Za staveniště pro Mariánský sloup zaplatí spolek milion korun

(ČTK) – Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze zaplatí při jeho výstavbě městské firmě Technická správa komunikací (TSK) víc než jeden milion korun. Peníze uhradí za zábor pozemku pro staveniště. Vyplývá to ze smlouvy, kterou má ČTK dispozici. Někteří pražští zastupitelé kritizují to, že pozemek nebyl společnosti vypůjčen zdarma. Stavba sloupu začala letos 17. února a trvat má do poloviny září. Po dokončení se sloup stane majetkem města.

Návrat sloupu na náměstí provázejí dlouholeté spory. Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a za významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.

Společnost má pro staveniště pronajatý pozemek o rozloze 289 metrů čtverečních. Nájem má sjednaný na dobu určitou, a to do 15. září. Přerušen bude pouze od konce března do druhé poloviny dubna kvůli velikonočním trhům, které se budou na náměstí konat. Poplatek za zábor bude uhrazen po částech, a to v první splátce 202.300 korun a dvakrát po 421.840 korunách. První splátku už společnost uhradila. Na další bude podle informací ČTK sbírat peníze od podporovatelů výstavby sloupu.

Postup dnes kritizovali zastupitelé Patrik Nacher (ANO) a Jan Wolf (KDU-ČSL). Nacher jej označil na svém facebookovém profilu za skandální. „Jakkoliv jsem se v hlasování na zastupitelstvu (o umístění repliky původního sloupu) zdržel, respektuji, jak většina rozhodla. Pro mě nepochopitelně ovšem TSK, zřejmě po dohodě s primátorem (Zdeňkem Hřibem, Piráti), pochybuji, že jde o její autonomní rozhodnutí, neposkytla na nutný zábor smlouvu výpůjční (zdarma), nýbrž smlouvu nájemní,“ napsal Nacher. Wolf řekl, že jde navíc o cenu obvyklou pro komerční akce.

Primátor Hřib (Piráti) odmítl, že by TSK jakkoliv úkoloval. „Ohrazuji se proti nepravdivým tvrzením pana poslance Nachera, že v tomto ohledu jsem TSK nějak úkoloval. Má na mě telefon, takže si to mohl ověřit před tím, než začal šířit fake news na sociálních sítích,“ sdělil ČTK primátor. Hřib podle svých slov předpokládá, že šlo o standardní poskytnutí záboru, který podle měj navíc fakticky nastal ještě před podpisem smlouvy. „Předpokládám, že i tato záležitost bude prověřena a vyřešena standardním způsobem,“ dodal Hřib.

Pražští zastupitelé dříve opakovaně odmítli souhlasit s umístěním repliky původního sloupu. Situace se změnila letos v lednu, kdy se v zastupitelstvu našla většina k revokaci původního nesouhlasného stanoviska města. V návaznosti na to TSK povolila stavbě zábor.

Sochař Petr Váňa loni repliku sloupu v asi 250 dílech přivezl do Prahy na lodi a následně se pokusil zahájit na náměstí stavbu, kvůli chybějícímu záboru ale tehdy pokračování zabránili policisté. Poté Váňa dílo nechal na lodi na Vltavě a s týmem kamenosochařů dál pracoval na jeho dokončení.

Doplněno 5. 3. 2020:
Základ mariánského sloupu narušil kabelovod, zjistili archeologové
(ČTK) – Základy mariánského sloupu z poloviny 17. století na pražském Staroměstském náměstí, který dav strhl v listopadu 1918 po vzniku Československé republiky, byly v minulém století na několika místech narušeny, hlavně výkopem pro vedení kabelů. Zjistili to archeologové, kteří před stavbou repliky sloupu základy původní památky odkryli a zdokumentovali. O průzkumu dnes ČTK informovalo pražské pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).

Archeologové mohli vzhledem k rozsahu stavebního výkopu zkoumat pouze vrchní část základu sloupu. „Povrch základu byl v průběhu 20. století na několika místech druhotně narušen, nejvýrazněji výkopy pro kabelovod směřující napříč dochovanou konstrukcí,“ uvedli památkáři. Archeologové také zdokumentovali zakulacené západní nároží základu, obě jižní nároží byla zachycena při zjišťovacím výzkumu v roce 2015.

Pod dlažbou náměstí byla na základech původního sloupu asi dvaceticentimetrová betonová vrstva přibližně z 80. let minulého století. Ze základu se dochovalo jen torzo, které je výsledkem snahy o jeho demolici v roce 1918. „Mezi použitými materiály základu převažuje lomová opuka, částečně doplněná zlomky křemenců, říčních valounů, druhotně použitých cihel nebo zlomků architektonických článků z pískovce nebo načervenalého vápence. Vše bylo důkladně prolito vápennou maltou,“ popsal NPÚ.

Základy původního sloupu byly před vytvořením betonové základové desky pro jeho repliku zakryty stavební textilií. Původní zdivo základu tak podle památkářů zůstane plně zachováno. NPÚ k výzkumu během letošního roku vypracuje nálezovou zprávu.

Práce na stavbě repliky sloupu začaly letos 17. února a mají trvat do poloviny září. Stavbu iniciovala Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Repliku sloupu vytvořil sochař Petr Váňa. Po dokončení se sloup stane majetkem města. Návrat sloupu na náměstí provázejí dlouholeté spory. Původní sloup svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let minulého století.

Pražští zastupitelé dříve opakovaně odmítli souhlasit s umístěním repliky původního sloupu. Sochař Váňa loni kopii sloupu v asi 250 dílech přivezl do Prahy na lodi a následně se pokusil zahájit na náměstí stavbu, kvůli chybějícímu záboru pro staveniště ale tehdy pokračování zabránili policisté. Situace se změnila letos v lednu, kdy se v zastupitelstvu našla většina k revokaci původního nesouhlasného stanoviska města. V návaznosti na to Technická správa komunikací (TSK) povolila stavbě zábor.

Související články:
Obnova mariánského sloupu v Praze  18.2.2020
Praha se vrátila k myšlence obnovit Mariánský sloup

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*