Výukové centrum VŠPJ

Rekonstrukce křídla areálu a nová posluchárna je moderní koncept dynamicky se rozvíjejícího vzdělávacího centra v severovýchodním cípu pozemku, dříve vnímaném jako hospodářský dvůr. Místo nové stavby je přísně symetrické, výrazně trojúhelníkové, tedy pro výstavbu zdánlivě nevýhodné. Nevýhodu jsme změnili ve výhodu – využitím tvaru a návazností na stávající blok jsme získali kompaktní objem pro velkorozponovou konstrukci.

Oblost nároží přispívá ke včlenění hmoty do složitého kontextu, předsazená fasáda je druhou stopou nového tvaru, vytváří přechodový meziprostor. Uvnitř převýšené haly je amfiteátrové sezení pro třistatřicettři studentů. Aréna má díky strmosti tribun výbornou viditelnost stejně jako čistou akustiku. Tribuny jsou podchozí, prostor pod nimi se může flexibilně využívat pro společenské akce. Z navazující prezentační haly je přístupný klasický prvek vysokého učení, podzemní „alchymistická dílna“, dnes zastoupená multimediální laboratoří „virtuální továrna“.

Přístavba auly byla realizována jako železobetonová monolitická konstrukce, kde vyniká jednak surovost betonů, tak i zvýšené nároky na pohledovost. Založena je na desce a na pilířích tryskové injektáže. Nad velkorozponovou betonovou konstrukcí je hvězdicovitá ocelová konstrukce nesoucí plochou střechu tvořenou dřevěnými vazníky. Surovost stavby podtrhují lité broušené podlahové betony v kombinaci s antracitovými hliníkovými výplněmi otvorů, černými obklady a černě čalouněnými sedačkami v posluchárně. Zavěšená lamelová fasáda z hliníkových lamel tvoří příjemný kontrast k opravené historické fasádě původního objektu.

V kontrastu k nové posluchárně byla rekonstrukce části původního historického pentagonu, původně soudu s věznicí. Přísnost, pevný řád, strnulost i tíživá atmosféra byly na začátku akce jasně patrné. Uvědomovali jsme si, že prostory budou sloužit mladým lidem s otevřenou myslí na jejich cestě ke vzdělání. Rozhodli jsme se proto vytvořit pestré, inspirativní i nekonformní prostředí se zachováním historické stopy. Tradiční materiály jsou v čisté přiznané formě, industriální ráz navazuje na posluchárnu. Samotnou kapitolou bylo odhalování a zapojování historické stopy. Návrat keramické podlahy či kamenných parapetů se stopami po mřížích jsou v interiéru zážitkem.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice


Klient: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Autor: Qarta Architektura s.r.o. – Jiří Řezák, David Wittassek, Pavel Fanta, Lukáš Němeček Generální dodavatel: Podzimek a synové s.r.o., Ing. Zbyněk Šťastný
Zastavěná plocha: 1800 m2
Užitná plocha: 3675 m2
Náklady: 180 mil. Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*