Vychází nová kniha o průmyslové architektuře v poválečném Československu

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT vydává knihu s názvem Hledání univerzality. Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992. Publikace přibližuje procesy, jež přinesly proměnu moderní továrny z individuálně pojatého technicko-architektonického díla do formátu univerzálního a abstraktního, a připomíná cenné stavby, které zanikly bez povšimnutí.

Průmyslovou výstavbu v Československu po druhé světové válce by se pravděpodobně nepodařilo nastartovat bez transformace hospodářské politiky, projekční praxe a stavebnictví. Prostředí, ve kterém vznikala nová průmyslová architektura, bylo nicméně ještě komplikovanější a stejně tak se proměnily i podmínky, v nichž pracovali tvůrci průmyslových staveb – a to nejen architekti, ale také inženýři, urbanisté, technologové a další specialisté.

Kromě rozkrývání tohoto systémového zázemí publikace představuje na 400 staveb, areálů a nerealizovaných projektů. „Kniha má ovšem jednu obrovskou chybu, kterou už nelze napravit, přichází totiž pozdě,“ říká její autor Jan Zikmund. Během posledních dvaceti let totiž byly zlikvidovány – demolicemi či nevhodnými přestavbami – desítky architektonicky, konstrukčně, technologicky, hospodářsky i regionálně cenných továren. 

Libeňské loděnice, přádelna v Ústí nad Labem a mnohé další
Kniha otevírá téma opomíjené a mizející kulturní vrstvy s upozorněním, že má být spíše informačním základem pro lepší rozpoznání hodnot obtížně čitelné architektury v budoucnu. Není katalogem vybraných fabrik ani akademickým výkladem vývoje průmyslové architektury v druhé polovině 20. století. „Zatímco v posledních deseti letech zájem o poválečnou architekturu stále roste, průmyslové stavby z toho pořád vypadávají. A právě o to víc jsou ohroženější,“ uzavírá Jan Zikmund.

Mezi největší ztráty podle Jana Zikmunda patří zbourání libeňských loděnic od Jaroslava Fragnera, zmizely v roce 2010 bez větší odborné i mediální pozornosti. Podobně na tom byla realizace Zdeňka Plesníka, bezvřetenová přádelna v Ústí nad Orlicí, kterou strhli v roce 2016. „Jen pár lidí vědělo, že šlo o první stavbu tohoto druhu na světě,“ doplňuje Zikmund. Oproti tomu odstřel budov oděvního závodu OP Prostějov, vrcholného díla Zdeňka Plesníka, byl pojatý jako spektakulární show za účasti mnoha diváků. 

Publikace je výstupem projektu Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa podpořeného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky.

Knihu je možné zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž a Galerii VI PER, dále bude dostupná v Knihkupectví Karolinum, na e-shopu Univerzitního knihkupectví odborné literatury ČVUT, Informačním centru ČKAIT, na portálu iUmeni.cz a dalších místech.

O knize:
Hledání univerzality. Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992

Koncepce, text, grafická úprava a sazba: Jan Zikmund
Předmluva: Benjamin Fragner
Jazyková redakce: Hubert Guzik
Úprava reprodukcí: Jiří Klíma (Formall)
Vektorizace log: Lucia Mlynčeková
Produkce: Gabriel Fragner (Formall)
Výroba: Formall a Tiskárna Helbich
Vydalo: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Výzkumné centrum průmyslového dědictví v roce 2020
208 stran
ISBN 978-80-01-06743-7

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*