optimalizovaná hodnota λ = 0,04 W/m.K patří mezi špici v oblasti vnitřních izolačních systémů.


Montáž a detailní náhled na vnitřní zateplovací systém Montáž a detailní náhled na vnitřní zateplovací systém
Montáž a detailní náhled na vnitřní zateplovací systém

Izolační systém UdiIN RECO® je dlouhodobě osvědčený systém, který po celou dobu aktivně dýchá, zůstává difúzně otevřený a tím zajišťuje skutečně zdravé prostředí vnitřních prostor. Tímto systémem je možné cíleně izolovat i pouze jednotlivá dílčí místa budovy. Zaručena je tvarová stálost a systém bez trhlin.
František Buráň, CIUR, a. s.
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*