Výsledky 20. ročníku studentské soutěže XellaOdborná porota vyhlásila 12. března 2015 na vernisáži výstavy soutěžních prací 20. ročníku mezinárodní studentské soutěže společností Xella CZ a Xella Slovensko autory vítězných projektů. Zadáním bylo architektonické zpracování historické lokality poutního místa u Anežského kláštera v Praze.


Volné plochy v historickém jádru Prahy na Františku se nacházejí na místě, které bylo dříve duchovním centrem, zároveň ale také útočištěm městské chudiny. Soutěžní projekty měly za úkol navázat na genia loci lokality a na odkaz světců, kteří zde působili, vytvořením urbanisticky a architektonicky zajímavého komplexu poutnického domu a veřejného prostoru. Důraz měl být kladen především na citlivé zasazení do architektonického okolí. Heslem tohoto ročníku, které vystihuje zadanou úlohu, bylo „Dobrá architektura nemusí být vždy ambiciózní. Respekt a pokora je někdy více než ambice.“

Práce studentů architektury z České republiky, Slovenska a Polska hodnotila prestižní odborná komise ve složení: Aleš Brotánek, Zdeněk Fránek, Pavel Jiroudek, Ľubomír Králik, Ivan Kubík, Vlado Milunić, Peter Moravčík, Viktor Šabík, Jaromír Veselák, Ľubomír Závodný s předsedou poroty Jakubem Ciglerem.

Autory vítězného návrhu jsou Tomáš Gelien, Filip Hermann a Zuzana Púcha z pražské Fakulty architektury ČVUT. Celkem bylo oceněno 6 projektů, první tři finanční odměnou, další odměnou knižní. Jak uvedl ve svém projevu předseda poroty Jakub Cígler, s celkovou úrovní prací byl spokojen a vyslovil i plný souhlas s obsazením prvního místa. Vyjadřovalo i jeho subjektivní pohled, nikoli pouze průměrný součet hlasů.

Pořádající společnosti Xella CZ a Xella Slovensko tuto soutěž vypisují pravidelně již dvacet let a snaží se takto podporovat rozvoj budoucích architektů. Soutěž se odehrává střídavě na české a slovenské půdě „Snažíme se, aby zadané lokality byly zajímavé pro studenty a měly náboj. Často jsou to úlohy v historickém jádru města nebo lokality, které náleží do světového dědictví UNESCO. Že jsou tato témata lákavá, potvrzuje i vysoký počet soutěžních návrhů, letos celkem 96. Pro studenty je velmi cenné, že v porotě zasedají renomovaní čeští a slovenští architekti, kteří hodnotí jejich návrhy, které se pak dostávají do odborných architektonických médií. Naše studentská  soutěž je tak přípravou pro reálné profesionální architektonické soutěže,“ uvedla PaedDr. Hana Šimánová, koordinátorka projektů studentských soutěží.
Slavnostní předání cen vítězům proběhne 7. dubna 2015 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky v Praze.


Oceněné návrhy
● 1. cena – návrh č. 70, autoři Tomáš Gelien, Filip Hermann, Zuzana Púcha (Fakulta architektury ČVUT, Praha)
Vítězný návrh podle vyjádření poroty splnil toto zadání plnou měrou:
„Jednoznačná hmota, objímající toto posvátné, ale dnes místy neutěšené území, vytváří prostor ztišení a duchovní koncentrace. Citlivá a snová prezentace navozuje atmosféru, v níž se prolíná strohý výraz současné architektury s figurami sakrální malby. Porota oceňuje prosté dispozice ubytovny pro poutníky, práci s různými niveletami území a propojení s náplavkou u Vltavy. Autorský tým dotáhl vztah mezi složitostí území a soutěžním programem do roviny, k níž není možné cokoliv přidat nebo odebrat. Tento návrh je hoden tohoto místa!“ (Jakub Cígler, předseda poroty)

1. cena — návrh č. 70, autoři Tomáš Gelien, Filip Hermann, Zuzana Púcha (Fakulta architektury ČVUT, Praha)


● 2. cena – návrh č. 6, autoři Martin Petřík, Matěj Šebek (Fakulta architektury ČVUT, Praha)

2. cena — návrh č. 6, autoři Martin Petřík, Matěj Šebek (Fakulta architektury ČVUT, Praha) 3. cena — návrh č. 53, autor Sonia Zybort (Fakulta architektúry STU Bratislava), ved. práce Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

● 3. cena – návrh č. 53, autor Sonia Zybort (Fakulta architektúry STU Bratislava), ved. práce Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

4. místo — návrh č. 68, autor Matúš Pástor (Fakulta umení TU, Košice), ved. práce Ing. arch. Štefan Záhatňanský 5. místo — návrh č. 39, autor Filip Galko (Fakulta architektury ČVUT, Praha) 6. místo — návrh č. 82, autor Ondrej Jurčo (Fakulta umení TU, Košice), ved. práce doc. Ing. arch. Juraj Koban

● 4. místo – návrh č. 68, autor Matúš Pástor (Fakulta umení TU, Košice), ved. práce Ing. arch. Štefan Záhatňanský
● 5. místo – návrh č. 39, autor Filip Galko (Fakulta architektury ČVUT, Praha)
● 6. místo – návrh č. 82, autor Ondrej Jurčo (Fakulta umení TU, Košice), ved. práce doc. Ing. arch. Juraj Koban

Všechy přihlášené projekty si můžete prohlédnout zde.
Podrobný protokol o soutěži obsahující i hodnocení projektů porotou najdete zde.
tisková zpráva, Stavbaweb
 Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*