Výběr správného softwarového řešení pro dřevostavby je pro KASPER CZ prioritou

Současný stav na trhu, kdy zákazník chce za minimální náklady získat co nejvyšší kvalitu v co nejkratším čase, vyžaduje hledat cesty, jak všem těmto požadavkům vyhovět a současně mít z dané zakázky potřebný profit pro firmu. Nezbytné znalosti, zkušenosti a kvalita odvedené práce jsou základním pilířem úspěchu. Pro stále zvyšující se nároky na rychlost, přesnost a komplexnost řešení současných dřevostaveb je dnes již samozřejmé využívat výpočetní techniku. Správný výběr potřebného softwaru ale již tak jednoduchý není.


Přede dvěma lety byla firma KASPER CZ postavena před nutnost nalezení komplexního řešení softwarového vybavení společnosti, které bude schopno navrhnout konstrukci a nabídnout zákazníkovi nejen 3D vizualizace a potřebné výkresy, ale zároveň umožní i detailní výpis potřebného materiálu až do posledního hřebíku s návazností na firemní informační systém K2. Výše zmíněné funkce mají obecné CAD softwary. Oblast dřevěných konstrukcí je specifická především v oblasti spojování jednotlivých prvků, které detailně řeší jen specializované CAD softwary pro dřevostavby. Ty musí mít následně přímou návaznost na výrobu prvků na moderních CNC centrech. Návrh dřevěné konstrukce není jen otázka 3D modelování, je nutné hledat především komplexní softwarové řešení, která musí zajistit i provázanost na statiku, kvalitní prezentaci návrhu u zákazníka, jednoduchý import dat skutečného stavu po zaměření atd.


Po půlročním testování různých produktů jsme se rozhodli pro nákup specializovaného software pro dřevostavby SEMA, na kterém především oceňujeme jeho modulární členění. V něm si každý zákazník může sestavit program dle svých aktuálních potřeb, které v budoucnu může jednoduše rozšířit o další potřebné moduly. Úvodní krátké proškolení je dobrým základem pro následnou samostatnou intuitivní práci v programu, podpořenou kvalitním, plně profesionálním hotline, které bylo také jedním z důležitých kritérií pro rozhodování o nákupu. Software je pravidelně 2krát ročně aktualizován. Vstřícný přístup a rychlost řešení individuálních požadavků zákazníka v oblasti úpravy softwaru, kdy se např. podařilo najít funkční propojení s dosavadním statickým softwarem pro dřevěné příhradové konstrukce od firmy MiTek, nás jen ujistil, že jsme vybrali správný produkt, který je schopen pružně a rychle reagovat na potřeby svých zákazníků.

Další výhodou programu SEMA pro moderní společnost typu KASPER CZ je velké množství již instalovaných licencí po celé ČR, jež zajišťují snadnou komunikaci především mezi projektanty a výrobci dřevěných prvků na CNC strojích, mezi které se naše firma od letošního roku zařadila zprovozněním nové linky K2i-1250 od firmy Hundegger.Po dvou letech užívání musím konstatovat, že software SEMA naplnil má očekávání, a to především ve smyslu, jednoduchého ovládání, díky němuž mohu veškerou energii při projektování soustředit na samotný návrh konstrukce a jeho detailů.

Zbyněk Šrůtek, KASPER CZ, s. r. o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*