Výstava ateliérových prací letos poprvé elektronicky

Fakulta architektury ČVUT vystavuje ateliérové práce virtuálně
Výstava studentských ateliérových projektů na Fakultě architektury ČVUT (FA) je největší akcí svého druhu v České republice. Prezentuje se na ní téměř tisícovka prací vytvořených v 56 školních ateliérech. Jenže letos se nemohla kvůli koronavirové pandemii uskutečnit ve fyzické podobě. Škola se proto rozhodla vystavit všechny práce virtuálně na svém webu, kde si je může prohlédnout kdokoliv a kdykoliv bez ohledu na provozní dobu fakulty.

Jak se ukazuje, z nouzového řešení se stala přednost. Výstava je pro zájemce o architekturu a design z Česka i celého světa nyní mnohem dostupnější, přestože fakulta nepopírá, že kouzlo fyzických modelů vystavených v autentickém prostředí školy nelze ničím nahradit. Anotace všech projektů v galerii jsou v češtině a angličtině, podrobné informace o projektech následují většinou v angličtině.

Prostor pro elektronickou verzi všech ateliérových projektů se nachází na webu školy v sekci Galerie. V tuto chvíli obsahuje 921 ateliérových projektů zpracovaných v letním semestru akademického roku 2019/2020. Každý semestr sem přibude přibližně stejný počet příspěvků. Zveřejněné práce je možné procházet, porovnávat, sledovat pestrost jejich přístupů ke konkrétnímu zadání i výsledné návrhy. 

Pro návštěvníky galerie

V elektronické galerii Fakulty architektury ČVUT mohou zájemci získat inspiraci a představu o tom, co studium na fakultě obnáší. Nejprve se zobrazí výčet všech projektů s náhledovým obrázkem, názvem ateliéru a identifikací autora. Po rozkliknutí následuje anotace, portfolio, obrázky nebo videa. Díky filtrům a klíčovým slovům se také dají hledat práce a zadání jednotlivých ateliérů, studijních programů, modulů nebo odborných předmětů.

Právě práci na ateliérovém projektu považují studenti i pedagogové  za nejdůležitější, časově nejnáročnější a nejprestižnější vizitku studia. Ilustruje široký záběr poznatků a dovedností, které musejí během studia získat. V ateliérech studenti zužitkovávají teoretickou výzbroj z přednášek a pod vedením špičkových architektů navrhují budovy, městské prostory, krajiny nebo předměty.

Návrhy pro Rohanský ostrov nebo Špicberky

Největší zastoupení, celkem 646 projektů, má studijní program Architektura a urbanismus. V rámci ateliérových zadání se studenti každoročně zabývají lokalitami po celé republice, letos kromě Prahy také hledali architektonické nebo urbanistické řešení třeba pro Kladno, Dobrovíz, Bělčice, Zdiby, Cheb, Prachatice nebo Opavu. Nebojí se ani zahraničí. Lze zmínit třeba hasičskou zbrojnici pro lichtenštejnský Vaduz nebo hangár pro vzducholoď ve vědeckovýzkumné osadě Ny-Alesund na norských Špicberkách.

Zadání ateliérů bývá každý rok velmi pestré. Studenti ZANu Balejová–Mrázová navrhovali rodinné domy pro herce pražských divadel, několik ateliérů se zabývalo Rohanským ostrovem, pro který zpracovávali architektonicko-urbanistickou studii možné zástavby, např. obytný komplex s poliklinikou, bytový dům, volnočasovou budovu s kancelářemi, základní školu nebo sportovní centrum. Ateliér Štěpána Valoucha analyzoval současný stav Pražské tržnice v Holešovicích a navrhoval strategii jejího rozvoje. Z unikátních projektů nesmíme zapomenout návrh posledního domu Adolfa Loose, pro který již autor nestihl rozpracovat podrobnou projektovou dokumentaci.

Revitalizace bývalého hřbitova nebo obnovení přirozené nivy řeky

Studenti krajinářské architektury se neučí jen navrhovat zahrady a parky, ale věnují se často tématům spojeným s tvorbou příjemných veřejných prostranství, jako jsou náměstí, návsi nebo náplavky, konverzemi brownfieldů a spolupracují s architekty při řešení velkých územních celků. Letos třeba obnovovali přirozenou nivu řeky na Rohanském ostrově, revitalizovali bývalý důl v Kladně, bývalý hřbitov v Drážďanech nebo klášterní park v Kladrubech u Stříbra.

Jak koronavirus ovlivnil design?
Ateliéry designu pružně reagovaly na koronavirová opatření na jaře letošního roku. K tradičním designerským zadáním letního semestru, jako je obalový materiál pro soutěž Young Package nebo nejrůznější bytové doplňky, (šatní háček, ramínko na šaty, organizér apod.) přibyl bezdotykový dávkovač desinfekce pro prostředky městské hromadné dopravy nebo Hands3 madlo, pomocí něhož lze otevřít dveře předloktím. Studenti také vymýšleli a navrhovali předměty, se kterými by bylo možné edukativně, kreativně a zábavně strávit volný čas karantény. V elektronické galerii vystavují přes dvě desítky nejrůznějších deskových her, stavebnic, hlavolamů a puzzle. 

Fenomén chytrých měst se už několik let objevuje také v zadáních našich ateliérů. Mezi návrhy zařízení do veřejného prostoru v rámci systému Smart City v galerii nechybí měřič kvality vzduchu, nabíjecí stanice elektromobilů, radar nebo přístroj na rušení hluku.

Jak na FA ČVUT fungují ateliéry?
Během prvního ročníku studia absolvují studenti kromě různě zaměřených přednášek a cvičení také úvod do studia navrhování – hlavní disciplíny studia, a to podle zaměření studijních programů. Během roční soustředěné práce ve skupině s individuálním pedagogickým vedením musejí studenti zvládnout základní nástroje své budoucí profese a jejich aplikaci při vytváření vlastního návrhu.  V tzv. ZANech (základech architektonického navrhování), ZKN (základech krajinářského navrhování) nebo ZD (základech designu) se dozvídají, jak svou práci navrhnout, ale také kresbou, modelem i slovem dokumentovat a poté kultivovaně prezentovat a obhájit. 

Tyto dovednosti v dalších ročnících rozvíjejí ve vertikálních ateliérech, kde vedle sebe pracují posluchači různých ročníků od druhého do pátého. Navzájem se od sebe učí, rozebírají své pohledy, ujasňují a upevňují názory a hledají vlastní přístup k řešení.
tisková zpráva FA ČVUT

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*