Výstava Ateliér LabArch A3 VŠUP

Výstava studentských prací ateliéru Imricha Vaška a Martina Gsandtnera z LabArch A3 VŠUP Praha bude zahájena ve středu 3.10. v 19:00 hodin v prostoru A-Lab Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1.Výstava Galerie moderního umění v New Yorku je prezentací pedagogického procesu nového ateliéru LabArch A3 na VŠUP, který od podzimu 2011 vedou prof. akad. arch. Imrich Vaško a MgA. Martin Gsandtner, M.Sc.

Záměrem akademického zkoumání architektury ve změněných reáliích současné informační společnosti je obsahové, formální a metodologické testování disciplíny v celém jejím návrhovém procesu. Šest vybraných studentských projektů prezentuje aplikaci strukturovaných – digitálních a technologických produkčních metod navrhování – od transkripcí abstraktních geometrií nanostruktur po architektonické interpretace Galerie moderního umění v New Yorku – jako manifest změněný paradigmatem architektury 21. století. Pokusným teritoriem výzkumu ateliéru A3 na VŠUP se stala původní parcela architektonického manifestu 20. století – Guggenheimovo muzeum od F. L. Wrighta.

Vystavující studenti: Jana Hejlová, Tadeáš Klaban, Jakub Lukeš, Shota Tsikoliya, David Kovařík a Veronika Kopecká

Semestrální zadání Galerie moderního umění v New Yorku:

Svazující princip "Je tu dost místa na dně" od Richarda Feynmana, který otevřel koncept úplně nového světa. "Na velmi nízké úrovni míry, máme nové druhy sil a nové druhy možností, nové druhy efektů. Problematika výroby a rozmnožování materiálů bude úplně odlišná. Jsem inspirovaný strukturálními jevy, ve kterých jsou používané odlišné síly, tvořící opakující se způsoby všech druhů módních a podivných efektů."

Prefix nano je odvozený z řeckého n’anos, což znamená "trpaslík". Nano je biliontina, hustota, pulzující příroda, manipulace a kontrola. Neviditelné tkaniny svou bohatostí nabízejí variace různorodé komplexní struktury. Otevřením nano kosmu vznikají možnosti sledování inteligentního a pulzujícího propojení monotónních specifik. Vzestupná přeměna z mono- na stereotomii vzniká laděním proměnlivosti v závislosti od jejich algoritmu charakteru a výkonu. Takovýto rozsah fantomovského spektra svou komplexní materií a různorodostí konvenčních struktur ulehčuje pokročilou organizaci a přizpůsobení se základní vlastnosti fenoménu o“su“bjektu. Cílem není reprezentovat mimiku neviditelných specifik fantomů z fotografie do architektonického prostoru. Hlavním cílem je asociativně transformovat logiku organizace struktur obrazů neuvěřitelně malých materií nano fenoménu do pulzujícího, hustě a diverzně frekventovaného prostoru. Mohla by to být městská autobusová stanice, městské nádraží, městská knihovna nebo nové muzeum moderního umění. Nechejte se inspirovat neskutečně malými fantomy, extrahujte jejich geometrii do abstraktní podoby, alternujte a produkujte série možných abstraktních definicí prostorové geometrie, které nejsou poháněné monotónním architektonickým programem. Zaměřte se na detailnost tkání, jejich šíření informací, jejich pružnost a vzájemnou návaznost.

Elastická tektonika Galerie moderního umění v New Yorku:

Po dobu semestru studenti sledovali logiku přírodních systémů a jejich následnou transkripci do systému fungování nového galerijního prostoru. Byla sledována struktura prostoru a přehodnocována její morfologie do nové podoby materializace fasády, provozu a konstrukční dimenze. Záměrem projektu bylo rozšíření katalogu vznikající tektoniky povrchů jako návaznosti k předcházejícímu výzkumu nových geometrií.


 

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    já se chystám postavit v new yorku stavbu ze špejlat ale nemám peníze ..na špejlata a na letenku ..www.mars666.webgarden.cz

  2. Čtenář Stavbawebu says:

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*