Výrobny v areálu kláštera Nový Dvůr

Mottem trapistických mnichů je Modli se a pracuj, latinsky Ora et labora. Kromě pravidelné modlitby v kostele tak mniši chovají ovce, hospodaří v lese, vyrábějí hořčici a přírodní kosmetiku podle vlastní receptury. S rostoucí poptávkou po těchto produktech vznikla potřeba samostatné budovy pro výrobu.

Trapistický klášter Nový Dvůr vznikl v ruinách zemědělského barokního statku v Dobré Vodě u Toužimi, který dříve patřil premonstrátům v Teplé. Autorem návrhu je britský architekt John Pawson ve spolupráci s plzeňským architektem Janem Soukupem. Základní kámen kláštera byl položen v roce 2002, kostel byl vysvěcen v roce 2004. O tři roky později se stal klášter převorstvím a byla zahájena rekonstrukce ovčína na dům pro hosty. Projektové práce na objektu výroben byly zahájeny v roce 2010.

Koncepce areálu navázala na historickou osovou kompozici objektů a alejí se čtvercovým klášterem v jeho středu. Hlavní osu západ-východ definuje stromořadí podél původní příjezdové cesty proti hlavnímu vstupu do rezidenčního křídla, přes rajský dvůr do průjezdu východního křídla. Druhá osa je vytýčena domem pro hosty na severu a novostavbami hospodářského a technického zázemí na jih od kláštera.

Klášter je pro trapistické mnichy životním prostorem – je jejich domem, školou, místem pro práci i modlitbu, nemocnicí i hřbitovem. Proto je důležité, aby se v něm cítili vyrovnaní a spokojení, protože jejich poslání jim neumožňuje odejít a odreagovat se tak, jak to děláme my v běžném životě. Minimalistická architektura podtrhuje prostý život, zároveň je obohacena průhledy do měnících se obrazů okolní krajiny.

Bylo zapotřebí skloubit požadavek mnichů na blízkost výrobního objektu a představu architekta o jeho přirozeném začlenění do prostředí. Návrh využil terénního uspořádání pozemku pod východním křídlem a zahradou kláštera svažujícího se daleko do údolí. Zde architekt situoval jednoduchou kvádrovou hmotu, jejíž protiváhou je vodní plocha rybníka.

Cíle návrhu: utilitárnost provozů a snadná údržba; vzhledem k požadované kapacitě nekonkurovat budově kláštera; nenarušit dálkové pohledy na klášter a zapojit novostavbu do krajiny; použití materiálů s dlouhou životností; navázat použitými materiály na stávající stavby.

Objekt výroben s jedním nadzemním podlažím je částečně podsklepený. Půdorys je obdélníkový o rozměru 60,4 x 24,4 metru, výška nadzemní části směrem ke klášteru 4,6 metru a směrem do údolí 5,7 metru. V přízemí navazují tři vstupy a zásobovací rampa na podélnou a příčnou chodbu, které dělí dispozici na čtyři části – výrobu hořčice, výrobu kosmetiky, expedici internetového obchodu a administrativu se zázemím. Centrálním bodem dispozice je nakládací hala mezi oběma výrobními prostory, v níž je schodiště a nákladní výtah do suterénu.  

Z konstrukčního hlediska byl objekt navržen jako čtyřtrakt. Obvodové a vnitřní zdivo je z děrovaných cihelných bloků, sloupy železobetonové, obojí založené na železobetonových pasech z důvodu nestejnoměrných geologických poměrů. Stropní desky jsou bezprůvlakové železobetonové monolitické. Fasáda objektu je zateplena kontaktním systémem s přizdívkou z místního kamene, která opticky navazuje na ohradní zdi kláštera. Ostění oken, dveří a atiková římsa jsou z mrákotínské žuly. Okenní otvory vytváří vzájemně s vnitřními dveřmi osy, které umožňují průhledy napříč budovou. Při procházení dispozicemi proniká přes prosklené dveře dostatek světla do chodeb a zároveň je vidět do exteriéru. Půdorysně rozlehlé prostory tak působí vzdušným dojmem.

Plochá střecha je zelená střecha s rozmanitou vegetací bylin, trav a rozchodníků, takže při pohledu z kláštera splývá s okolní zahradou.

Interiéry byly navrženy v duchu minimalistické architektury Johna Pawsona. Zádveří tří vstupů jsou obložena tmavě mořeným dřevem, navazující chodby mají bílé stěny a podhled, podlahu z šedé stěrky. Administrativní část je opticky identifikovatelná podlahovou krytinou z dřevěných dubových lamel, tři zbývající sekce (výroby hořčice, kosmetiky a expedice) mají podlahu z vysoce odolné polyuretanové stěrky béžové barvy. Hygienické kazetové podhledy ukrývají rozvody všech instalací pro připojení výrobních linek. Centrální hala se schodištěm do suterénu je obložena betonovými cihlami, dveře do výrobních prostorů z haly jsou atypické dřevěné, shodné tmavé barvy jako stěny v zádveřích. Hliníková okna v šedém odstínu jsou v interiéru doplněna masivními dubovými parapety přírodní barvy.

Autorská zpráva
Foto: Gilbert McCarragher


 

Místo stavby: Dobrá Voda u Toužimi
Investor: Opatství Nový Dvůr
Architektonický návrh: John Pawson Ltd. – John Pawson, Stefan Dold, Vishwa Kaushal; Atelier Soukup s.r.o. – Jan Soukup
Projektant: Atelier Soukup s.r.o. – David Cígler, Drahomíra Cígler Žofková, Antonín Švehla
Zhotovitel: BOLID M s.r.o.
Projekty: 2009-2013
Realizace stavby: 2014, kolaudace 30. 12. 2014

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*