Výstava Erich Mendelsohn | Dynamika a funkce | Vize kosmopolitního architekta

Fotogalerie ke článku (4)

Pozvánka: výstava Erich Mendelsohn

Pozvánka: výstava Erich Mendelsohn

Pozvánka: výstava Erich Mendelsohn

Pozvánka: výstava Erich Mendelsohn

Pozvánka: přednáška Erich Mendelsohn

Pozvánka: přednáška Erich Mendelsohn

Pozvánka: přednáška Erich Mendelsohn

Pozvánka: přednáška Erich Mendelsohn
Celá fotogalerie (4)

Kabinet architektury — Dům umění, Moravská Ostrava (GVUO) / 22. 5. — 5. 7. 2009
vernisáž: 21. 5. v 17.00 hodin

Erich Mendelsohn je považován za jednoho z nejvýznamnějších německých architektů dvacátého století. Jeho budovy byly postaveny na území dnešního Německa, Polska, Ruska, Norska, Velké Británie, Izraele a USA. V České republice je jediná jeho stavba, obchodní dům Bachner v Ostravě. Studoval architekturu v Berlíně a Mnichově. Se svou první budovou, Einsteinovou věží v Postupimi se doslova katapultoval mezi přední tvůrce architektonické avantgardy. Navrhoval obchodní domy, komerční budovy, továrny a rodinné domy. Jeho kancelář v Berlíně úspěšně fungovala až do jeho emigrace v r. 1933. V Londýně založil nový ateliér s Sergem Chermayeffem a vyhrál soutěž na stavbu lázní v Bexhill-on-Sea, Sussex. Od roku 1935 si také udržoval ateliér v Jeruzalémě. V roce 1941 emigroval se svou manželkou do USA. Věnoval se psaní, přednáškám a vyučování. Až do své smrti v roce 1953 navrhoval a stavěl synagogy, židovská komunitní centra, soukromé domy a nemocnice. Jeho projekt Památníku pro šest milionů židovských obětí nacismu v Riverside Park v New Yorku zůstal nedokončen.

Výstava představuje Mendelsohnovo rozsáhlé dílo podle odlišných oblastí činností v chronologickém pořadí. Návštěvníci tak mohou sledovat a porovnávat vývoj stylistických Mendelsohnových záměrů, až do jeho pozdního období. Skici, stavební výkresy, dobové fotografie a dvacet dva modelů zobrazují vybrané objekty.
Regina Stephan, IFA Stuttgart

Pro Goetheho Institut Praha je velkou radostí, že může spolu s Institutem pro zahraniční vztahy (IFA) v Domě umění v rámci řady architektonických výstav v Ostravě nyní představit výstavu Erich Mendelsohn.Dynamika a funkce. Vize kosmopolitního architektekta.
Téma architektura a prezentace prací německých architektů jsou pro Goetheho Institut obzvlášť důležité. Na výstavě Ericha Mendelsohna mě těší zvláště regionální a lokální vazby jeho význačného díla, jehož příklady lze dodnes nalézt jak v Ostravě, tak v sousedním Slezsku.
Dr. Heinrich Blömeke
ředitel Goetheho Institut Praha


Erich Mendelsohn v Československu a obchodní dům Bachner
(Doprovodné téma k výstavě) V Ostravě je jediné realizované dílo Ericha Mendelsohna v meziválečném Československu a současně jeho poslední realizace v kontinentální Evropě. V tématu je v úvodní části věnován prostor recepci Mendelsohnova díla v českém prostředí, mimo jiné v pracích Karla Teigeho, Viléma Dvořáka a jiných. Současně dokládá, jak jeho dílo inspirovalo architekty. V Moravské Ostravě ve 20. letech 20. století vznikla skupina obchodních domů firem RIX, Brouk a Babka, Textilia nebo ASO, reflektujících architektonické ideje modernismu. Také Mořic Bachner s manželkou Amálií, kteří provozovali obchod s domácími potřebami, chtěli soudobým způsobem vyřešit problém s nedostatkem obchodních prostor. V srpnu 1932 získali stavební povolení, aby postavili na nároží Zámecké a Purkyňovy ulice moderní obchodní dům podle návrhu E. Mendelsohna. Objekt byl dokončen koncem září 1933. Pětipatrová budova upoutávala pozornost svou architekturou, ozvláštněnou reklamními poutači. Za války byla jako židovský majetek arizována a silně poškozena, po válce ji nakrátko řídil Erich Bachner. Po únorovém komunistickém puči v roce 1948 byla znárodněna. Koncem 60. let se plánovala přestavba obchodního domu na velké nákupní centrum. Za kulturní památku byl dům poprvé navržen již roku 1971, ale stal se jí až v roce 1984. Přesto současný stav budovy není dobrý, byť dosud slouží původnímu účelu
Martin Strakoš

Erich Mendelsohn
1887 — Narodil se v Olštýně (tehdejší Allenstein / Východní Prusko)
1908—1912 — Studium architektury v Berlíně a Mnichově
1918 — Otevírá svou vlastní architektonickou kancelář v Berlíně
1933 — Emigroval do Anglie
1935 — Zakládá architektonickou kancelář v Jeruzalémě
1941 — Emigroval do USA
1953 — Zemřel v San Francisku


22. 5. 2009 / přednáška / Kabinet architektury — Dům umění, Moravská Ostrava
(GVUO)

ITA HEINZE-GREENBERG: Stavění je blaženost / VYBRANÉ KAPITOLY ZE ŽIVOTA A DÍLA ERICHA MENDELSOHNA
Seznam Mendelsohnových děl začíná Einsteinovou věží. Nanejvýš svéráznou stavbou, při níž si člověk, ať už chce nebo nechce, klade otázku, kde tento mladý a zcela nezkušený architekt sebral tolik odvahy, aby s betonem zacházel jako s modelínou. Principy plynutí a elasticity — jeho vize nového jazyka architektury — platí se stejnou měrou pro tvorbu i život tohoto úspěšného stavitele, pracujícího po celém světě.


Zdroj: SPOK - spolek pro ostravskou kulturu
 
Další informace na: www.gvuostrava.cz a www.trojhlavydrak.com

     

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*