Výrobní závod Remak

Dostavba vstupní haly a krčku, rekonstrukce opláštění, interiéry kanceláři.

Výrobní závod Remak — dostavba vstupní haly a krčku, rekonstrukce opláštění, interiéry kanceláři

Adresa: Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Investor: REMAK, a. s., Ivan Měrka

Projekt: Elektroprojekta Rožnov p. Radhoštěm

Zodp. projektant: Karel Bůžek

Autor studie korektur (vstup, krček, opláštění):Josef Kiszka

Autor projekt interiéru: Barbara Potyszová, Josef Kiszka

Spoluautor: Ivan Měrka

Profese:

Elektroprojekta Rožnov p. Radhoštěm:

Elektro: p. Belžík

VZT: p. Skalka

ÚT: p. Jedelský

Stavební část: p. Onderka

Statika: p. Pacula

Sítě: p. Svoboda

ZT: p. Plucnar

Chlazení: p. Bill

 
Dodavatel:

Interiéry: Sprint Zlín s. r. o., AMBRA GROUP

Výrobní hala: PSG Enco

Vstupní hala, spojovací chodba: Zlínstav a. s. Zlín

Stavbyvedoucí: p. Hruška

Metal.opláštění: OK Haly s. r. o. Brno

Skleněné fasády: Vertitech International CZ

Projekt pro SP: 05/2001
Projekt interiéru: 2002

Realizace: stavba 2002 (interiéry 2003)

Zastavěná plocha: výrobní hala 4430 m2, vstup a spoj.chodba 315 m2, atrium 1060 m2

Celkový obestavěný prostor: výrobní hala 45400 m3, vstup a spoj.chodba 2400 m2

Plocha řešených interiérů: 1600 m2, z toho kanceláře 630 m2, reprezentační prostory 390 m2

 
STAVEBNÍ NÁKLADY

Výrobní hala: 80,3 mil. Kč

Vstup, spoj.chodba: 16,6 mil. Kč (včetně parkoviště a asf.ploch.)

Interiér: předp.nákl. 6,5 mil. Kč

Náklady/m2 plochy (interiér): 4100 Kč


 
ZADÁNÍ

Investor po získání stavebního povolení nechal vypracovat projekt interiéru na kancelářské a vstupní prostory rozrůstajícího se výrobního komplexu s požadavkem průměrného kvalitativního standardu. V souběhu s návrhem jsme zpracovali studii korektur celkového řešení, kterou byl nově definován prostorový koncept a jednotící prvky srostlice továrny. Studií, bez zásahu do technologických toků a provozních vazeb, korekcí dispozice, orientace a formy nástupních prostor i předzávodní zóny, novým definováním prostorové struktury komplexu a z toho vzešlého sjednocení (formy, povrchů, barevnosti, â?¦ ) byl definován výrobní komplex jako architektonický homogenní celek s vazbou na okolní urbánní prostředí. Investor akceptoval, ač ne zcela bez ingerencí, návrh jako podklad pro další realizaci a projekt interiéru.

 

Popis stavby

Stavbu lze rozdělit do několika celků. První je dostavba skladové a montážní haly (projekt Elektro- Projekta Rožnov), druhá aplikace návrhu rekonstrukce a dostavby stavební struktury (vstupní prostory vč. spojovací chodby a schodišť, opláštění, â?¦) a třetím je interiér nových celků (vstupu, kanceláři, jídelny, â?¦ ) spolu se souvisejícími částmi stavby.

 

Objekt je přivracen ke komunikaci spojující lokalitu s sousedící průmyslovou zónou a dále s městem. Vstup umístěn na přístup od města objekt jasně orientuje. Rozvojové plochy se otevírají západním směrem. Od jihu, od hlavního komunikačního tahu (silnice i železnice) s doprovodnou zelení se do hmoty vkliňuje prostorový útvar rozdělený skleněným lineárem chodby na „černý“ expediční dvůr a „zelené“ atrium, kolem kterého se soustřeďují výrobní i kancelářské, nové i staré prostory.

 
Konstrukce

Metalický fasádní plášť na vnějším obvodu celku a aplikace přírodního dřeva na vnitřním (záliv expedičního dvoru a pobytového atria) se scházejí na jihovýchodním nároží u výjezdu a vstupu do objektu a vytvářejí prostor vstupní haly se zastřešením na lepených dřevěných krokvích. Spojovací chodba vystupující z tohoto prostoru a spojující stávající administrativu s novými funkcemi v dostavované hale, situována do mezaninu, je oceloskleněná s parterem z monolitického betonu. V místnostech horního podlaží nové haly (kanceláře, jídelna, schodišťová hala) se uplatňuje montovaná ŽB konstrukce skeletu. Prosvětlení okny i světlíky dává celoplošně přiměřené denní osvětlení.

 

Materiálové řešení sleduje prostotu, prostorovou kvalitu a funkční přiměřenost Dlažba venkovní i vnitřní na vstupu je žulová a přechází do keramických dlažeb, popř.textilních krytin v interiérech kanceláří. Uplatnění podhledů (rastrových, kombinovaných s hladkými SDK obklady stropů) se minimalizovalo na nejmenší klientem akceptovatelný rozsah a průmyslové světlíky s odkrytou strukturou ŽB stropních trámu vytvářejí specifické klima. Prosklení vstupu i chodby bylo nakonec provedeno jako strukturální. Oddělující konstrukce jako součást prostorové struktury jsou zčásti nábytkové. Kancelářský trakt v nově dostavované hale je řešen jako halový prostor rozčleněn rytmicky systémovými paravány vymezujícími pracovní prostory jednotlivých skupin. Jídelna jako hlavní shromažďovací prostor bude oddělitelná posuvnou stěnou od subprostoru pro školení. Prostupování funkcí a prostorů je signalizováno materiálem a jeho barvou.

 

V prostoru vestibulu se uplatňují z nábytkových prvku pouze recepce doplněna dřevěným obkladem stěny za recepcí a sedací čtyřbox v koženém čalounění s žulovými stolky. Prostor galerie 2.np je od vestibulu separován skleněnou stěnou a skleněnou žaluzíí na nerezových stojkách. Charakter prostoru je vesměs dán použitými konstrukčními, případně obkladovými materiály (dřevo, sklo, ocel, nerez, kámen). Schodišťová zábradlí — mezičlánky mezi chodbou a vestibulem na jedné straně a schodišťovou halou na straně druhé, jsou v kombinaci lamina s nerezovým madlem, středová schodišťová stěna v hale je tvořena o. k. konstrukcí opláštěnou kazetami z perforovaného nerez plechu. Prostory kanceláří jsou vybaveny kancelářským nábytkem ve standardním provedení, příčky oddělující doplňkové subprostory (čajová kuchyňka, zasedací prostor) jsou celoskleněné bezrámové, v zasedací místnosti z bílého lepeného skla. Prostor jídelny a konferenční místnosti je vybaven dřevěnými stoly na kovových podnožích a dřevěnými židlemi, po stranách jsou dřevěné deskové a žaluziové obklady, skládací stěna s pilíři oddělující obě části je v provedení dýhovaná a nerezí laminovaná (homapal) dřevotříska.

 
 

Publikováno v Architektuře 2003.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*