Vylepšený PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný

Energetickou spotřebu a tedy i provozní náklady domu neovlivňují jen výdaje na vytápění, ale i na jeho chlazení. Málokdo si uvědomuje, že u současných dobře izolovaných novostaveb nelze bez vnějšího stínění dosáhnout dobrého komfortu během letních měsíců. Ten může zajistit např. klimatizace. Je třeba si ale uvědomit fakt, že náklady na ochlazení vzduchu o 1°C jsou 3x až 4x vyšší než náklady na její zvýšení. Teplých dnů v roce přibývá, proto by stavebníci již v projektu měli počítat s venkovním stíněním, které je z dlouhodobého hlediska levnějším i komfortnějším řešením, a tedy s nosnými roletovými a žaluziovými překlady, do nichž lze venkovní stínění doslova schovat.

Např. PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný umožňuje svou variabilitou instalaci naprosté většiny na trhu dostupné stínicí techniky, a to jak během výstavby, tak kdykoliv později v průběhu užívání domu. Výhodou tohoto systémového řešení je, že ve všech případech zůstane zachován dostatek integrované izolace, aby nevznikly tepelné mosty. Nově byly tepelněizolační parametry PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 nosný vylepšeny použitím grafitového polystyrénu.

Pro laiky je hodnota stavebního materiálu na hrubou stavbu mnohdy překvapivě nízká. Samozřejmě závisí na velikosti, architektonickém návrhu či umístnění v terénu, ale obecně platí, že cena cihel ve velmi dobrém tepelněizolačním standardu na celý dům tvoří 10 – 15% rozpočtu celého rodinného domu. Cihly tedy stojí tolik, co třeba vybavení kuchyně či větší koupelny. Zatímco tyto investice se během užívání objektu mohou i několikrát opakovat, hrubá stavba zůstává a měnit se nedá, proto by měla být skutečně kvalitní.

Před přehřátím interiéru pomůže hlavně venkovní stínění
Druhou, pro laiky méně známou skutečností je, že efektivní ochranou před slunečním zářením je primárně venkovní stínění (rolety, žaluzie, screeny), které nepustí paprsky ke skleněným tabulím oken a zabrání tak zahřátí skla a následného přenesení tepla do interiéru. Vnitřní stínění si totiž poradí jen se světlem, nikoli s teplem, z pohledu tepelněizolačních parametrů je vnitřní stínění, lidově řečeno, spíše jen na okrasu…

Výrobce kompletního cihelného systému pro hrubou stavbu společnost HELUZ proto již léta ve svém programu má jedinečné nosné roletové a žaluziové překlady, které jsou určené pro uložení venkovní stínicí techniky, aby ji nebylo nutné dodatečně přidělávat zvenčí na dům a narušovat, či spíše porušovat jednolitou fasádu. Jedinečnost překladů spočívá v tom, že jsou lehce zabudovatelné do stavby, protože jsou z výroby hotovým celkem. Ten tvoří nosná žebra, optimalizovaný tvar tepelné izolace, dutina pro stínicí techniku a cihelný obklad pro ideální zhotovení omítek.

HELUZ loni představil již druhou generaci PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný, jehož hlavní předností je variabilní velikost vnitřního prostoru – postupným vytahováním jednotlivých části izolace se vnitřní schránka překladu přizpůsobuje tvarově i rozměrově žaluziím, roletovým či screenovým schránkám. Loňská novinka byla pro letošek vylepšena použitím grafitového polystyrénu, který oproti klasickému EPS má výrazně lepší tepelněizolační vlastnosti. Na základě spolupráce s dodavateli stínicí techniky došlo také k optimalizaci vyndavacích segmentů polystyrenu pro pohodlnější zabudování stínicí techniky. Tyto změny vedou k větší kvalitě díla a užitného komfortu pro uživatele domů.Maximální využití prostoru pro tepelný izolant
PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný s integrovanou, ale vyjímatelnou tepelnou izolací je určen pro jednovrstvé zdivo z tepelně izolačních cihel HELUZ FAMILY s nejlepšími parametry na trhu. Vnitřní prostor s izolantem je variabilní pro umístění venkovních žaluzií, rolet, screenů anebo může zůstat z výroby vyplněný izolantem. Na obvodové zdivo domu tak lze použít jediný typ nosného překladu, aniž by si stavebník předem musel lámat hlavu, zda bude chtít instalovat stínění či nikoli. PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je plně skrytý pod omítkou, je přizpůsoben pro elektrické ovládání a lze ho instalovat i pro vyšší okna podle volby stínicí techniky (až do rozměru 5 m), běžně do rozměru výšky 2,5 m, tedy třeba i pro balkonové dveře.

„PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je dodáván na stavbu plně vybavený izolantem, nikdo s ním nemusí nic dělat, lze ho osadit, zazdít a získat nosnost a tepelně izolační vlastnosti, jako kdyby stavebník použil klasické nosné překlady 23,8. Kdykoli se ale může rozhodnout namontovat zastínění a tento překlad mu to umožní díky možnosti postupně vytahovat jednotlivé díly izolantu, čímž stavebník postupně získá prostor pro žaluzii, malou roletu anebo i velkou schránku pro roletu. V každé fázi tedy v překladu zůstává maximum izolantu pro dané řešení,“ vysvětluje benefity novinky Filip Bosák, manažer technického poradenství společnosti HELUZ.

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný – benefity pro investora
PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný představuje důležitý prvek pro současné nízkoenergetické novostavby či pasivní stavby, protože umožňuje svobodnou i dodatečnou volbu stínicích systémů od různých výrobců. Zajišťuje tepelný i akustický komfort, má masivní betonovou část a neoslabuje zdivo. Je trvanlivý (z betonu, keramiky a tepelné izolace) a umožnuje snadný přístup pro montáž i údržbu stínicí techniky. Přitom je skrytý pod omítkou a není vidět ve fasádě. Výhodou je i rychlejší realizace díky možnosti použít jeden typ překladu nad všechna okna.

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný – benefity pro projektanta
Systémovost PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 nosný umožňuje jednoduché navrhování v rámci výškového i délkového modulu systému HELUZ. Překlad má dobrou únosnost, velkou požární odolnost (odzkoušeno v laboratoři) a díky grafitovému polystyrénu dále vylepšil své tepelněizolační vlastnosti. Protože osazení stínicí technikou je volitelné, lze na obvodové stěny domu použít jeden typ překladu a nahradit jím klasické nosné překlady. Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný lze použít pro světlé rozpětí oken až 3,75 metru a pro výšku oken běžně 2,5 m (i více). Navrhování je snadné pomocí technických podkladů (CAD detaily, funkční objekty pro Revit a ArchiCAD), které jsou dostupné na webu pro odborníky

Díky optimalizované geometrii překladu se podařilo při velmi dobré únosnosti dosáhnout nadstandardní tepelné izolace. Hodnoty součinitele prostupu tepla pro základní variantu překladu jsou vyrovnané s vlastnostmi zdiva z tepelně izolačních cihel HELUZ FAMILY. Pro šířku překladu 50 cm je hodnota U = 0,13 W/m2.K. Překlad lze použít jak pro zdivo z cihel HELUZ FAMILY (U=0,14 W/m2.K) , tak i HELUZ FAMILY 2in1 (U = 0,11 W/m2.K). Nový překlad lze použít jak do nízkoenergetických, tak i do energeticky pasivních domů.

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný – benefity pro stavební firmu
Montáž samotného překladu do zdiva je rychlá a jednoduchá, PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je dodáván na paletě, která umožňuje osazení nad otvory přímo hydraulickou rukou z dopravního prostředku (auto s hydraulickou rukou) či pomocí jeřábu. Během pár hodin lze namontovat překlady na celý dům, protože odpadá „skládačka“ klasických nosných a roletových nosných překladů. Překlad umožňuje jednoduché osazení stínicí techniky, a to prakticky kdykoliv po dokončení vnějších omítek. Překlad se vyrábí s minimální výškovou výrobní tolerancí, hodí se tedy pro zdivo z broušených cihel. Je to systémové řešení v rámci stavebního systému HELUZ.Venkovní stínění zajistí komfort tepelný i bezpečnostní
Kromě snížení tepelných ztrát v zimním období a minimalizace přehřátí interiéru v létě zajišťuje venkovní stínění uživatelský komfort i v dalších směrech: Zvyšuje akustickou pohodu, má masivní betonovou část a neoslabuje zdivo, zabezpečuje domovy před zvědavci i nezvanými návštěvníky a chrání okna před povětrnostními vlivy, čímž prodlužuje jejich životnost.

Venkovní stínění bylo zahrnuto do dotačního programu Nová zelená úsporám. Na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie, slunolamy apod.) s ručním ovládáním mohou stavebníci získat podporu ve výši 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním dokonce částku 1000 Kč/m2.

podle podkladů společnosti HELUZ

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*