Vstupní areál Technologického a vývojového centra Škoda – auto

Technické a vývojové centrum vzniklo v areálu bývalé textilní továrny na česanou přízi. Odtud název lokality Česana. Pozemek trojúhelníkového tvaru je ze západu sevřen železniční tratí pod zalesněným svahem, z východu řekou Jizerou, obě hranice se protínají u mostu. Vstupní areál je situován na jižní stranu za vrátnici a tvz. Vilu.  Projekt měl vytvořit reprezentativní oddechový prostor a místo pro setkávání návštěvníků a zaměstnanců, zároveň také sjednotit architektonický výraz všech objektů, které vymezují plochu vstupního parteru. Dále zlepšil organizaci automobilové a pěší dopravy s hlukovým a vizuálním odstíněním klidové plochy od komunikací, zvýšil počet parkování vozidel zaměstnanců a rozšířil výrobní kapacity centra.

Revitalizace vstupního parteru areálu byla rozdělena do čtyř etap. První z nich byla demolice nevhodných a zastaralých objektů za vrátnicí, druhou částečná demolice Zkušebny exhalací spojená s návrhem rozšíření „Kondičního prostoru“ a výrobních kapacit zkušebny. Třetí etapou pak byla rekonstrukce a nástavba objektů 502 a 503, kde se projektují a modelují první vize a prototypy nových vozů. Poslední etapou byla komunikační a parková úprava vstupního parteru. Původně byla tato plocha jedním velkoplošným asfaltovým parkovištěm s nesourodými technickými objekty uprostřed areálu i po jeho stranách. Chybělo rovněž oddělení pěší a automobilové dopravy. Vstupní plocha je současně hlavní přístupovou pěší osou i hlavním vjezdem pro automobilovou a nákladní dopravu. Hlavním prvkem úprav parteru je kompoziční pěší komunikace, která je podpořena stromořadím. Tato hlavní osa vede těžištěm území a od komunikací, které jsou po obou stranách parteru, ji odděluje vysoký živý plot. Hlavními architektonickými prvky náměstí zůstaly fasády okolních budov.
Postupnými rekonstrukcemi a dostavbami se daří rozmanité typy objektů a jejich fasád spojit v harmonický celek, který působí jednotně. Historizující fasády doplňují současné fasády nástavby obj. 502, 510 a přístavba i celková úprava obj. 519. Barevnost původních omítaných fasád v odstínech šedé vhodně doplňují nové obklady přístaveb z velkoplošných hliníkových panelů a šedě lakovaných ocelových povrchů.
Návrh parteru používá podobné principy, jeho celkové působení je dáno barevností a strukturou zpevněných ploch, rozsahem a modelací mlatových a travnatých ploch spolu se vzrostlou zelení a mobiliářem. Asfaltové plochy komunikací byly omezeny na minimum kvůli celkovému zklidnění dopravy a upřednostnění pohybu pěších. Parkovací stání, která lemují komunikace, jsou z šedé zámkové dlažby a opticky tak potlačují množství pojížděných ploch, protože svou barvou a strukturou se blíží spíše povrchům pro pěší. Ty jsou ze světle šedé betonové skládané dlažby. Plochy z mlatu jsou použity pro umocnění dojmu parkového charakteru.

Tisková zpráva
Vstupní areál Technologického a vývojového centra Škoda – auto
postoupil mezi nominované projekty soutěže Stavba roku 2018. 


Autor: Kabaň – Sporina & Onfrej architekti – MA Jozef Kabaň, Mgr. art. Michal Sporina, Ing. arch. Štefan Onofrej, Hlaváček – architekti, s.r.o. – prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Zdeněk Holek, Ing. arch. Tomáš Skřivan, Ing. arch. Lenka Tanzerová
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.: prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Zdeněk Holek, Ing. arch. Tomáš Skřivan, Ing. arch. Lenka Tanzerová
Dodavatel: B.P.B.P. s.a., Bielsko Biala, Ing. Krzysztof Loranzyk, Alexander Swierczek 
Investor: ŠKODA AUTO a.s., Ing. Josef Pilvousek, Ing. Pavol Lancz, Ing. Cyril Kunštek, Ing. Irena Lanczová, Miroslav Matoušek

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*