Výsledky soutěže Námestie SNP a Kamenné námestie

V súťaži, ktorá mala rozhodnúť o podobe kľúčových bratislavských verejných priestorov zvíťazil berlínsky ateliér ​Loidl Landscape Architects.

Bratislavské námestia tvoria jeden z najdôležitejších verejných priestranstiev na Slovensku. Výsledkom súťažného dialógu je finálny návrh Živého námestia, ktorý zjednotí verejný priestor Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia v Bratislave do funkčného celku.
 
Súťažný dialóg prebiehal v dvoch fázach. V prvej fáze predložilo 23 tímov z 8 krajín sveta žiadosť o účasť. V druhej fáze vybrala hodnotiaca komisia na základe profesijných portfólií štyri tímy:
Atelier Loidl Landscape Architects Berlin; BPR Dr. Schäpertons Consult (Nemecko)
Rehwaldt Landscape Architects (Nemecko)
Rusina Frei, s.r.o., OMGEVING cvba MINT
Sadar + Vuga d.o.o. (Slovinsko)

Vybrané tímy následne získali podklady od odborníkov a dotknutých strán na konferencii, kde boli predstavené jednotlivé témy, možnosti a limity obnovy námestí. V priebehu súťažného dialógu sa následne tímy zúčastnili dvoch workshopov, kde prezentovali návrhy komisii, odborníkom a lokálnym aktérom. Na workshopoch prebehla diskusia, na základe ktorej súťažiaci dopracovali svoje projekty.

Hodnotiaca komisia vyhodnotila ako najlepší finálny návrh berlínskeho Atelier Loidl Landscape Architects, ktorý spolupracoval s dopravnými inžiniermi z BPR Dr. Schäpertons Consult (Nemecko)

Víťazný návrh pohľadom vyhlasovateľa: Návrh sceľuje priestor troch námestí o rozlohe takmer 35 tisíc metrov štvorcových tým, že všetky povrchy v tomto priestore dáva na jednu úroveň a odstraňuje zbytočné bariéry, ktoré v priestore nemajú inú funkciu. Pohyb peších sa zjednoduší na všetkých častiach námestia. Pamätník SNP bude prístupnejší z viacerých strán a rozšíri sa plocha zelene v jeho okolí. Návrh v hornej časti Námestia SNP vytvára nový prirodzený chodník popred Pamätník, čím zjednoduší trasu ľudí smerujúcich do historického centra. Návrh zachováva charakter pamätníka, rešpektuje jeho pietnu funkciu, a posilní Námestie SNP ako centrum stretnutí. Pre zlepšenie električkovej dopravy a vyrovnanie koľajovej trate sa počíta s presunutím električkovej zastávky bližšie k Bellušovým družstevným domom. Presunúť na Kamenné námestie a Námestie SNP sa má postupne aj trolejbusová doprava, čo pomôže vytvoriť prestupný uzol na jednom mieste a odbremení teraz vyťaženú Cintorínsku ulicu.
 
Na miesta, kde je to možné, architekti pridávajú zeleň, a snažia sa zmierňovať dopady klimatickej krízy. Zelené ostrovy zvyšujú pobytovosť priestoru v historickom okolí. Plocha so zeleňou sa na námestí oproti terajšej rozšíri o tretinu, čo znamená asi 1000 m2 novej zelenej plochy. Pod povrchom vytvára vodopriepustnú plochu so špeciálnym systémom infiltrácie.
 
Na celé územie sa vráti kamenná dlažba, ktorej povrch sa bude odlišovať podľa toho, akej doprave slúži, či ide o chodník, cyklocestu alebo vozovku. Na všetkých chodníkoch a spevnených plochách pre peších je dizajn prvkov mobiliáru koherentný, materiálové a farebné prevedenie je v zmysle manuálu – oceľové prevedenie s antracitovou povrchovou úpravou.
 
Vznikne bezpečný verejný priestor, ľudia sa v ňom cítia prirodzene. Živé námestie sa stane plnohodnotným priestorom pre všetkých, bez zbytočných bariér a preferencie automobilovej dopravy. Tri námestia vytvoria celok s potenciálom pre rozšírenie kvality do celého mesta. Nastaví sa tak štandard kvality pre celé mesto.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*