Výšková budova v Měšicích u Prahy

Předmětem projektu byly nástavba, stavební úpravy a změna užívání části objektu hlavního skladu v logistickém areálu v Měšicích u Prahy. Stávají objekt byl napojen na vodovod, kanalizaci, topení a elektroinstalaci. Po rekonstrukci jsou rozvody kompletně vyměněny a napojeny na stávající inženýrské sítě nacházející se v areálu.
Hlavní myšlenka návrhu se věnuje zachování a zvýraznění nosného systému konstrukce budovy. Krásná jednoduchá betonová skládačka byla očištěna od příček, oken starých zabudovaný předmětů a nánosu (od prvků, které časem ztratily svou funkci). V rámci stavebních úprav bylo nastaveno 7. NP, na jižní straně fasády byla ubourána přízemní přístavba objektu kanceláří, došlo k částečnému ubourání přízemní spojovací chodby mezi hlavním objektem a stávající skladovou halou na východní straně fasády a na jejím místě se vybudovala strojovna ÚT a chladu.
Uvnitř objektu se vybouraly příčky, výplňové nenosné zdivo, nenosný obvodový plášť (škvárobetonové parapetní panely, meziokenní pilířky, výplně otvorů), v každém podlaží v místě nové výtahové šachty byl ubourán železobetonový panel.
V nově zrekonstruovaném objektu jsou 1. NP až 4. NP využívány pro skladování, 5. NP až 7. NP slouží jako kanceláře.

Stavební úpravy a rekonstrukce objektu výškové budovy získaly Cenu za nejlepší investiční záměr v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017

Investor: Q Park Měšice s.r.o.
Autor a projekt: LABOR13 s.r.o.
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Náklady: 55 380 366 korun

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*