Výsledky soutěže Brick Award 2018

Cílem mezinárodně uznávané soutěže je představení a ocenění nejlepších inovativních staveb z cihel v rámci celého světa. Hodnotí se ta architektonická díla, jejichž významná část je vytvořena z keramického stavebního materiálu. Zvláštní zřetel je brán na to, jak stavba spojuje funkčnost, principy udržitelného rozvoje a energetickou úspornost. Další nutnou podmínkou je dokončení stavby v roce 2014 nebo později. Účast v soutěži není podmíněna použitím výrobků společnosti Wienerberger.

Do Brick Award 2018 se přihlásilo celkem 600 projektů z 44 zemí, do finále již osmého ročníku soutěže postoupilo 50 projektů. Na výběr vítěze nemá společnost Wienerberger žádný vliv a je brán v potaz pouze odborný názor poroty, která se v letošním ročníku skládala z těchto členů:
Anne Kaestle, Duplex Architekten, Německo
Jonathan Sergison, Sergison Bates architects, Velká Británie
Marc Mimram, Marc Mimram Architecture, Francie
Stephan Ferenczy, BEHF Corporate Architects, Rakousko
Vladimir Arsene, Westfourth Architecture, Rumunsko

Architektonická soutěž Brick Award se pořádá ve dvouletých intervalech od roku 2004. Vítězové ročníku 2018 byly oznámeni na slavnostním vyhlášení, které proběhlo dne 28. 5. 2018 ve Vídeňské Albert Hall. Slavnostní vyhlášení je spojeno s odborným sympoziem na téma: Stavitelství budoucnosti – architektura orientovaná na budoucnost.

Výsledky soutěže:

Kategorie „Budovy mimo zařazení“
Värtan Bioenergy CHP-plant (Stokholm, Švédsko)
Architekt: Urban Design & Gottlieb Paludan
Dokončeno: 2016
Použitý typ cihel: Keramické fasádní panely

Värtanská elektrárna nedaleko stockholmskéo přístavu je největší městskou bioplynovou kogenerační elektrárnou na světě. Nadzemní část má zakřivenou fasádu z vestikálních keramických prvků. Zakřivený tvar fasády navenek sjednocuje různá zařízení a navenek tak působí jako jediný prvek, přičemž také redukuje akustický vlivy. Dynamická forma hrdě vyjadřuje funkci a roli zařízení. Fasádu tvoří párové prvky ve tvaru V umístěné na sebe. Výsledný výraz budovy navazuje na charakteristické cihlové budovy v okolí. 
Kategorie: Domov
Dům „Atlas“ (Eindhoven, Nizozemí)
Architekt: MONADNOCK
Dokončeno 2016
Použitý typ cihel: Lícovky
Rodinný dům stojí na předměstí Eindhovenu.
  
Kategorie: Pracujeme společně
Terra Cotta Studio (Dien Phuong, Vietnam)
Architekt: Tropical Space
Dokončeno: 2016
Použitý typ cihel. Plné cihly

Terra Cotta Studio je cihlová kostka na u řeky Thu Bon. Jeho neobvyklá fasáda poutá pozornost na první pohled. Každá z bošních stěn je rozdělena na 36 polí, která jsou vyzděna v různých rastrech a propouštejí každé jiné množství světla a vzduchu. V období dešťů dosahuje nedaleká řeka až k domu, proto jsou dokončená díla vznkající v dílně umístěna v bambusových policích až o několik metrů výše. Terra Cotta Studio je místem kreativity a místem, které vzdává hold hlíně jako hrnčířskému a cihlářskému materiálu. Celý mikrokosmos studia byl vytvořen s minimálními náklady.
Kategorie: Společné bydlení
Westkaai towers 5 & 6 (Antverpy, Belgie)
Architekt: Tony Fretton Architects (Tony Fretton), a De Architecten NV (Koen Van Orshaegen)
Dokončeno: 2016
Použitý typ cihel: Lícovky

Šest obytných věží nově určuje horizont severní části antverpského přístavu Westaai. Řada šesti budov je rozdělana do tří párů, každý pár navrhoval jiný architekt. Věže 5 a 6 vytvořil Tony Fretton ve spolupráci s De Architecten NV. Věže vypadají podobně, ale liší se v detailech. Různorodost vlámských cihel umožňuje budovy odlišit barevně. Fasády tvoří promyšlený vzor horizontálních parapetů a vertikálních pilířů se zakomponovanými okny a balkóny. Pilíře jsou průběžné až k zemi, čímž budovy vizuálně ukotvují. Nosné zdi jsou z cihel kladených podélně i příčně, což vytváří osobité detaily.
Kategorie: Sdílený veřejný prostor
Rozšíření Uměleckého muzea Basilej (Švýcarsko)
Architekt: Christ & Gantenbein
Dokončeno: 2016
Použitý typ cihel: Cihelné bloky

V dubnu 2016 byla otevřena přístavba Uměleckého muzea v Basileji (Kunstmuseum Basel) o ploše 8000 m². Několik kroků od Rýna umístili švýcarští architekti Christ & Gantenbein solitérní šedý objekt propojený suterénní halou s hlavní budovou muzea. Fasádu muzea tvoří cihly v načervenalých a nažloutlých odstínech, kterých bylo dosaženo oxtrakcí dusíkem. Tmavší cihly byly použity ve spodní části budovy, zatímco směrem nahoru vytvářejí postupně světlejší cihly jemný barevný přechod. 
Zvláštní cena
Kaple sv. Bernara (La Playosa, Argentina)
Kategorie: Sdílený veřejný prostor
Architekt: Nicolás Campodonico Estudio
Dokončeno: 2015
Použitý typ cihel: Plné cihly
Kaple sv. Bernanda je malý klenot citlivě zasazený v prostředí. Vychází z principů sakrální architektury a zároveň prostor posouvá do nových dimenzí. Vytváří mimořádný duchovní prostor. Kaple je umístěna v argentinské pampa, na místě bez tekoucí vody a elektřiny. Zatímco exteriéry jsou definovány rovnými plochami, interiéry jsou zakřivené. Interiér vytvořený tradičními řemeslnými postupy zapůsobí prací se světlem, které hraje v křesťanství významnou roli. Otvor v západní stěně vede sluneční paprsky po stěnách kaple. Dvě dřevěná břevna umístěná na galerii, jedno horizontálně, jedno vertikálně, vytvářejí hrou stínů symbol kříže. 
Zvláštní cena
Starý kostel, Vilanova de la Barca (Katalánsko, Španělsko)
Kategorie: Budovy mimo zařazení
Architekt: AleaOlea architecture & landscape
Dokončeno: 2016
Použitý typ cihel: lícovky, keramické střešní tašky

Převážně románský kostel v katalánské obci Vilanova de la Barca pochází ze 13. století, ale lomené oblouky už odkazují na gotiku. Kostel byl těžce poničen během španělské občanské války v roce 1936 a po 80 let ležel v ruinách, než balo rozhodnuto o jeho záchraně. Architekti navrhli obnovit jeho původní tvar a využít prostor jako multifukční výstavní a koncertní sál. Jako hlavní materiál při revitalizaci byly použity cihly. Kromě zajištění původních konstrukcí byla doplněna nová dvojitá obálka s propustnou vnější fasádou a plným, avšak zdánlivě vzdušným vnitřním pláštěm.
Brick Award 2018

Stavbaweb podle podkladů společnosti Wienerberger


Souvisejíc články:
Dům z cihelné suti 21.5.2018
Bytový dům s industriálním nádechem 27.4.2018
‘t Melkhuisje  26.4.2018
Přestavba stáje na rodinný dům  20.4.2018
Ateliér, dílna a sklad v Gleißenbergu  19.4.2018
Dům u moře  16.4.2018
Domy s dvěma dveřmi  12.4.2018
Sociální bydlení mezi vinicemi  10.4.2018
Dům v úzké proluce  9.4.2018

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*