Výsledky soutěže Rigips Trophy 2012

Vyhlášení nejkrásnějších interiérů ze systémů suché vnitřní výstavby Rigips proběhlo již po sedmé v rámci národního kola Rigips Trophy 2012, které je součástí mezinárodní soutěže Saint-Gobain Gyproc Trophy.
Odborná porota ocenila objekty, které prokázaly kvalitu, umění a dovednost práce realizačních firem při výstavbě interiéru.
V průběhu slavnostního galavečera v Praze dne 22. 3. 2012 byly představeny tři vítězné realizace interiérů, uděleny Zvláštní cena generálního ředitele, Zvláštní cena poroty a během večera se hlasovalo i o Cenu publika.

Soutěž je určena realizačním firmám a jejím cílem je podpořit umění, dovednost a kvalitu práce montážníků v oblasti suché vnitřní výstavby.
O cenu za vítězný interiér se spolu mohly utkat realizační firmy, které v období 1. října 2009 – 30. září 2011 realizovaly a dokončily v České republice objekt (ucelenou část objektu) ze systémů Rigips a při jeho realizaci dodržely předepsaná pravidla montáže a aplikační návody.

Do národního kola Rigips Trophy 2012 bylo přihlášeno 39 objektů, které tvoří pestrou směsici použití sádrokartonových systémů, modrých akustických sádrokartonových desek, ohebných desek Glasroc F Riflex, sádrovláknitých systémů Rigidur, akustických kazetových a stropních podhledů Rigips i sádrových omítek Rimano.

Spektrum interiérů zahrnuje projekty od novostaveb kancelářských prostor, nemocnic, škol, hotelů přes rekonstrukce a přestavby historických budov, bytových domů, prodejen až po výstavby a úpravy rodinných domů či podkroví.

Hlavním kritériem soutěže jsou originálnost konstrukcí, vysoká technická úroveň zpracování, použití speciálních technik a celkový estetický dojem, nikoliv pouhá velikost objektu.

Vítězný interiér Rigips Trophy bude představen za přítomnosti zástupců realizační firmy ve dnech 8.–10. června na světovém kole v Londýně.
AVG Technologies CZ
Nejkrásnější interiéry Rigips Trophy 2012

1. místo

Administrativní budova spol. AVG Technologies CZ
Novostavba open-space kanceláří a výzkumného centra
Realizační firma: GipsCon s.r.o., Modřice
Architekt: KYZLINK, s.r.o.
Generální dodavatel: CTP Invest, spol. s r.o.

O nadčasový vzhled interiéru nového výzkumného centra a kanceláří se vedle ohebných desek Glasroc F Riflex zasloužily hlavně šikovné ruce sádrokartonářů.
Koncept relaxačního pojetí interiéru podtrhují zaoblené dělicí příčky. Jejich rozměření, samotná montáž, ale také finální povrchová úprava si i díky sytým barvám vyžádaly soustředěnou a pečlivou práci. Největší výzvou pro mistry sádrokartonáře byla výstavba zvukově izolovaných telefonních budek o kruhovém i půlkruhovém půdorysu se dvěma křesly, která elegantně procházejí stěnou. Tyto částečně  samonosné konstrukce zevnitř uzavírají zvukově pohltivé podhledy
Rigiton, zvenčí je lemují zajímavé světelné rampy. Prověrkou zručnosti montážníků byly i originální stropní sádrokartonové prvky.
Showroom prodejny SCOTT SPORT v Praze 8


2. místo

1. etapa přestavby prodejny – budova A
Realizační firma: Oldřich Dvořák – sdružení GYPS, Teplice
Architekt: Ing. arch. Marek Deyl, M.A. arch. Jan Šesták, Studio PHA s.r.o.
Generální dodavatel: Bulb s.r.o.

Při rekonstrukci prodejny dostala realizační firma nelehký úkol – vytvořit sádrokartonové konstrukce, které architekti odvážně navrhli ve složitých, různě zalomených tvarech s polygonálními plochami. I obklady svislých sloupů měly dle návrhu vypadat netradičně – zešikmeně s nejrůznějšími vzájemnými napojeními šikmých rovin. Není nutné zdůrazňovat, že podmínkou pro úspěch takto náročných konstrukcí byl precizní přístup k podkonstrukci z hlediska vyměření jednotlivých prvků a jejich vzájemného napojování. Speciální záležitostí ve jméně estetiky jsou vyfrézované drážky na povrchu sádrokartonových desek. Realizační firma se také skvěle poprala s atypickým řešením prodejních pultů kubistického vzhledu, které byly rovněž provedeny ze sádrokartonu do tvarů vzájemně se protínajících šikmých rovin.
Smuteční kaple Polanka nad Odrou
3. místo
Smuteční kaple v Polance nad Odrou
Celková rekonstrukce interiéru kaple
Realizační firma: Hawlik & sons, s.r.o., Ludgeřovice
Architekt: RECIO – Ing. Irena Kalinová
Generální dodavatel: Ostravské stavby, a.s.

Původní řešení kaple přestalo vyhovovat estetickým i praktickým požadavkům, a proto se přistoupilo k celkové rekonstrukci. Nejpůsobivější částí interiéru je bezpochyby podhled, kde klasická klenba pozvolna přechází do montážnicky velmi náročné kopule. Kopule byla vytvarována z kovových CD profilů tak, aby přesně navazovala na klenbovou část podhledu. K opláštění byla použita řada segmentů ze sádrokartonových desek Rigips v kombinaci se speciálními ohebnými deskami Glasroc F Riflex. Že tato konstrukce vyžadovala vysokou preciznost práce a řádné rozmyšlení jednotlivých prvků, není třeba dodávat.
Centrum akutní medicíny ON v Kladně


Zvláštní cena generálního ředitele

Novostavba moderního pavilonu oblastní nemocnice
Realizační firma: Prima Kladno s.r.o., Kladno
Architekt: Ing. arch. Jan Topinka, DOMY s.r.o.
Generální dodavatel: METROSTAV, a.s., divize 1

Kromě běžných sádrokartonových příček, předsazených stěn a obkladů konstrukcí byla v celé řadě míst této novostavby volena atypická a montážnicky náročná řešení výklenků a podhledů, kterým dominuje podhled ve vstupní hale. Ten je tvořen kombinací akusticky pohltivých desek Rigiton a hladkých sádrokartonových desek, které jsou nejen v rozdílných výškových rovinách, ale také v různých tvarech a obrazcích rozmístěny tak, aby celý podhled působil zajímavě a účelně. Složitý podhled v tak velkém prostoru prověřil zručnost pracovníků realizační firmy, kteří řešili desítky detailů svěšení a atypických napojení této komplikované konstrukce.
Podkrovní byt pana Hylmara ve Vrchlabí
Zvláštní cena poroty
Podkrovní byt pana Hylmara ve Vrchlabí
Přestavba podkroví na byt
Realizační firma: Vladimír Dobiáš – GIPS Komplet, Poniklá
Architekt: Vladimír Dobiáš – GIPS Komplet

V nových podkrovních místnostech s přiznanými dřevěnými prvky krovu jsou zrealizovány sádrokartonové šikminy s ostěním nových střešních oken. Interiér získal potřebné prosvětlení i díky vkusně zvoleným obloukovým vikýřům, u kterých komplikovaně řešené ostění do menšího poloměru prověřilo zručnost sádrokartonářů. Sádrokartonové předstěny u obvodových stěn pomohly estetice a zároveň zlepšují tepelné vlastnosti původních stěn. Velký půdní prostor byl rozdělen sádrokartonovými příčkami, neboť ty jsou díky své nízké hmotnosti ohleduplné ke statickému zatížení původního stropu.

Cena publika

V průběhu večera byla udělena i Cena publika. Vítěznou realizací se staly nové kancelářské prostory společnosti AVG Technologies CZ v Brně. Hosté z řad odborné veřejnosti tak svým hlasováním potvrdili i hodnocení poroty.
Cenu si převzal pan Květoslav Škrob z firmy GipsCon, s.r.o., z rukou Jakuba Richtera, obchodního a marketingového ředitele Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips.
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*