Voda 2020 – stavba a voda

KDY: 19. a 20. října 2020
KDE: Konferenční centrum Hotelu Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3

Český svaz stavebních inženýrů k 30. výročí obnovení své činnosti a ke 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém

• Voda je nezbytnou součástí našeho každodenního života. Podmiňuje naše přežití a pomáhá nám, ale zároveň se musíme vyrovnávat s jejími ničivými či škodlivými účinky.
• Konference VODA 2020 má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s tímto elementem pro společnost a životní prostředí.
• Akce bude komplexně sledovat cestu vody v krajině a sídlech, setkání vody s člověkem a okolní živou i neživou přírodou a vliv vody na stavební díla.
• Cílem konference je upozornit na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou.
• Akce představí i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb.
• Své zkušenosti budou sdílet přední čeští odborníci nejen z řad Českého svazu stavebních inženýrů.

Konference VODA 2020 je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů.

Konference je pořádána ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků.

PROGRAM KONFERENCE VODA 2020
Pondělí 19.10.2020

13:00 – 17:00 Úvodní diskusní odpoledne: Cesta vody v krajině a její setkání se stavebním dílem.

Úterý 20.10.2020
9:00 – 16:00 Jednání v odborných sekcích:

Sekce A Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
garanti: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Jiří Zima
Téma 1 – Hospodaření s vodou, opatření na zvýšení retence vody
Téma 2 – Komplexní vodohospodářské řešení nových nádrží
Téma 3 – Hydrické rekultivace
Téma 4 – Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav
Téma 5 – Vodní cesty a stavby s nimi spojené

Sekce B Hospodaření s vodou v sídlech
garanti: Ing. Miloslava Melounová, Ing. Miloslav Šír, CSc.
Téma 1 – Srážková voda v intravilánu
Téma 2 – Zajištění vody pro všechny
Téma 3 – Čištění odpadních vod
Téma 4 – Obnova vodohospodářské infrastruktury

Sekce C Urbanismus, architektura a voda
garanti: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana
Téma 1 – Urbanismus a voda
Téma 2 – Voda v krajině – krajinná architektura
Téma 3 – Městský park a vodní hrad
Téma 4 – Angkor – hydraulické město
Téma 5 – Fontány, kašny
Téma 6 – Aquaparky – financování, projekt, stavba a provoz
Téma 7 – Stavby a voda

Sekce D Městské inženýrství, pozemní stavitelství a voda
garant: Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Téma 1 – Městské inženýrství, facility management a BIM
Téma 2 – Významné vodohospodářské stavby, vodní cesty

Sekce E Vliv vody a vlhkosti na stavby
garanti: Ing. Michael Balík, CSc., Ing. Luboš Káně, Ph.D.
Téma 1 – Vliv vody a vlhkosti na stavby
Téma 2 – Ochrana stavby před nežádoucími účinky vody
Téma 3 – Střechy a fasády
Téma 4 – Zadržování vody na pozemku versus ochrana spodní stavby před vodou

Sekce F Geotechnika a zakládání staveb
garant: Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Téma 1 – Zakládání staveb – interakce základových konstrukcí s povrchovou a podzemní vodou
Téma 2 – Zemní konstrukce vodních staveb
Téma 3 – Podzemní stavby – interakce s podzemní vodou
Téma 4 – Úloha geotechniky při sanaci starých ekologických zátěží

Doprovodný program
Exkurze alternativně:  
Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově v Praze Stará bubenečská čistírna odpadních vod Podolská vodárna Výstava – konferenci doprovodí putovní výstava Stavba a voda

Prezentace konference
Elektronický sborník přednášek umístěný na www.voda2020.cz
Tištěný katalog výstavy Stavba a voda

Podrobnosti a registrace výhradně přes www.voda2020.cz.
podle podkladů pořadateleZadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*